Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 5.12.1991. – (“Narodne novine”, br. XX/91.)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 09.12.1991 Zaključak

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Saslušavši na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora Republike Hrvatske, održanoj 5. prosinca 1991. godine izlaganja predsjednika i članova Vlade Republike Hrvatske, nakon provedene rasprave, Sabor Republike Hrvatske donosi slijedeće

ZAKLJUČCI

1. Prihvaća se izvještaj Vlade Republike Hrvatske o njenu sudjelovanju na haškoj konferenciji i drugim aktivnostima usmjerenim ka međunarodnom položaju Republike Hrvatske, kao i o političkim prilikama i stanju gospodarstva.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske, obzirom na teške gospodarske prilike i ratno stanje, da ispita sve slučajeve: a) ratnog profiterstva. b) neprimjerenih plaća i drugih privilegija pojedinaca u pojedinim sektorima gospodarstva i javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i osiromašenje neposrednih proizvođača, pogotovo na selu, zadržavanjem neopravdano niskih otkupnih cijena osnovnih namirnica, npr. mlijeko, žitarice, meso.

3. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da najveću pažnju posveti izbjeglicama kojih je broj dosegao više od 560 tisuća i razradi program i sve.popratne mjere za njihov što brži povratak u područja iz kojih su prognani.

4. Obzirom na obvezu bivše JNA da se povuče s cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da pregovore o povlačenju objedini na republičkoj razini kako bi time bila obuhvaćena i ona područja o kojima se još nisu poveli pregovori, kao što su npr. općine Vis, Lastovo i druge.

5. Podržava se prijedlog da međunarodne mirovne snage dođu i budu razmještene u Hrvatskoj, s time da moraju biti u funkciji zaštite suvereniteta Republike Hrvatske tetorijalne cjelovitosti i uspostave pravnog poretka Republike Hrvatske. Mirovne snage mogu biti razmještene na teritorij Republike Hrvatske samo privremeno, a područja na kojima će biti razmještene ne mogu biti izuzeta iz ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske.

6. Obzirom na žestinu i opseg zločinačko-genocidnog karaktera rata protiv Republike Hrvatske i učestale slučajeve svjesnog uništenja arhivske i druge dokumentacije i umjetničkih vrijednosti obvezuje se Vlada Republike Hrvatske poduzeti hitno sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu te građe.

7. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da obavijesti preko Organizacije ujedinjenih naroda cjelokupnu svjetsku javnost da republike Srbija i Crna Gora uz pomoć srpske okupatorske vojske, bivše JNA dovodi na privremeno zaposjednuta područja Republike Hrvatske svoje državljane i na taj način nasilno mijenja demografsku sliku dotičnih područja.

8. U skladu s odlukom Sabora Republike Hrvatske od 8. listopada 1991. godine kojom je odreknut legitimitet i legalitet svim tijelima bivše SFRJ Sabor Republike Hrvatske ne priznaje i odbacuje djelovanja inž. Ante Markovića, predsjednika bivše savezne vlade i Budimira Lončara, ministra u toj vladi koja imaju ili bi mogla imati bilo kakve posljedice za Republiku Hrvatsku.

9. Sabor podržava prijedlog Vlade Republike Hrvatske za ustanovljenje međunarodnog suda za ratne zločine koji bi sudio vojnom vrhu (bivša JNA) i svim drugim zločincima za počinjene zločine.

Klasa: 018-01/91-01/04

Zagreb, 5. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 5.12.1991. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !