Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 14.12.2005. Objava o stupanju na snagu Ugovora o zajmu za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKE INTEGRACIJE

117

Na temelju članka 26.L285421 i 30.L285422 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor o zajmu za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan u Zagrebu 2. svibnja 2005., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/2005., stupio na snagu 30. rujna 2005.

Klasa: 018-05/05-91/01

Urbroj: 521-02-03/04-05-13

Zagreb, 19. listopada 2005.

Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

zatvori
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !