Bankovni i monetarni sustav

Rješenje kojim se utvrđuje ništavom odredba točke 22. u tipskim ugovorima o suradnji u poslovima stambene štednje sklopljenim između Wüstenrot stambene štedionice d.d. i nekoliko banaka –

Rješenje o oduzimanju odobrenja za rad Primus banci d.d., Zagreb –

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Nove banke d.d., od strane

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u glavnoj skupštini Požeške banke d.d. sa sjedištem u Požegi, od strane

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem stopostotnog udjela u temeljnom kapitalu Dresdner Bank Croatia d.d., Zagreb od strane Zagrebačke banke d.d., Za

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Kreditne banke Zagreb d.d. iz Zagreba

Rješenje kojim se ocjenjuje nedopuštenom koncentracija koja je nastala na tržištu univerzalnog bankarstva i tržištu stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj kao posljedica preuzimanja Bayerische

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole ili prevladavajućeg utjecaja od strane društva iz koncerna Agram: Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, Ja

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Kreditne banke Zagreb d.d. iz Zagreba

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole većine dionica u Glavnoj skupštini HVB Splitske banke d.d. od strane Société Générale S.A. sa sjedište

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Gospodarsko-kreditne banke d.d.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem prevladavajućeg utjecaja stjecanjem dionica Wüstenrot stambene štedionice d.d. od strane društva Wüstenrot

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Banke Sonic d.d. od strane Banco Popolare di Verona e Novara

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Kvarner banke d.d., sa sjedištem

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Banke Kovanica d.d., sa sjedište

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Republika Austrija, od strane

Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Uputa Središnje depozitarne agencije d.d. iz Zagreba –

Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Uputa Zagrebačke burze d.d. iz Zagreba –

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Antea brokerima d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva u kotaciju javnih dioničkih društava Mirni d.d. iz Rovinja

Rješenje o nalogu Agrokoki d.d. iz Božjakovine da u roku 60 dana od konačnosti ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Istarskoj autocesti d.d., iz Pule

Rješenje o oduzimanju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o. iz Osijeka za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz čl. 34. t. 3. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

Rješenje o oduzimanju dozvole Partner banci d.d., iz Zagreba za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima

Rješenje o mjerama nadzora nad društvom Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za Dionicu Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda

Rješenje o odbijanju zahtjeva za odgodu pravnih učinaka Dopuskog rješenja Komisije za vrijednosne papire RH klasa: UP/I-450-08-04-01/37 urbroj: 567-01/04-36 za Aeternu Alex d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 139.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti do najviše 13.950.000,00 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 93.257 redovnih dionica na ime, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti do najviše 9.325.700,00 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za Mediteransku plovidbu d.d. iz Korčule

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka i skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Maistri d.d., iz Rovinja

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 17.300 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5133041 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje o suspenziji svih dionica Sunčanom Hvaru d.d. iz Hvara

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Partner kapitalu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o zabrani raspolaganja svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se bodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 60 dana od dana konačnos

Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim paiprima Rijeka vrijednosnicama d.o.o. iz Rijeke

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za Hrvatsku poštansku banku d.d. iz Zagreba

Rješenje kojim se nalaže društvu Kemoboja d.d. iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne

Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim paiprima Consult Inventu d.o.o. iz Varaždina

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za Kaštelansku staklenicu d.d. iz Kaštel Štafilića

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Valmar holdingu d.d. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Vabi d.d., Banka, Varaždin

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu KD Upravljanje imovinom d.d., Zagreb

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica društva u prvu kotaciju Istraturistu Umag d.d., iz Umaga

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Luci Ploče d.d.

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Terra firmi iz Pule

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom za Vinske podrume Belje d.d. iz Kneževih Vinograda

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 17.300 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5133041 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 384 dionica na ime, privatnom ponudom ukupne vrijednosti 3.800,00 kuna po dionici Banci Brod d.d. iz Slavonskog Broda

Rješenje o nalogu da u roku 30 dana od zaprimanja ovog rješenja dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaze o pokretanju postupka, brisanju djelatnosti sudskog registra, o

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom Končaru - Distributivni i specijalni transformatori d.d. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju povlaštenih dionica privatnom ponudom Končaru - Distributivni i specijalni transformatori d.d. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime u ukupnom iznosu od 16.500.000,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2008. godine Medici d.d.

Rješenje o odobrenju Pravila Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb od 20. lipnja 2002, Uputa Središnje depozitarne...

Rješenje o nalogu Nakladi Naprijed d.d. iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji radi dematerijalizacije, dostave podatke o vrijednosnim papirima i

Rješenje o odobrenju Odluke o roku namire po transakcijama vrijednosnim papirima obavljenim na Zagrebačkoj burzi za Zagrebačku burzu d.d. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 2.000.000 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti do najviše 20.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 64.744 redovnih dionica na ime, serije D, privatnom ponudu, ukupne vrijednosti 25.897.600,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju do 75.000 redovnih dionica na ime i 20.000 povlaštenih dionica na ime, javnom ponudom, ukupne vrijednosti do 9.500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 2.000.000,00 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 200.000.000,00 kuna, pojedinačne vrijednosti 100,00 kuna po dionici Sunčanog

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima InterFinancu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Prospectus vrijednosnim papirima d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 17.300 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5133041, koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima od 1. kolovoza 2005. do 31. srpnja 2006. godine Vrijednosnicama Osijek d.o.o. iz Osijeka

Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin

Rješenje o nalogu za Ceufin Brokers d.o.o.

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu IPK Kandit d.d. iz Osijeka

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Select Eurobonda otvorenog investicijskog fonda CAIB Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda CAIB Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Kapitalnog fonda d.d. iz Zagreba Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Erste Adriatic Equity otvorenog investicijskog fonda Erste Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 44.201 redovne dionice na ime, serije C, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 4.420.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 834.680 redovnih dionica na ime, serije E, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 83.468.000 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Validusu d.d. iz Varaždina

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Pan-trgoprometu d.d. iz Đakova

Rješenje o nalogu da u roku 90 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o uč

Rješenje o nalogu da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o uč

Rješenje o nalogu da u roku 30 dana od dana zaprimanja ovog rješenja dostavi Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dokaze o osiguranju novčanih sredstava dostatnih za podmirenje svih

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica u prvu kotaciju Mediki d.d. iz Zagreba

Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Liburnia Riviera hoteli d.d. iz Opatije SN holdingu d.d. iz Zagreba

Rješenje o poništenju a) transakcije prijenosa 182.152 dionice izdavatelja Liburnia Riviera hoteli d.d., Opatija, s Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb, na društvo SN holding d.d., Zagreb i b) tr

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva u kotaciju javnih dioničkih društava Vupiku d.d. iz Vukovara

Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima za razdoblje od 20. studenog 2005. do 31. siječnja 2006. godine CBB Vrijednosnicama d.o.o. iz Varaždina

Rješenje o nalogu Naprijedu d.d. za knjižarstvo i trgovinu iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava IGM-u d.d. iz Lepoglave

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 17.300 dionica društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5133041, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom Centar banci d.d. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 4.954 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 495.400,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici za SPLIT TOURS

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju 750.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukup ne vrijednosti 75.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 kuna po dionici za VALIDUS

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava za INGRA d.d. iz Zagreba

Rješenje o zabrani raspolaganja sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb za CEUFIN BROKERS d.o.o. iz

Rješenje kojim se nalaže društvu BRODOTROGIR d.d. iz Trogira da uvrsti svoje dionice u kotaciju jav nih dioničkih društava burze

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom ukupne vrijednosti 37.500.000,00, pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000,00 kuna po dionici za Raiffeisenbank Austria d.d. iz

Rješenje o oduzimaju dozvole Vrijednosnicama Osijek d.o.o., iz Osijeka, za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 16. siječnja 2006. godine

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje

Rješenje o zabrani raspolaganja sa 17.300 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5133041, koji se vodi kod Središnje

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica u kotaciju javnih dioničkih društava Splitskoj plovidbi d.d. iz Splita

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom ZIF-u Breza Invest d.d. iz Varaždina

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom VIRO tvornici šećera d.d. iz Virovitice

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 600.000.000,0

Rješenje kojim se društvu Abacus Brokeri d.d., Zagreb, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točaka 1., 2. i 4. Zakona o tržištu

Rješenje kojim se društvu CBB-vrijednosnice d.o.o. Varaždin, MBS 070051490, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu

Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svi dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Interfinance d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, MBS: 080424865, uvjetno oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima

Rješenje kojim se nalaže trgovačkom društvu Banka kovanica d.d., Varaždin, da u roku od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Mlinar mlinsko-pekarska industrija d.d. Križevci, odobrava pros­pekt o izdavanju 60.000 redovnih dionica na ime, pri­vatnom ponudom, ukupne vrijednosti 39.600.000,

Rješenje kojim se nalaže društvu Stan d.d., Dubrovnik, MBS 060016062, da u roku od 60 dana od dana dostave ovog rješenja, Središnoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o

Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, odobrava Cjenik burzovnih usluga

Rješenje kojim se društvu Središnja depozitarna agencija d.d. Zagreb, odobravaju Izmjene i dopune Upute Središnje depozitarne agencije d.d. za provedbu upisa u depozitorij

Rješenje o odobrenju trgovačkom društvu Allianz Gmbh, Wien, stjecanje 159.607 dionica koje čine 80,096 temeljnog kapitala društva Allianz osiguranja d.d. Zagreb

Rješenje kojim se društvu Terminske transakcije d.o.o., Zagreb MB: 080540644, nalaže zabrana obavljanja terminskih

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Nava banci d.d.

Rješenje o odobrenju Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom Varaždinskoj burzi d.d.

Rješenje kojim se Partner banci d.d. Zagreb, Vončinina 2, MBS: 080003730 izdaje dozvola za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima

Rješenje kojim se društvu HELIOS FAROS d.d., Stari Grad, Priko bb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva HELIOS FAROS d.d. Stari Grad u kotaciju javnih

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Mias d.o.o. iz Osijeka, Sijenjak 36, MB: 1891332 zabranjuje raspolaganje sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Roza d.o.o. iz Varaždina, Antuna Mihanovića 4, MB: 1884476 zabranjuje raspolaganje sa 17.300 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., Zagreb

Rješenje kojim se društvu PROSPECTUS INVEST d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 6, MBS: 080530660, oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima

Rješenje kojim se Društvu SIEMENS d.d. Zagreb, Heinzelova 70a, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva SIEMENS d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih druš

Rješenje kojim se Društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Terra Mediterranea d.d. zatvoreni investicijski

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o. Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste Bond

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o. Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste International

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o. Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Erste Adriatic Equity

Rješenje kojim se suspendira uvrštenje svih dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik

Rješenje kojim se društvu Addenda zdravstveno osiguranje d.d. iz Zagreba oduzima odobrenje za obavljanje svih vrsta osiguranja

Rješenje kojim se poništavaju transakcije prijenosa dionica izdavatelja Domaće tvornice rublja d.d. iz Zagreba s društva Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba na društvo Roza d.o.o. iz Varaždina i na društ

Rješenje kojim se društvu Krentschker vrijednosnice d.o.o. iz Zagreba izdaje dozvola na obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz čl. 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira na neodređeno vrijeme

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca daje odobrenje za poslovanje

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus Invest d.o.o. iz Zagreba daje odobrenje za poslovanje

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Alpha fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu VIRO tvornica šećera d.d. iz Virovitice odobrava objavljivanje podataka iz prospekta pri uvrštenju dionica društva VIRO tvornica šećera d.d. u prvu kotaciju

Rješenje kojim se trgovačkom društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime...

Rješenje kojim se društvu POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica u

Rješenje o osnivanju i prijavi upisa u registar fondova JADRAN KAPITALA d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Rješenje o odobrenju objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva TERRA MEDITERRANEA d.d. Pula u kotaciju javnih dioničkih društava

Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima – Hita vrijednosnicama d.d.

Rješenje kojim se Centar banci d.d. Zagreb izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34., točka 3. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

Rješenje kojim se tvrtki Generali Holding Vienna AG iz Beča daje odobrenje za stjecanje 100 dionica društva Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 750.000.000,00 kn...

Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. izZagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme Petru Brkiću iz Zagreba

Rješenje o izdavanju na neodređeno vrijeme dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, točke 3. i 7. društvu ABACUS BROKERI Zagreb

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Jadran Invest d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Jadran Kapital d.d. zatvorenog

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. odobrava osnivanje ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se Zoranu Kordi iz Zagreba oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika

Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja i premijskog sustava...

Rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi d.d. odobravaju Statut i Pravila o o izmjenama Pravila Zagrebačke burze

Rješenje kojim se Gradu Rijeci, Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu HG spot d.d. Zagreb

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus invest d.o.o. Pula odobrava osnivanje Aureus private fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu Autoreparatura d.d. Osijek nalaže da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za

Rješenje kojim se društvu Industrijski kombinat Gaj d.d. Slatina nalaže da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj

Rješenje kojim se Gradu Splitu, Split, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje EQUINOX 1 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje EQUINOX 2 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava osnivanje EQUINOX 3 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje KWSO CapitalFlex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu CONING turizam d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva CONING turizam d.d., Varaždin u kotaciju javnih dioničkih

Rješenje kojim se društvu METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu DIOKI d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva DIOKI d.d., Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava

Rješenje kojim se društvu ERA KAPITAL d.o.o., Zagreb, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

Rješenje kojim se društvu KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, iz članka 3. točka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira društvu Credo banka d.d., Split

Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje kojim se društvu Split tours d.d. Split, odobrava Prospekt o izdavanju 1.815 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 181.500,00 kuna, pojedinačne nominalne

Rješenje kojim se društvu Intesa Holding International S. A. Luxembourg, ne odobrava status institucionalnog ulagatelja

Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobravaju Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d.

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hospitalija trgovina d.o.o., Sveta Nedelja, odobrava Prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 7

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Laguna Novigrad d.d., Novigrad odobrava Prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.700.000,00 kuna, pojedinačne

Rješenje kojim se nalaže društvu Palace Hotel Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da

Rješenje kojim se društvu Hotel Kompas d.d., Dubrovnik, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Hotel Kompas d.d., Dubrovnik u kotaciju javnih dioničkih

Rješenje kojim se društvu Raiffeisen International Bank – Holding AG, Beč, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja

Rješenje kojim se društvu Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Graz, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja

Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Bina-Fincom d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju do 204.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 20.450.000,00 kuna, po

Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Bina-Istra d.d. Pula, odobrava prospekt o izdavanju do 305.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 30.500.000,0 kuna

Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Hoteli Haludovo d.d. Malinska odobrava Prospekt o izdavanju 2.553.101 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom ukupne vrijednosti 51.062.20,00 kuna, pojedinač­ne

Rješenje kojim se Gabrijeli Vukelić iz Osijeka, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme

Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Končar – sklopna postrojenja d.d., Sesvete, odobrava prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponud­om, ukupne vrijednosti 4.098,000,00 kuna, pojedi

Rješenje kojim se odobrava tvrtki TBIH Financial Services Group N. V. Nizozemska, Amsterdam, stjecanje 3.230 redovnih dionica društva Osiguranje Helios d.d. Zagreb, MBS 080003004, čime stječe 100

Rješenje kojim se društvu Štedbanka d.d., Zagreb, MBS: 080004322, izdaje, na neodređeno vrijeme, dozvola za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, iz članka 34. točka 8. Zakona o trž

Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Complete Line d.o.o., Sisak, MBS: 070003280 oduzima dozvola za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika

Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Volksbank d.d., Zagreb, MBS: 080126398 oduzima dozvola za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika portfelja

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku na ime, u ukupnom iznosu od 115.000.000,00 HRK u

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Karlovačka banka d.d. Karlovac, odobrava prospekt o izdavanju 625.180 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 62.518.000,00 kuna, pojedinačn

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Banka Splitsko-dalmatinska d.d. Split, Matice hrvatske 1 odobrava Prospekt o izdavanju 48.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.800.

Rješenje kojim se društvu Atlantic grupa d.d. Zagreb, odobrava dopuna Prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem klasa:

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 500.000

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, odobrava Prospekt o izdavanju 2.414.769 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 241.476.900,00

Rješenje kojim se odbija Zahtjev društva VABA d.d. banka Varaždin iz Varaždina za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom

Rješenje kojim se utvrđuje da je Fima Grupi d.d. Fima vrijednosnicama d.o.o., Milanu Horvatu, i Vlat­ki Hajdina 29. prosinca 2003. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog

Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Privredna banka Zagreb d.d. oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima odnosno kojim se neće oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s

Rješenje kojim se društvu INA-industrija nafte d.d. Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva INA – industrija nafte d.d. Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagre

Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Zagrebačkoj burzi d.d. 1. listopada 2006. godine, s brojem transakcije 658, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ULJN-R-A

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Podravska banka d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju 100.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.000.000,00 kuna, pojedina

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d. Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 200.000.000,00 kuna, u

Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, odobrava Statut Varaždinske burze, od 26. listopada 2006. godine

Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Varaždinskoj burzi d.d. 5. listopada 2006. s brojem zaključnice 325059, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ZLTO-R-A

Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0koji se vodi kod Središnje depozitarne

Rješenje kojim se društvu KD Upravljanje imovinom d.o.o. Zagreb, izdaje, na neodređeno vrijeme dozvola, za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

Rješenje kojim se Gradu Splitu, Split, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom

Rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva Primorska banka d.d. Rijeka, iz Rijeke, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom

Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond Zagreb,...

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Sunčani Hvar d.d., Hvar odobrava prospekt o izdavanju 885.161 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 88.516.100,00 kuna, pojedinačne

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Split tours d.d., Split, odobrava prospekt o izdavanju 15.000.000 zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku...

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Cosmopolitan Life, dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 1.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 1.800

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda Fima Equity

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda Fima Bond

Rješenje kojim se zabranjuje raspolaganje ili opterećenje sa dionicama trgovačkog društva Podravska banka d.d. Koprivnica, burzovne oznake PDBA-R-A, koje se vode na računu investitora: K.G. i drugih,

Rješenje kojim se društvu Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Žitnjak, proizvodnja i promet robom d.d

Rješenje kojim se društvu Atlas nekretnine d.d. Dubrovnik, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Atlas nekretnine d.d. Dubrovnik u kotaciju javnih dionič

Rješenje kojim se društvu Hoteli Vodice d.d., Vodice, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva u kotaciju javnih dioničkih društava

Rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, odobravaju Izmjene Statuta Zagrebačke burze, od 31. siječnja 2007. godine

Rješenje kojim se društvu Palace hotel Zagreb d.d. Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Palace hotel Zagreb d.d. Zagreb u kotaciju javnih dionič

Rješenje kojim se utvrđuje da je prilikom održavanja drugog kruga upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d. održanog 16. prosinca 2006. godine, došlo do

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, odobrava prospekt o izdavanju 82.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 33.000.000,00 kuna, pojedinačne

Rješenje kojim se Gradu Rijeci, Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.504,00, u

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadran-Galenski laboratorij d.d., Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom

Rješenje kojim se ukida uvrštenje u Usporedno tržište Zagrebačke burze d.d. Zagreb svih redovnih dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., iz Varaždina, oznake FMPS-R-A

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Zagrebačka banka d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 478.590 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 380,00 kn svaka i 1.887 povlaštenih dionica na

Rješenje kojim se društvu Našicecement d.d., Našice, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Našicecement d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društav

Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, odobravaju Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Burze

Rješenje kojim se trgovačkom društvu AD Plastik d.d., Solin, odobrava prospekt o izdavanju 1.259.875 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 125.987.500,00 kuna, pojedinačne

Rješenje kojim se društvu Metroholding d.d., Zagreb, MBS: 080021995, daje odobrenje za daljnje stjecanje poslovnog udjela, kojim prelazi 75 udjela u temeljnom kapitalu brokerskog društva Partner

Rješenje kojim se društvu Olympia Vodice d.d., Vodice, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, u kotaciju javnih dioničkih

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 10.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne

Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00

Rješenje kojim se društvu ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva ZIF Fima Proprius d.d., Varaždin, u kotaciju za

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Magma d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

Rješenje kojim se društvu Olympia Vodice d.d., Vodice, odobrava objavljivanje dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice,...

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Unijapapir d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 400 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 720.000,00 kuna, pojedinačne

Rješenje kojim se trgovačkom društvu HG Spot d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva HG Spot d.d., Zagreb, u kotaciju javnih

Rješenje kojim se društvu ZIF Breza d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva ZIF Breza d.d., Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku

Rješenje kojim se društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb u prvu kotaciju

Rješenje kojim se društvu Croatia Lloyd d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Croatia Lloyd d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društ

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadrolinija društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadransko osiguranje d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Jadransko osiguranje d.d.

Rješenje kojim se društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb odobrava objavljivanje izmjene i dopune podataka pri uvrštenju dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb u prvu

Rješenje kojim se društvu Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva Kapitalni fond d.d. zatvoreni

Rješenje kojim se društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb odobrava objavljivanje izmjene i dopune podataka pri uvrštenju dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb u prvu

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 700.0

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlas nekretnine d.d., Dubrovnik, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 472.829 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne

Rješenje kojim se Gradu Splitu, Split, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.100.000,00, u denominaciji

Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava dopuna prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 382.970 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu Assicurazioni Generali S.p.A. Italija, Trst, daje odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela od preko 50 dionica društva Generali osiguranje d.d. Zagreb

Rješenje kojim se Gradu Osijeku, Osijek, odobrava dopuna prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Veterina d.d., Kalinovica, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Veterina d.d., Kalinovica, u prvu kotaciju Zagrebačke

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadrolinija društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, Rijeka, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebač

Rješenje kojim se trgovačkom društvu OT – Optima telekom d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 800.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 8

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri­likom uvrštenja redovnih dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Uljanik plovidba d.d., Pula, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 130.000 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 400 kuna, privatnom ponudom, ukupne

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, odobrava dopuna prospekta o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Središnja depozitarna agencija d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 20.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom,

Rješenje kojim se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, daje odobrenje na Informativni prospekt Umirovljeničkog fonda

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Breza d.d., zatvorenoga investicijskog fonda Global investu d.o.o., iz Varaždina

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Erste Money Erste-Investu d.o.o., Zagreb

Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima za Mediteraninvest d.o.o. iz Križevaca

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB plus za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda ZB euro-plus za ZB Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Euro novčani fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ Global fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda PBZ International Bond fond za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja PBZ Dollar otvorenim investicijskim fondom za PBZ Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL - Investu d.d. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Cash Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Bonds Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Balanced Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Raiffeisen Active Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Raiffeisen Central Europe, otvorenim investicijskim fondom Raiffeisen Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra firma d.d., Pula Agrippini d.o.o. iz Pule

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Strategy, otvorenim investicijskim fondom Caib Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda PBZ Dollar fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima Aureus Investu d.o.o. iz Pule

Rješenje o odobrenju upravljanja Slavonskim investicijskim fondom d.d., SI-Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravaljanja otvorenim investicijskim fondom PBZ Equity fond PBZ Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB - Investu d.o.o., Zagreb

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Adria Bond za KD Investments d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Balanced za KD Investments d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda KD Victoria za KD Investments d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Novčanim otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Obvezničkim otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Dioničkim otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja HPB Global otvorenim investicijskim fondom za HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Erste Bond fonda Erste-Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Erste International fonda Erste-Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja zatvorenim investicijskim fondom za nekretnine Terra Mediterranei d.d. iz Pule

Rješenje o odobrenju poslovanja društvu za upravljanje investicijskm fondovima Jadran Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Jugoistočna Europa Ilirika Investmentsu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Aerus Equity otvorenim investicijskim fondom Aerus Investu d.o.o. iz Pule

Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST Balanced otvoreni investicijski fond ST Investu d.o.o. iz Splita

Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST Cash otvoreni investicijski fond ST Investu d.o.o. iz Splita

Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST Euro bond otvoreni investicijski fond ST Investu d.o.o. iz Splita

Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST Global Equity otvoreni investicijski fond ST Investu d.o.o. iz

Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke - Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, u svezi obavljanja poslova depozitne banke za ST US $ Bond otvoreni investicijski fond ST Investu d.o.o. iz Splita

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda za nekretnine Terra Mediterranea d.d., Pula za Terra Invest d.o.o., Pula

Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke HVB Splitska banka d.d., Split za obavljanje poslova depozitne banke za zatvoreni investicijski fond Breza-Invest d.d. Varaždin Global investu d.d. iz Varaž

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Europlus ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Plus ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Bond ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Trend ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Euroaktiv ZB Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Global Bondom otvorenim investicijskim fondom Global Investu d.o.o. iz Varaždina

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP euro obvezničkim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP novčanim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja OTP uravnoteženim otvorenim investicijskim fondom OTP Investu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju upravljanja investicijskim fondovima Interinvestu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju povećanja temeljnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda Breza-Invest d.d., Varaždin Global Investu d.o.o. iz Varaždina

Rješenje o odobrenju izbora depozitne banke Hrvatska poštanka banka d.d., Zagreb KD Investmentsu d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Ilirika jugoistočna Europa Balanced otvorenim investicijskim fondom Iliriki Investmentsu d.o.o., iz Zagreba

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima SL-INVEST d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Zagreb

Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. Križevci, Ul. kralja Tomislava 24, koje je upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010056343, sa

Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom društvu QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fond

Rješenje o odobrenju osnivanja Hermes otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb

Rješenje kojim se društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, odobrava osnivanje QUAESTUS PRIVATE EQUITY

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Jadran invest d.o.o., Zagreb odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Jadran kapitala d.d. zatvorenog investicijskog fonda s

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o., Pula, odobrava osnivanje Aureus Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje i prijava upisa u registar fondova OXYGEN otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. iz Pule odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Terra Firma d.d. zatvorenoga investicijskog

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Dynamic fonda otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. iz Varaždina odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Global Equity

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Obvezničko

Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Global

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune Statuta i Prospekta HPB Novčanog fonda

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda ZB Global

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje InterInvest Cash fonda, otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje InterInvest Balanced fonda, otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje RF 105, otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima S.T. Invest d.o.o., Split, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Dollar fond

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global fond

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Bond fond

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava osnivanje Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Ceba Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Prospectus Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Prospectus Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava Prospekt i Statut Kapitalnog fonda d.d., zatvorenog investicijskog

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Mediteraninvest d.o.o. Križevci, odobrava osnivanje Učka – Marjan d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Active

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Bonds

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Cash novč

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Central

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select Eurobond

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select novčani

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select Europe

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Rusija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu fima Global Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava Prospekt i Statut, zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Breza-i

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut ZB bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut ZB euroaktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut ZB europlus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut ZB global otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut ZB plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut ZB trend otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Fixed Income

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Money Market

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s jav­nom ponudom ST Cash

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Global Equity

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB ZM-1 fonda, otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu InterInvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava izmjena Statuta zatvorenog investicijskog fonda Velebit d.d., Zagreb

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Alfa Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Alfa Emerging otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, odobrava osnivanje Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST US $ Bond

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Euro Bond i promjena

Rješenje kojim se daje prethodna suglasnost na povećanje temeljenog kapitala društva HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – conservative

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – growth

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – cash

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o.., Pula, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Aureus Equity

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Money

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Adriatic Equity

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Balanced

Rješenje kojim se društvu Fima Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava dopuna Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Icam d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondom HPB Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, daje odobrenje na izmjene i dopune Statuta Umirovljeničkog fonda

Rješenje kojim se društvu MediteranInvest d.o.o. društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, odobrava izmjena Prospekta i statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterInvest Balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom InterInvest Cash

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika investments d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Ilirika Azijski Tigar otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Excel otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – growth

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – conservative

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – cash

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Victoria

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Adria Bond

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt Erste Adriatic Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt Erste Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt Erste Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt Erste Money otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za Učka-Marjan d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest, Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Novčani fond

Rješenje kojim se društvu MediteranInvest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, odobrava izmjena Prospekta i statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje PBZ I-Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje POBA ICO Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom HPB Alpha

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB - Dionički

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB - Dynamic

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta HPB Global otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta HPB Obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu Fima Global Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava izmjena Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Breza d.d.

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Erste Conservativa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Erste Moderate otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB Omega otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje KD Nova Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Balkan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Erste Total East otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Platinum Blue Chip otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Platinum Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima VB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje VB Cash otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima VB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje VB High Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika investments d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika investments d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika investments d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Azijski Tigar

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Fixed Income otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Money Market otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu Učka-Marjan d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Križevci, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – cash

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – conservative

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hypo Alpe Adria Invest d.d., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – growth

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje RF Premium otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Eurobond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Novčanog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o., Pula, odobrava novi Prospekt i Statut zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za nekretnine Terra Firma

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o., Pula, odobrava novi Prospekt i Statut zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za nekretnine Terra

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Balanced

Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje OTP Indeksni fond, otvoreni investicijski fonda s javnom ponudom

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se