Osiguranje

Zakon o osiguranju iz 2005. godine

Zakon o osiguranju iz 2008. godine

Zakon o osiguranju iz 2009. godine

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu iz 2005. godine

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu iz 2009. godine

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu iz 2009. godine

Zakon o financijskom osiguranju iz 2007. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 1998. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2000. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2001. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2001. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2002. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2003. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2004. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2004. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2005. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2007. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2007. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2008. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2009. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2010. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2010. godine

Zakon o mirovinskom osiguranju – iz 2010. godine

Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima – iz 2000. godine

Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima “Tupljak” d.d. Labin – iz 1999. godine

Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina – iz 1998. godine

Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2007. godine

Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2009. godine

Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2010. godine

Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju iz 2007. godine

Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine iz 2010. godine

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – iz 1999. godine

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – iz 2000. godine

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – iz 2003. godine

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – iz 2004. godine

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – iz 2005. godine

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – iz 2007. godine

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – iz 2010. godine

Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obavezna mirovinska osiguranja – iz 2004. godine

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje – iz 1999. godine

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje – iz 2000. godine

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje – iz 2005. godine

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje – iz 2007. godine

Zakon o listi profesionalnih bolesti – iz 1998. godine

Zakon o listi profesionalnih bolesti – iz 2007. godine

Zakon o listi tjelesnih oštećenja – iz 1998. godine

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2007. godine

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2010. godine

Zakon o najvišoj mirovini – iz 1998. godine

Zakon o najvišoj mirovini – iz 2001. godine

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem – iz 1999. godine

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem – iz 2007. godine

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem – iz 2008. godine

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba – iz 1999. godine

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba – iz 2000. godine

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba – iz 2001. godine

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba – iz 2002. godine

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba – iz 2008. godine

Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja iz 2005. godine

Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja iz 2008. godine

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika iz 1991. godine

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika iz 1993. godine

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika iz 1994. godine

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika iz 1995. godine

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika iz 1998. godine

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika iz 2001. godine

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika iz 2007. godine

Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – iz 1993. godine

Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine – iz 2002. godine

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt ulaganja u mirovinski sustav iz 2003. godine

Zakon o zdravstvenom osiguranju – iz 2001. godine

Zakon o zdravstvenom osiguranju – iz 2002. godine

Zakon o zdravstvenom osiguranju – iz 2002. godine

Zakon o zdravstvenom osiguranju – iz 2003. godine

Zakon o zdravstvenom osiguranju – iz 2004. godine

Zakon o zdravstvenom osiguranju – iz 2004. godine

Zakon o zdravstvenom osiguranju – iz 2005. godine

Zakon o ljekarništvu – iz 2003. godine

Zakon o ljekarništvu – iz 2008. godine

Zakon o ljekarništvu – iz 2008. godine

Zakon o krvi i krvnim pripravcima iz 2006. godine

Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča – iz 1998. godine

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju iz 2006. godine

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju iz 2008. godine

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Temeljnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije o uspostavi tehničko-savjetodavne suradnje iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Temeljnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije o uspostavi tehničko-savjetodavne suradnje iz 2007. godine

Zakon o potvrdivanju Ugovora o kreditu za projekt u zdravstvu, između Republike Hrvatske i međunarodne banke za obnovu i razvoj iz 1995. godine

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2007. godine

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu iz 2010. godine

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2008. godine

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2009. godine

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2009. godine

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2010. godine

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju iz 2010. godine

Zakon o zaštiti prava pacijenata iz 2004. godine

Zakon o zaštiti prava pacijenata iz 2008. godine

Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece – iz 2009. godine

Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz 2002. godine

Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz 2004. godine

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama iz 1997. godine

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama iz 1998. godine

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama iz 1999. godine

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama iz 2002. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj – iz 1997. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj: F/P 1576 iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj: F/P 1576 iz 2008. godine

Zakon o dentalnoj medicini – iz 2003. godine

Zakon o dentalnoj medicini – iz 2008. godine

Zakon o dentalnoj medicini – iz 2009. godine

Zakon o liječništvu – iz 2003. godine

Zakon o liječništvu – iz 2008. godine

Zakon o sestrinstvu – iz 2003. godine

Zakon o sestrinstvu – iz 2008. godine

Zakon o primaljstvu iz 2008. godine

Zakon o primaljstvu iz 2010. godine

Zakon o djelatnostima u zdravstvu iz 2009. godine

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz 2007. godine

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz 2008. godine

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz 2009. godine

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti - iz 2003. godine

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti - iz 2008. godine

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti iz 2008. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2011. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se