Financiranje javnih potreba

Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu –

Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu –

Državni proračun Republike Hrvatske za 2002. godinu –

Državni proračun Republike Hrvatske za 2001. godinu –

Državni proračun Republike Hrvatske za 2000. godinu –

Državni proračun Republike Hrvatske za 1999. godinu –

Pregled financijskih jamstava izdanih po odlukama Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od 1. 1. 2005. - 30. 6. 2005.

Pregled financijskih jamstava izdanih na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1.7.2005. do 30.9.2005.

Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1.1.2005. do 31.12.2005.

Pregled izdanih financijskih jamstava od 1.1.2005. do 31.12.2005. godine

Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu

Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2004. – 31. 12. 2004. –

Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2004. – 31. 12. 2004. –

Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

Konsolidirani plan prihoda i rashoda Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za 2004. godinu

Podaci iz Registra korisnika proračuna –

Podaci iz Registra korisnika proračuna

Podaci iz Registra korisnika proračuna

Podaci iz Registra korisnika proračuna

Objava Podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Objava Podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu

Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2003. – 31. 12. 2003. –

Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2002. – 31. 12. 2002. –

Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2000. – 31. 12. 2000. –

Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2001. – 31. 12. 2001. –

Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1997. godinu

Pregled izdanih jamstava u 1997. godini –

Državni proračun Republike Hrvatske za 1996. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1994. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1992. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu –

Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. – 30. 4. 2006. godine

Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. – 30. 4. 2006. godine

Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. –30. 6. 2006.

Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. –30. 6. 2006.

Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. – 31. 12. 2006. godine

Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. – 31. 12. 2006. godine

Godišnji obračun Državnog proračuna Repuiblike Hrvatske za 2006. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu

Pregled izdanih državnih jamstava od 1. 1. 2007. – 30. 6. 2007. godine

Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2007. – 31. 12. 2007. godine

Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

Pregled državnih jamstava izdanih po Odlukama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2008. godine do 30. lipnja 2008. godine

Pregled izdanih državnih jamstava od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008. godine

Godišnje izvješće o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2010. godine

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne

Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza –

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije Porezne uprave

Ugovor s Republikom Austrijom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu –

Ugovor s Kraljevinom Belgijom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu –

Ugovor s Republikom Bugarskom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu –

Ugovor s Češkom Republikom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja –

Ugovor s Republikom Estonijom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak –

Ugovor s Vladom Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine –

Ugovor s Republikom Italijom

Ugovor s Saveznom Republikom Jugoslavijom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu –

Ugovor s Kanadom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu –

Ugovor s Republikom Kinom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak –

Ugovor s Državom Kuvajt o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu –

Ugovor s Republikom Latvijom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak –

Ugovor s Republikom Litvom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak –

Ugovor s Vladom Malezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak –

Ugovor s Republikom Mauricijus o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak –

Ugovor s Kraljevinom Nizozemskom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu –

Ugovor s Rumunjskom

Ugovor s Ruskom Federacijom

Ugovor sa Slovačkom Republikom

Ugovor s Švicarskom Konfederacijom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Ugovor s Republikom Turskom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezom na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

Ugovor izmedu Republike Hrvatske i Republike Čile o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike San Marino o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Koreje o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Ugovor između Republike Hrvatske i države Izrael o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Sirijske Arapske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katar o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Armenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak

Ugovor između Republike Hrvatske i Sultanata Omana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Opći porezni zakon

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sklapanju nagodbe s dužnicima radi naplate svojih potraživanja –

Tumačenje Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima od žitarica i brašna –

Prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje siječanj - kolovoz 2005.

Prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz 2006.

Prosječne mjesečne bruto plaće za razdoblje siječanj-kolovoz 2007.

Prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2007.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2007.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2008.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2008.

Prosječna mjesečna bruto plaća za 2008.

Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010. u Republici Hrvatskoj

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009.

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2009.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2010.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2010.

Kodeks etike u poslovanju

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2006. godinu -

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2007. godinu

Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2008. godinu

Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2009. godinu

Izvadak iz odluka o plaćaju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2011. godinu

Upute u vezi plaćanja članarine turističkim zajednicama –

Konvencija o privremenom uvozu –

Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju –

ARUSHA deklaracija –

Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima –

Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Ugovor između Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

Carinski zakon –

Konvencija o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka –

Uputa o načinu vođenja evidencije o carinskoj robi –

Cjenik troškova obavljanja analiza u carinskim laboratorijima –

Tarifa troškova uredovanja carinskih službenika izvan uredovnog vremena ili uredovnog prostora –

Uputa o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza –

Program obuke ovlaštenih carinskih službenika za primjenu sredstava prisile

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se