Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zaključci Sabora Republike Hrvatske o političkim prilikama u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/91.)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 23.04.1991 Zaključci o političkim prilikama u Republici Hrvatskoj

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Ustava Repuhlike Hrvatske i članka 6.L901 Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike HrvatskeL900, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća 17. travnja 1991, nakon podnesenog uvodnog izlaganja predsjednika Vlade Republike Hrvatske i rasprave u kojoj je sudjelovao velik broj zastupnika iz svih politićkih stranaka zastupljenih u Saboru, donosi

ZAKLJUČKE

o političkim prilikama u Republici Hrvatskoj

1. Sabor Republike Hrvatske pruža punu podršku Predsjedniku Republike Hrvatske, Vladi Republike Hrvatske i drugim njezinim tijelima u vezi aktivnosti koje su poduzeli u zaštiti suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti i neovisnosti Republike Hrvatske u odnosu na sve oblike nasrtaja na njen pravni poredak.

2. Sabor Republike Hrvatske zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske i drugih njezinih tijela da u okviru svoga djelokruga energićno i bez odlaganja poduzme sve što je potrebno za zaštitu pravnog poretka na cijelom podrućju Republike Hrvatske.

3. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da poduzme sve što je u njezinu djelokrugu kako bi novaci iz Republike Hrvatske vojni rok služili samo na njezinom teritoriju.

4. Sabor Republike Hrvatske u cijelosti podržava međustranaćke dogovore i aktivnosti koje imaju za cilj jaćanje obrambene moći Republike Hrvatske, uključujući osnivanje i djelovanje dobrovoljaćkih nenaoružanih odreda Narodne zaštite.

5. Sabor Republike Hrvatske se zalaže za djelotvornu zaštitu prava dijelova naroda i nacionalnih manjina, kako dijelova hrvatskog naroda koji žive u drugim državama, tako i dijelova naroda i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj, uz uvjet da pripadnici naroda i nacionalnih manjina štuju pravni poredak zemlje u kojoj žive.

6. Sabor Republike Hrvatske smatra neophodnim ubrzati postupak razdruživanja sadašnje SFRJ i mogućeg udruživanja Republike Hrvatske u savez suverenih država te izražava spremnost za međuparlamentarnu suradnju u tome postupku.

7. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da je Predsjedništvo SFRJ sastavljeno na neustavan naćin u odnosu na zastupljenost Republike Srbije i autonomnih pokrajina u tom državnom tijelu. Zbog toga se opravdano postavlja pitanje legitimiteta odluka koje ono donosi. Sabor Republike Hrvatske zahtijeva da Ustavni sud Jugoslavije odmah donese odlulke o tome.

8. Savezno vijeće Skupštine SFRJ, nakon što je samo sebi u dva navrata produžilo mandat i ćiji je rad utemeljell na preglasavanju, predstavlja mjesto na kojem se ne ne mogu donositi odluke od znaćenja za suverenitet i interese Republike Hrvatske.

9. Narušavanje legaliteta državnih tijela SFRJ, za što iskljućivo odgovornost snosi Republika Srbija, oćituje se i u neustavnom ustroju Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ, budući da u tome vijeću nema delegata Skupštine Autonomne Pokrajine Kosova.

10. Sabor Republike Hrvatske zahtijeva od JNA da se odmah povuće u vojarne, kako bi red i mir u Republici Hrvatskoj osiguravale samo njezine redarstvene snage.

11. Sabor Republike Hrvatske, prihvačajući peticiju više od 220.000 gradana Republike Hrvatske, oštro prosvjeduje protiv montiranog politićkog procesa optuženima pred Vojnim sudom u Zagrebu.

12. Ovi će se zakljućci objaviti u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatskee te dostaviti Skupštini SFRJ i skupštinama jugoslavenskih republika i pokrajina.

Klasa: 200-01/91-01/01

Zagreb, 17. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zaključci Sabora Republike Hrvatske o političkim prilikama u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !