Gospodarske aktivnosti

Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Narezine i k.o. Sv. Jakov –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pučišća –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Volosko –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter - Betina –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodice –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Grohote –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lubenice –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Korita –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Seget Donji –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica –

Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Makarska –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selo Gornje –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pakoštane –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poreč –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica –

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke –

Uredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene –

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stanković

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogomolje

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stupa

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pučišće

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stara Baška

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Anton

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stari Grad

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Barbat

Uredba o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Komiža

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Drvenik

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Unije

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vrbnik

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Belej

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Valun

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi i k.o. Ledenice

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mošćenička Draga

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje mjesto Havišće

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje plaže Havišće

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Duće

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bast - Baška Voda

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Slivno

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Susak

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split

Uredba o sadržaju i metodologiji izrade programa održivog razvitka otoka, sa sadržajem i metodologijom izrade programa održivog razvitka otoka –

Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Uredba o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama «Bljesak» i «Oluja» i šumama “Područja hrvatskog Podunavlja ranije pod upravom UN” –

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru –

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o kategorizaciji vodotoka –

Uredba o kakvoći voda za kupanje

Uredba o standardu kakvoće voda

Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanju turističke djelatnosti

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada

Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

Uredba o uvođenju izvozne carine za pšenično brašno –

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka –

Uredba o uvođenju izvoznih carina na kukuruz –

Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Uredba o uvođenju izvozne carine na kukuruz

Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2007. godini

Uredba o uvođenju izvozne carine na kukuruz

Uredba o uvođenju izvozne carine na pšenicu

Uredba o uvođenju izvozne carine na uljanu repicu

Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa

Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Uredba o osnivanju sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje

Uredba o pristupanju Sporazumu o osnivanju Međunarodnog ureda za lozu i vino

Uredba o pristupanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo

Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Uredba o pojedinim pitanjima u vezi djelatnosti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Uredba o stjecanju položaja povlaštenih kupaca plina –

Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče

Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Uredba o prestanku važenja Uredbe o financiranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti

Uredba o potvrđivanju

Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu

Uredba o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzacijske pristojbe

Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica –

Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj –

Uredba o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza –

Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata –

Uredba o podrijetlu robe i načinu izdavanja potvrda o podrijetlu robe

Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenom izvozu i uvozu robe

Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj

Uredba o dražbi određenih drvnih proizvoda

Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

Uredba o uvjetima za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama na veliko ribom

Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika –

Uredba o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere

Uredba o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere

Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije

Uredba o sporazumima male vrijednosti

Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržište

Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja

Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača

Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu uvoza i izvoza određene robe –

Uredba o izdavanju potvrda i ovjeri isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu –

Uredba o popisu robe s dvojnom namjenom –

Uredba o provedbi ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije –

Uredba o objavi Dvostranoga trgovinskog Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike

Uredba o potvrđivanju

Uredba o potvrđivanju

Uredba o potvrđivanju

Uredba o kriterijima za određivanje izuma povjerljivima i načinu priznavanja patenata za takve izume –

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti –

Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu –

Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište

Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz

Uredba o potvrđivanju

Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama –

Uredba o davanju koncesije za izgradnju i korištenje «Jadranske autoceste» – dionica Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji –

Uredba o preuzimanju i prijenosu željezničkih pruga

Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske –

Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske –

Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Donja Podstrana

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš

Uredba o pristupanju Protokolu iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru

Uredba o pristupanju Protokolu iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama

Uredba o objavi Izmjena i dopuna Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji

Uredba o određivanju mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova  –

Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske –

Uredba o određivanju lučkog područja luke Sisak

Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar

Uredba o određivanju lučkog područja luke Slavonski Brod

Uredba o određivanju lučkog područja luke Osijek

Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove

Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Uredba o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima

Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Uredba o određivanju lučkog područja luke Batina

Uredba o određivanju lučkog područja luke Aljmaš

Uredba o osnivanju Poduzeća «Plovput» Split –

Uredba o standardima koje moraju zadovoljavati plovila Obalne straže i plovila koja sudjeluju u provedbi planova područnih jedinica koordinacije

Uredba o organizaciji i načinu rada Središnje koordinacije, Stručnog tijela i područnih jedinica koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

Uredba o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane –

Uredba o znacima državne pripadnosti zrakoplova

Uredba o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Uredba o potvrđivanju

Uredba o potvrđivanju

Uredba o potvrđivanju

Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu

Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena –

Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena za određene komunalne usluge –

Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2000. godine –

Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2001. godine –

Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2002. godine –

Uredba o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 2000. godine –

Uredba o zajamčenoj cijeni šećerne repe roda 2000. godine –

Uredba o zaštitnim cijenama suncokreta roda 1999. godine –

Uredba o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 2000. godine –

Uredba o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 2000. godine –

Uredba o zajamčenoj cijeni soje roda 2000. godine –

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se