Financiranje javnih potreba

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu – iz 2004. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu – iz 2004. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu – iz 2004. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu – iz 2005. godine

Zakon o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. – iz 1999. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu – iz 1998. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu – iz 1999. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu – iz 2000. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu – iz 2000. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu – iz 2000. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu – iz 2000. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – iz 2000. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – iz 2001. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – iz 2001. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – iz 2001. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – iz 2001. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu – iz 2001. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu – iz 2002. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu – iz 2002. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu – iz 2003. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu iz 1996. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu iz 1997. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu iz 1996. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu iz 1994. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu iz 1994. godine

Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu iz 1992. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu iz 2005. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu iz 2006. godine

Zakon o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu iz 1990. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu iz 2006. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu iz 2007. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu iz 2007. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu iz 2008. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu iz 2008. godine

Zakon o proračunu iz 2008. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu iz 2008. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu iz 2009. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu iz 2009. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu iz 2009. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu iz 2009. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu iz 2010. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu iz 2010. godine

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave iz 2010. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 1993. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 1997. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2000. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2000. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2000. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2001. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2001. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2001. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2002. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2003. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2006. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2007. godine

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne iz 2008. godine

Zakon o regionalnom razvoju iz 2009. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje iz 2010. godine

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora iz 1996. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Fiscalis 2003. – 2007. iz 2006. godine

Zakon o poreznom savjetništvu – iz 2000. godine

Zakon o fiskalnoj odgovornosti iz 2010. godine

Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava – iz 2001. godine

Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava – iz 2002. godine

Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava – iz 2003. godine

Zakon o porezu na dohodak – iz 2004. godine

Zakon o porezu na dohodak – iz 2008. godine

Zakon o porezu na dohodak – iz 2010. godine

Zakon o porezu na dobit – iz 2004. godine

Zakon o porezu na dobit – iz 2005. godine

Zakon o porezu na dobit – iz 2006. godine

Zakon o porezu na dobit – iz 2008. godine

Zakon o porezu na dobit – iz 2010. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 1995. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 1998. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 1999. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 2000. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 2000. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 2004. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 2004. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 2005. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 2007. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 2009. godine

Zakon o porezu na dodanu vrijednost – iz 2009. godine

Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost – iz 1996. godine

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila – iz 2002. godine

Zakon o porezu na promet nekretnina – iz 1997. godine

Zakon o porezu na promet nekretnina – iz 2000. godine

Zakon o porezu na promet nekretnina – iz 2002. godine

Zakon o porezu na promet nekretnina – iz 2011. godine

Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode – iz 1999. godine

Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode – iz 2001. godine

Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode – iz 2002. godine

Zakon o posebnom porezu na kavu iz 2005. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 1997. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 1999. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 2000. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 2000. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 2001. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 2002. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 2003. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 2004. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 2009. godine

Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove – iz 2010. godine

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – iz 1994. godine

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – iz 1997. godine

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – iz 2000. godine

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – iz 2001. godine

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića – iz 2002. godine

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – iz 2000. godine

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – iz 2000. godine

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – iz 2001. godine

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – iz 2001. godine

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – iz 2002. godine

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – iz 2003. godine

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate – iz 2006. godine

Zakon o trošarinama iz 2009. godine

Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke iz 2009. godine

Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke iz 2010. godine

Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz 2009. godine

Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke iz 2010. godine

Zakon o doprinosima iz 2008. godine

Zakon o doprinosima iz 2008. godine

Zakon o doprinosima iz 2009. godine

Zakon o doprinosima iz 2011. godine

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva – iz 1995. godine

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva – iz 1996. godine

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva – iz 1998. godine

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva – iz 2005. godine

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva – iz 2009. godine

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva iz 2009. godine

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama iz 2008. godine

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama iz 2010. godine

Zakon o igrama na sreću iz 2009. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 1996. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 1996. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 1997. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 1997. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 1998. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 1999. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 1999. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2000. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2000. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2003. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2004. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2004. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2004. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2005. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2005. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2006. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2007. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2008. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2008. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2010. godine

Zakon o upravnim pristojbama iz 2010. godine

Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog  vlasništva – iz 1996. godine

Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog  vlasništva – iz 1996. godine

Zakon o sudskim pristojbama – iz 1995. godine

Zakon o sudskim pristojbama – iz 1996. godine

Zakon o sudskim pristojbama – iz 2002. godine

Zakon o sudskim pristojbama – iz 2003. godine

Zakon o javnobilježničkim pristojbama – iz 1994. godine

Zakon o javnobilježničkim pristojbama – iz 1995. godine

Zakon o javnobilježničkim pristojbama – iz 1996. godine

Zakon o boravišnoj pristojbi iz 2008. godine

Zakon o boravišnoj pristojbi iz 2009. godine

Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu – iz 1993. godine

Zakon o carinskoj tarifi – iz 2000. godine

Zakon o carinskoj tarifi – iz 2000. godine

Zakon o carinskoj tarifi – iz 2008. godine

Zakon o uvjetima za obavljanje zastupanja u carinskom postupku – iz 2001. godine

Zakon o carinskoj službi iz 2009. godine

Zakon o slobodnim zonama – iz 1996. godine

Zakon o slobodnim zonama – iz 1999. godine

Zakon o slobodnim zonama – iz 2000. godine

Zakon o slobodnim zonama – iz 2005. godine

Zakon o slobodnim zonama – iz 2008. godine

Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku – iz 2001. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se