Gospodarske aktivnosti

Naputak o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine –

Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Naputak u svezi dostave obvezne dokumentcije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava –

Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2009. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011. godini

Naputak o provođenju Protokola 4 Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice –

Naputak o načinu i uvjetima primjene «offset programa» –

Naputak o jodiranju kuhinjske soli –

Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata –

Naputak za subvencioniranje domaćega organiziranoga turističkog prometa u 2005. –

Naputak za subvencioniranje stranoga organiziranoga turističkog prometa u 2005. –

Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera –

Naputak o načinu postupanja u radnjama usklađivanja duga i kriterijima za utvrđivanje broja mjesečnih rata za otplatu duga s osnova doprinosa za obvezna osiguranja nastalog po osnovi osiguranja

Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112

Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava –

Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava –

Naputak o operativnom programu podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu –

Naputak o operativnom programu podizanja novih nasada vinograda –

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se