Sudstvo

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – iz 1999. godine

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – iz 2002. godine

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – iz 2002. godine

Zakon o provođenju Odluke ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. – iz 2004. godine

Zakon o provođenju Odluke ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. – iz 2007. godine

Zakon o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela – iz 1993. godine

Zakon o Državnom sudbenom vijeću iz 2010. godine

Zakon o sudovima za mladež – iz 1997. godine

Zakon o sudovima za mladež – iz 1998. godine

Zakon o sudovima za mladež – iz 2002. godine

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu iz 2008. godine

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu iz 2009. godine

Zakon o sudovima iz 2005. godine

Zakon o sudovima iz 2007. godine

Zakon o sudovima iz 2008. godine

Zakon o sudovima iz 2009. godine

Zakon o sudovima iz 2010. godine

Zakon o sudovima iz 2010. godine

Zakon o sudovima iz 2011. godine

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći iz 2008. godine

Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova iz 2009. godine

Zakon o Pravosudnoj akademiji iz 2009. godine

Zakon o Pravosudnoj akademiji iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt potpore pravosudnom sektoru iz 2010. godine

Zakon o područjima i sjedištima sudova iz 2010. godine

Zakon o odvjetništvu – iz 1994. godine

Zakon o odvjetništvu – iz 2008. godine

Zakon o odvjetništvu – iz 2009. godine

Zakon o odvjetništvu – iz 2009. godine

Zakon o odvjetništvu – iz 2011. godine

Zakon o javnom bilježništvu – iz 1993. godine

Zakon o javnom bilježništvu – iz 1994. godine

Zakon o javnom bilježništvu – iz 1998. godine

Zakon o javnom bilježništvu – iz 2007. godine

Zakon o javnom bilježništvu – iz 2009. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 1991. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 1992. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 1999. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 2001. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 2005. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 2003. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 2007. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 2008. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 2008. godine

Zakon o parničnom postupku – iz 2008. godine

Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima iz 2005. godine

Kazneni zakon – iz 1997. godine

Kazneni zakon – iz 1998. godine

Kazneni zakon – iz 2000. godine

Kazneni zakon – iz 2001. godine

Kazneni zakon – iz 2003. godine

Kazneni zakon – iz 2004. godine

Kazneni zakon – iz 2005. godine

Kazneni zakon – iz 2006. godine

Kazneni zakon – iz 2007. godine

Kazneni zakon – iz 2008. godine

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela – iz 2003. godine

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela – iz 2007. godine

Zakon o pomilovanju – iz 2003. godine

Zakon o amnestiji – iz 1990. godine

Zakon o općem oprostu – iz 1996. godine

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1990. godine

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1990. godine

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1990. godine

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1994. godine

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima – iz 2003. godine

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima – iz 2006. godine

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima – iz 2009. godine

Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – iz 1993. godine

Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – iz 1993. godine

Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – iz 1994. godine

Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – iz 1994. godine

Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – iz 1995. godine

Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska – iz 1993. godine

Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku iz 2009. godine

Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – iz 1990. godine

Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – iz 1993. godine

Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – iz 1993. godine

Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – iz 1997. godine

Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – iz 1999. godine

Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – iz 2000. godine

Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – iz 2003. godine

Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – iz 2009. godine

Zakon o probaciji iz 2009. godine

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje iz 2009. godine

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 2011. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 1999. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2000. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2000. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2000. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2001. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2001. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2002. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2003. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2007. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2008. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2009. godine

Zakon o izvršavanju kazne zatvora iz 2011. godine

Zakon o arbitraži – iz 2001. godine

Zakon o zaštiti svjedoka iz 2003. godine

Zakon o zaštiti svjedoka iz 2011. godine

Zakona o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o mirenju iz 2011. godine

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima – iz 1991. godine

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima – iz 2001. godine

Zakon o rješavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim porodičnim i nasljednim odnosima – iz 1991. godine

Zakon o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija – iz 1991. godine

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela iz 2008. godine

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela iz 2011. godine

Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija iz 2003. godine

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije iz 2010. godine

Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem iz 2010. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se