Sudstvo

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske –

Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske o stupanju na snagu i početku primjene zakona i drugih propisa, te pročišćenim tekstovima zakona broj: U-X-80/2005 od 1. lipnja 2006.

Plan prijama u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2007. godinu

Strategija reforme pravosuđa, za razdoblje od 2011. do 2015. godine

Kodeks sudačke etike

Sudski poslovnik

Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Poslovnik državnog odvjetništva

Poslovnik o radu pučkog pravobranitelja –

Plan prijama u državnu službu Ureda pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske za 2007. godinu

Plan prijama u državnu službu Ureda Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske za 2008. godinu

Plan prijama u državnu službu u Ured pučkog pravobranitelja za 2010. godinu

Poslovnik pravobranitelja za djecu

Kodeks odvjetničke etike

Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Javnobilježnički poslovnik –

Konvencija o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima

Konvencija o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima

Prekršajni zakon

Ugovor o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

Europska konvencija o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dopuni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima dopunjene Dodatnim protokolom Europskoj konvenciji o uzajamnoj

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, Sporazuma između Republike

Poslovnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske u 2008. godini

Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2010. godinu

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se