Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zaključak za prestanak postupanja po Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
572

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4033

Na temelju članka 30.L423879 stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2008. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Umjesto postupanja po Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva (JPP), objavljenih uz Zaključak Vlade Republike HrvatskeL423881 (»Narodne novine«, broj 98/2006) i koje su činile njegov sastavni dio, upućuje se na primjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvuL423882 (»Narodne novine«, broj 129/2008).

2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/05-02/01

Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zaključak za prestanak postupanja po Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !