Osiguranje

Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim

Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja i premijskog sustava...

Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta i osiguranja i premijskog sustava s jedinstvenim osnovicama

Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja za vrste ...

Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, primjena Zajedničkog

Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima

Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog temeljnog premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj

Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za granično osiguranje od automobilske odgovornosti

Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja

Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima

Rješenje o odobrenoj autorizaciji mirovinskog društva Erste DMD d.o.o. – društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom –

Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla –

Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda AZ Dalekovod –

Rješenje o odobrenju Adriatic Invest d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –

Rješenje o odobrenju Allianz-ZB d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –

Rješenje o odobrenju Raiffeisen d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –

Rješenje o odobrenju Erste d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –

Rješenje o odobrenju HA jedan d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –

Rješenje o odobrenju PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –

Rješenje o odobrenju Helios d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom –

Rješenje o odobrenju za rad AZ HKZP zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom

Rješenje o odobrenju za rad Erste Plavim Protect dobrovoljnim mirovinskim fondom

Rješenje o odobrenju za rad Erste Plavim Expert dobrovoljnim mirovinskim fondom

Rješenje o davanju suglasnosti Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom u ime stranaka u namjeravanoj transakciji poslovnim udjelom, i to u ime AZ-Argos 2...

Rješenje o davanju suglasnosti Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u ime stranaka u namjeravanoj transakciji poslovnim udjelom, i to u ime AZ-Argos 2 ...

Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta AZ benefit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta AZ profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Rješenje o odobrenju Statuta Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda NOVINAR, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.

Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda NOVINAR, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.

Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim uprav lja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.

Rješenje o povećanju kapitala društva Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju Statuta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje mirovinskim fondom d.o.o.

Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata pomoraca Hrvatske, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim

Rješenje o odobrenju Statuta Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata pomoraca Hrvatske, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o

Rješenje o povećanju kapitala Croatia osiguranja mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. iz Zagreba

Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Statuta PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Rješenje o davanju suglasnosti na Aneks 2 Ugovora o skrbništvu nad imovinom PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, zaključenog između PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim

Rješenje kojim se daje odobrenje Croatia osiguranju mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za rad zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe

Rješenje kojim se odobrava Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskom fondom korištenje sredstava jamstvenog pologa

Rješenje kojim se odobrava Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. korištenje sredstava jamstvenog pologa

Rješenje kojim se odobravaju izmjene Statuta Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

Rješenje kojim se PBZ Croatia osiguranju d.d. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3 mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje ...

Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Informativnog prospekta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD d.o.o. - društvo za upravljanje

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Informativnog prospekta Erste Plavog Protect – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD d.o.o. – društvo za upravljanje

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Protect – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta i Statuta AZ profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta i Statuta AZ benefit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje

Rješenje kojim se daje odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za up­rav­ljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Z

Rješenje kojim se odobrava Statut i Informativni prospekt Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo

Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim

Rješenje o određivanju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka Referalnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za epilepsije konvulzivne bolesti i razvojne dobi –

Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb Referentnim centrom za infektivne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske –

Rješenje o određivanju Klinike za plućne bolesti “Jordanovac” Zagreb sa suradnim zdravstvenim ustanovama Referentnim centrom za pulmologiju i TBC Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske –

Rješenje o verificiranju i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za tumore prostate" Klinici za urologiju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice"

Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za infekciju mokraćnog sustava"

Rješenje o određivanju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za

Rješenje o određivanju Klinike za dermatovenerologiju Kliničkoga bolničkog centra Rijeka "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psorijazu"

Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i

Rješenje o određivanju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za pedijatrijske neuromuskularne bolesti"

Rješenje o određivanju Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac" "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijabetes"

Rješenje o određivanju Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za fonijatriju"

Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolničke infekcije"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za perinatalnu medicinu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o određivanju naziva "Referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dječju traumatologiju" Klinici za dječje bolesti Zagreb

Rješenje o verificiranju i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti Kliničkom zavodu

Rješenje o određivanju Klinike za opću i forenzičnu psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske bolnice Vrapče Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

Rješenje o određivanju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za humanu reprodukciju, ginekološku

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za solidne tumore dječje dobi" Odjelu za solidne tumore dječje dobi Klinike za dječje bolesti Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za neurovaskularne bolesti" Klinici za neurologiju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za pedijatrijsku kardiologiju" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za tipizaciju tkiva" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za alkoholizam" Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagre

Rješenje o određivanju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu i Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", Zagreb, "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i

Rješenje o određivanju Zavoda za ginekološku onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za premaligne i maligne bolesti vrata maternice,

Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku biokemiju i

Rješenje o određivanju Klinike za psihijatriju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ovisnosti o drogama"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za urolitijazu" Klinici za urologiju Kliničke bolnice Osijek

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za maksilofacijalnu traumatologiju" Odjelu za maksilofacijalnu traumatologiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti

Rješenje o određivanju "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dječju i adolescentnu psihijatriju" Polukliničkog odjela Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za metaboličke bolesti kostiju« Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog

Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dječju hematologiju i onkologiju« Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničko

Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa«

Rješenje o određivanju Klinike za ortopediju Klinič kog bolničkog centra Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti i ozljede velikih zglobova«

Rješenje o određivanju Zavoda za hitnu i intenzivnu medicinu Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

Rješenje o određivanju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju tumora lica, čeljusti i

Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za kemiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsko biokemijsku dijagnostiku hitnih

Rješenje o određivanju Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za glaukom«

Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za demijelinizacijske bolesti središnjega živčanog

Rješenje o određivanju Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkoga bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za fotodermatologiju«

Rješenje o određivanju Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkoga bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dermatološku onkologiju«

Rješenje o određivanju Zavoda za kliničku kemiju Kliničke bolnice »Merkur« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za izradu referentnih vrijednosti iz područja opće

Rješenje o određivanju Klinike za urologiju Kliničkoga bolničkog centra Rijeka »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za transplantaciju bubrega«

Rješenje o određivanju Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkoga bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ehokardiografiju«

Rješenje kojim se Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Zagreb verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za transfuzijsku medicinu«

Rješenje kojim se Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za medicinsko

Rješenje kojim se Odjel za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i

Rješenje kojim se Gastroenterološkom odjelu Klinike za unutrašnje bolesti Kliničke bolnice »Merkur«, Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Rješenje kojim se Klinici za neurologiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za cerebrovaskularne

Rješenje kojim se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma »Thalassotherapia« Opatija verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva

Rješenje kojim se Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku

Rješenje o određivanju Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psihoterapiju psihotičnih poremećaja«

Rješenje kojim se Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za leukemije« Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti

Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju« Odjelu za plastičnu kirurgiju Klinike za

Rješenje o ukidanju Rješenja Ministarstva zdravstva klasa: UP/I-510-01/98-01/0015, urbroj: 534-02-10-99-0003 od 4. ožujka 1999. o dodjeli naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravstva za

Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu« Općoj bolnici »Sveti Duh« Zagreb

Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice« Klinici za traumatologiju Zagreb

Rješenje o određivanju Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku i liječenje raka dojke«

Rješenje o određivanju Klinike za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za maligne bolesti tijela maternice, jajovo

Rješenje kojim se Klinici za unutrašnje bolesti-Centru za kronične bolesti jetre Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne

Rješenje kojim se Klinici za pedijatriju – Zavod za dječju nefrologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

Rješenje kojim se Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i

Rješenje kojim se Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i

Rješenje kojim se Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne

Rješenje kojim se Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti i kirurgiju stražnjeg

Rješenje kojim se Klinici za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ast­mu i kroničnu opstruktivnu plućnu

Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju – Centra za neuromuskularne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za neuromuskularne

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za oštećenje jetre ksenobioticima« Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravsva i socijalne skrbi za poremećaj sluha i ravnoteže« Audiolškom odjelu Klinike bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničk

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za epidemiologiju« Službi za epidemiologiju s javnozdravstvenim laboratorijem Hrvatskog zavoda za

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ginekološku i perinatalnu patologiju« Zavodu za ginekološku i perinatalnu patologiju Kliničkog

Rješenje o određivanju Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje tumora hipofize«

Rješenje o određivanju Odjela otologije i neurootologije Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti

Rješenje kojim se Zavod za dijalizu Kliničkoga bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za nadomještanje bubrežne funkcije, plazmaferezu i

Rješenje kojim se Centru za epilepsiju Klinike za neurologiju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bjesnoću« Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba

Rješenje kojim se Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za kirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kronič

Rješenje kojim se Zavodu za nefrologiju i arterijsku hipertenziju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva

Rješenje kojim se Regionalnom centru za psihotraumu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, verificira i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne

Rješenje o određivanju Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za reumatoidni artritis«

Rješenje o obnovi naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Rješenje o obnovi naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Rješenje o određivanju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za farmakoepidemiologiju«

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psihoterapiju« Poliklinici za psihoterapiju Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog

Rješenje o određivanju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za liječenje matičnim stanicama«

Rješenje o određivanju Zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za rijetke i

Rješenje o određivanju Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za primjenu telemedicine u neurokirurgiji"

Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za transplantaciju rožnice" Općoj bolnici "Sveti Duh", Zagreb

Rješenje kojim se Zavod za gastroeneterologiju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za upalne bolesti

Rješenje o određivanju Zavoda za kardiovaskularne bolesti Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagreb, "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

Rješenje o određivanju Zavoda za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za upalne bolesti gušter

Rješenje o određivanju Zavoda za endokrinologiju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb, "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti nadbubrežne ž

Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagreb, "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za glavobolje"

Rješenje o određivanju Klinike za tumore Zagreb, "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju štitne žlijezde"

Rješenje kojim se Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb verificira i dodjeljuje naziv "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kontaktnu alergiju"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za nasljedne i stečene bolesti hemostaze"

Rješenje o obnovi i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za poremećaje mokrenja djece"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za intenzivnu neurologiju"

Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Klinici za traumatologiju Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Odjelima kliničke genetike, neuropedijatrije i neonatalne kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za bolesti i ozljede koljenskog zgloba

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva referentnog centra za dermatološku mikologiju i parazitologiju

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva referentnog centra za dijagnostiku sifilisa i Lajmske bolesti

Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za mikološku dijagnostiku sustavnih i deseminiranih infekcija

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva referentnog centra za rinosinusologiju i endoskopsku sinusnu kirurgiju

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva Referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku alergologiju

Rješenje o određivanju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Rijeka "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju glave i

Rješenje o određivanju Poliklinike za psihoterapiju Klinike za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psihosomatsku

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za preventivnu dentalnu medicinu"

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za biologijsku psihijatriju"

Rješenje o određivanju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju vrata Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagreb "Referentnim centom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku i

Rješenje o određivanju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagreb "Referentnim centrom ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

Rješenje o određivanju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva "Referenti centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva u uremiji" Općo

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za poremećaje uzrokovane stresom" Kliničkoj bolnici Dubrava, Zagreb

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za autoimune bolesti središnjeg živčanog sustava"

Rješenje o određivanju Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za evocirane potencijale"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes"

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za funkcijske poremećaje gastroenterološkog sustava"

Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za azbestozu i azbestom izazvane bolesti" Kliničkom bolničkom centru Split

Rješenje o određivanju klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za korektivnu dermatologiju"

Rješenje o određivanju Zavoda za kliničku farmakologiju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku

Rješenje o određivanju Klinike za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dječju gastroenterologiju i poremećaj prehrane"

Rješenje kojim se Klinici za dječje bolesti Zagreb verificira i dodjeljuje naziv "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za praćenje rasta i razvoja djece predškolske dobi"

Rješenje kojim se Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb verificira i dodjeljuje naziv "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za praćenje rezistencije

Rješenje kojim se Zavodu za gastroenterologiju Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb verificira i dodjeljuje naziv "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne

Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za smještaj i liječenje neubrojivih osoba –

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se