Osiguranje

Konvencija o utemeljenju međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti –

Statistički standardi osiguranja

Strategija razvitka Republike Hrvatske «Hrvatska u 21. stoljeću» - Strategija razvitka mirovinskog sustava i sustava socijalne skrbi –

Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplaćivanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja –

Privremena odluka o utvrđivanju najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža - od 1. 1. 99. –

Izvješće o uočenoj pojavi neustavnosti u sustavu mirovinskog osiguranja

Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije

Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske

Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Mađarske

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju

Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju

Privremena odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja- od 1. 1. 99. –

Privremena odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima

Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu

Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdrastvenom osiguranju

Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Pravila uspostavljanja i provođenja dodatnog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravila i opći uvjeti ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene djelatnosti i razine zdravstvenih zavoda za 2006. godinu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicine

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zdravstva

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u području zdravstva i medicine

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zdravstva i medicine

Ugovor o zajmu broj 7598 HR za projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području zdravstva i medicine

Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2007. godinu

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2008. godinu

Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2009. godinu

Kodeks medicinske etike i deontologije

Rezolucija o borbi protiv virusnih hepatitisa

Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja –

Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika

Obrazac obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi –

Obrazac obrazloženja prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi –

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla

Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006. – 2011.

Rezolucija o zloćudnim tumorima

Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se