Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 14.2.1992. – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 21.02.1992 Zaključci

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća 14. veljače 1992. donio je slijedeće

ZAKLJUČKE

1. Prigodom međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Sabor Republike Hrvatske odaje priznanje hrabrom hrvatskom vojniku koji je ostavio svoj dom i sebe podario službi za domovinu baš kao i bezbroj puta u povijesti borbe hrvatskog naroda za opstanak na ovim prostorima i na taj način, uz odlučnu volju cjelokupnoga hrvatskog naroda i svih državljana Republike Hrvatske, te vrhovništva Republike Hrvatske, dao ogroman doprinos ostvarenju 900-ljetne težnje hrvatskog naroda za vlastitom državom.

2. Sabor Republike Hrvatske prihvaća u cijelosti uvodna izlaganja predsjednika Sabora Republike Hrvatske, dr. Žarka Domljana i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, dr. Mate Granića, o stanju u Republici Hrvatskoj naxon njenoga međunarodnog priznanja i suglasan je sa ciljevima za predstojeće razdoblje koji su sadržani u uvodnim izlaganjima.

3. Zastupnici Sabora Republike Hrvatske svjesni su da Republika Hrvatska, kao samostalna i suverena država, ima posebnu odgovornost u osiguranju svih pojedinačnih ljudskih sloboda i prava te kolektivnih etničkih odnosno nacionaloih, prava. Stoga Sabor Republike Hrvatske obvezuje sva tijela državne vlasti da, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i područja djelovanja, poduzmu sve potrebite mjere za funkcioniranje pravne države na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

4. Sabor Republike Hrvatske podržava dolazak Međunarodnih mirovnih snaga na određena područja unutar međunarodno priznatih granica Republike Hrvatske te obvezuje izvršnu vlast da učini sve kako bi na miran način - i uz pomoć međunarodne zajednice - bio ostvaren, što je moguće prije, puni suverenitet Republike Hrvatske i na tim područjima:

5. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da poduzme sve potrebito kako bi međunarodna zajednica, posebno članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, i sve države koje su priznale Republiku Hrvatsku, bile upoznate sa činjenicom da je na privremeno zaposjednutim područjima Republike Hrvatske prognano iz svojih domova gotovo cjelokupno hrvatsko i ostalo nesrpsko pučanstvo, te da je na okupirana područja pod zaštitom bivše Jugoslavenske narodne armije, Republika Srbija doselila, i doseljava, građane srpske nacionalnosti i na taj način nasilno mijenja etničku strukturu stanovništva. Potrebito je međunarodnu zajednicu izričito upoznati sa relevantnim pokazateljima o broju hrvatskoga pučanstva, koje je obitavalo na tom području prije početka rata, te o sustavnom razaranju crkava i kulturno povijesnih spomenika koji svjedoče o njegovom vjekovnom nastanjivanju tih područja Svjetska javnost mora saznati da na privremeno zaposjednutim područjima Republike Hrvatske. na koja se spremaju doći Mirovne snage Ujedinjenih naroda pripadnici hrvatskog naroda u svojoj vlastitoj domovini nemaju pravo na život ni na bilo kakvu zaštitu. Zbog toga je neophodno da Vlada Republike Hrvatske putem nadležnih ministarstava. osigura istinito i pravovremeno informiranje svjetske javnosti.

6. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da uz pomoć međunarodne zajednice naročito sada nakon što je Republika Hrvatske medunarodno priznata kao ravnopravna država svjetske zajednice naroda, učini sve kako bi se državljani Republike Hrvatske koji su, u vrijeme dok je Republika Hrvatska bila u sastavu bivše SFRJ bili regrutirani u bivšu JNA, puste svojim kućama kako ne bi i dalje bili pro tupravno zadržavani u jedinicama bivše JNA, te prisiljavani da se na njenoj strani bore protiv vlastite domovine. Isto tako treba poduzeti sve potrebito kako bi se što prije svi nezakonito uhićeni civili oslobodili iz zarobljeništva, a koji se sada nalaze u mnogobrojnim koncentracionim logorima u Republici Srbiji, kao i na područjima pod kontrolom bivše JNA.

7. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da Republici Hrvatskoj predstoji u ovom trenutku teška zadaća ne samo povratka privremeno zauzetih područja već svekolika obnova, kako duhovna, tako i gospodarska, a naročito obveza povratka svih prognanih u njihove domove, te obvezuje Vladu Republike Hrvatske da u svojim nadležnostima pripremi sve potrebito kako bi se to što prije počelo ostvarivati i o tome obavijesti Sabor.

Klasa: 060-01/92-01/02

Zagreb. 14. veljače 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


zatvori
Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 14.2.1992. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !