Gospodarske aktivnosti

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – iz 2003. godine

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – iz 2004. godine

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – iz 2006. godine

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – iz 2009. godine

Zakon o otocima – iz 1999. godine

Zakon o otocima – iz 1999. godine

Zakon o otocima – iz 2002. godine

Zakon o otocima – iz 2006. godine

Zakon o otocima – iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 iz 2010. godine

Zakon o lovstvu iz 2005. godine

Zakon o lovstvu iz 2009. godine

Zakon o lovstvu iz 2009. godine

Zakon o vodama iz 2009. godine

Zakon o Popisu poljoprivrede 2003. – iz 2003. godine

Zakon o šumama iz 2005. godine

Zakon o šumama iz 2006. godine

Zakon o šumama iz 2008. godine

Zakon o šumama iz 2010. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva iz 2008. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara iz 1990. godine

Zakon o poljoprivrednom zemljištu iz 2008. godine

Zakon o poljoprivrednom zemljištu iz 2009. godine

Zakon o poljoprivrednom zemljištu iz 2010. godine

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja iz 2005. godine

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja iz 2008. godine

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja iz 2010. godine

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja – iz 2003. godine

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja – iz 2005. godine

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu iz 2009. godine

Zakon o zaštiti biljnih sorti iz 1997. godine

Zakon o zaštiti biljnih sorti iz 2000. godine

Zakon o zaštiti biljnih sorti iz 2008. godine

Zakon o zaštiti biljnih sorti iz 2010. godine

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla – iz 2003. godine

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla – iz 2007. godine

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja iz 2005. godine

Zakon o biljnom zdravstvu iz 2005. godine

Zakon o duhanu – iz 1999. godine

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda iz 2008. godine

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda iz 2009. godine

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda iz 2009. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom

Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« iz 2008. godi

Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« iz 2008. godi

Zakon o potvrđivanju Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze projekta »Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj« iz 2010. godi

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo iz 2009. godine

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo iz 2010. godine

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori iz 2009. godine

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori iz 2010. godine

Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz 2009. godine

Zakon o poljoprivredi iz 2009. godine

Zakon o poljoprivredi iz 2010. godine

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda iz 2009. godine

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda iz 2011. godine

Zakon o vinu – iz 2003. godine

Zakon o vinu – iz 2011. godine

Zakon o morskom ribarstvu – iz 1994. godine

Zakon o morskom ribarstvu – iz 1996. godine

Zakon o morskom ribarstvu – iz 1997. godine

Zakon o morskom ribarstvu – iz 1999. godine

Zakon o morskom ribarstvu – iz 2005. godine

Zakon o morskom ribarstvu – iz 2010. godine

Zakon o slatkovodnom ribarstvu – iz 2001. godine

Zakon o slatkovodnom ribarstvu – iz 2003. godine

Zakon o slatkovodnom ribarstvu – iz 2004. godine

Zakon o slatkovodnom ribarstvu – iz 2005. godine

Zakon o slatkovodnom ribarstvu – iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, iz 1977. iz 2007. godine

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu iz 2009. godine

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu iz 2010. godine

Zakon o morskom ribarstvu iz 2010. godine

Zakon o morskom ribarstvu iz 2010. godine

Zakon o stočarstvu – iz 1997. godine

Zakon o stočarstvu – iz 1998. godine

Zakon o stočarstvu – iz 1999. godine

Zakon o stočarstvu – iz 2003. godine

Zakon o stočarstvu – iz 2006. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca – iz 1993. godine

Zakon o zaštiti životinja iz 2006. godine

Zakon o veterinarstvu iz 2007. godine

Zakon o veterinarstvu iz 2008. godine

Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima iz 2008. godine

Zakon o rudarstvu iz 2009. godine

Zakon o privatizaciji INA – Industrije nafte d.d. – iz 2002. godine

Zakon o dokapitalizaciji «INA – Industrija nafte» d.d. – iz 1993. godine

Zakon o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte iz 1990. godine

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata iz 2006. godine

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata iz 2011. godine

Zakon o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina iz 2000. godine

Zakon o potvrđivanju Krovnog sporazuma o institucijskom okviru za uspostavu međunarodnih sustava za transport nafte i plina iz 2001. godine

Zakon o tržištu plina iz 2007. godine

Zakon o tržištu plina iz 2008. godine

Zakon o tržištu plina iz 2009. godine

Zakon o energiji – iz 2001. godine

Zakon o energiji – iz 2004. godine

Zakon o energiji – iz 2007. godine

Zakon o energiji – iz 2008. godine

Zakon o energiji – iz 2010. godine

Zakon o tržištu električne energije – iz 2004. godine

Zakon o tržištu električne energije – iz 2007. godine

Zakon o tržištu električne energije – iz 2008. godine

Zakon o tržištu električne energije – iz 2011. godine

Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom iz 2005. godine

Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o energetskoj povelji iz 1997. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o energetskoj povelji iz 1998. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o energetskoj povelji iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o energetskoj povelji iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj zajednici iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: »Inteligentna energija u Europi« i

Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt energetske učinkovitosti iz 2004. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu za zajam Hrvatskoj elektroprivredi, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj iz 1995. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Inteligentna energija – europski program za

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Inteligentna energija – europski program za

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji iz 2008. godine

Zakon o gradnji – iz 2003. godine

Zakon o gradnji – iz 2004. godine

Zakon o gradnji – iz 2007. godine

Zakon o gradnji – iz 2008. godine

Zakon o gradnji – iz 2008. godine

Zakon o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine

Zakon o prostornom uređenju i gradnji iz 2009. godine

Zakon o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata iz 1990. godine

Zakon o građevnim proizvodima iz 2008. godine

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji iz 2008. godine

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja iz 2009. godine

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja iz 2010. godine

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište – iz 2004. godine

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište – iz 2004. godine

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište – iz 2005. godine

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište – iz 2005. godine

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište – iz 2009. godine

Zakon o trgovini iz 2008. godine

Zakon o trgovini iz 2008. godine

Zakon o nedopuštenom oglašavanju iz 2009. godine

Zakon o zaštiti potrošača iz 2007. godine

Zakon o zaštiti potrošača iz 2007. godine

Zakon o zaštiti potrošača iz 2009. godine

Zakon o zaštiti potrošača iz 2009. godine

Zakon o zaštiti potrošača iz 2009. godine

Zakon o elektroničkoj trgovini – iz 2003. godine

Zakon o elektroničkoj trgovini – iz 2008. godine

Zakon o elektroničkoj trgovini – iz 2009. godine

Zakon o osnivanju Javnog poduzeća Astra Međunarodna trgovina iz 1991. godine

Zakon o osnivanju Javnog poduzeća Astra Međunarodna trgovina iz 1991. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta« iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta« iz 2008. godine

Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme – iz 2002. godine

Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme – iz 2003. godine

Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme – iz 2008. godine

Zakon o oružju iz 2007. godine

Zakon o oružju iz 2008. godine

Zakon o eksplozivnim tvarima – iz 2004. godine

Zakon o eksplozivnim tvarima – iz 2007. godine

Zakon o eksplozivnim tvarima – iz 2008. godine

Zakon o eksplozivnim tvarima – iz 2010. godine

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima – iz 1995. godine

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima – iz 2010. godine

Zakon o prijevozu opasnih tvari iz 2007. godine

Zakon o lijekovima iz 2007. godine

Zakon o lijekovima iz 2009. godine

Zakon o medicinskim proizvodima iz 2008. godine

Zakon o kemikalijama iz 2005. godine

Zakon o kemikalijama iz 2007. godine

Zakon o kemikalijama iz 2008. godine

Zakon o biocidnim pripravcima iz 2007. godine

Zakon o biocidnim pripravcima iz 2008. godine

Zakon o biocidnim pripravcima iz 2010. godine

Zakon o provedbi Uredbe iz 2008. godine

Zakon o provedbi iz 2010. godine

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga – iz 2001. godine

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga – iz 2002. godine

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga – iz 2003. godine

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga – iz 2004. godine

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga – iz 2007. godine

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga – iz 2009. godine

Zakon o hrani iz 2007. godine

Zakon o hrani iz 2008. godine

Zakon o hrani iz 2008. godine

Zakon o predmetima opće uporabe iz 2006. godine

Zakon o predmetima opće uporabe iz 2009. godine

Zakon o predmetima opće uporabe iz 2010. godine

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina – iz 1993. godine

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2006. godine

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2008. godine

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2009. godine

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2010. godine

Zakon o pružanju usluga u turizmu iz 2007. godine

Zakon o pružanju usluga u turizmu iz 2010. godine

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma iz 2008. godine

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu – iz 2000. godine

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu – iz 2000. godine

Zakon o žičarama za prijevoz osoba iz 2007. godine

Zakon o žičarama za prijevoz osoba iz 2009. godine

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iz 2004. godine

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iz 2005. godine

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iz 2006. godine

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iz 2008. godine

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iz 2009. godine

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iz 2010. godine

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iz 2010. godine

Zakon o biogorivima za prijevoz iz 2009. godine

Zakon o biogorivima za prijevoz iz 2010. godine

Zakon o biogorivima za prijevoz iz 2011. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta – iz 1999. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt završetka autoceste na koridoru X u Republici Hrvatskoj iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt »Hrvatske ceste – Splitska obilaznica« iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt »Dovršenje autoceste Rijeka – Zagreb« iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt izgradnje II B faze autoceste Rijeka – Zagreb« iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za globalni zajam Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak iz 2002. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt autoceste Zagreb - Rijeka iz 2002. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt riječke obilaznice« iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Projekt obnove cesta II« iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova »Projekta obnove riječkog prometnog pravca« iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova »Projekta obnove riječkog prometnog pravca« iz 2008. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Projekt obnove riječkog prometnog pravca II" iz 2009. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Projekt obnove riječkog prometnog pravca II" iz 2009. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt potpore pravosudnom sektoru iz 2010. godine

Zakon o Hrvatskom autoklubu – iz 1994. godine

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta iz 2007. godine

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu iz 2008. godine

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu iz 2010. godine

Zakon o sigurnosti prometa na cestama iz 2008. godine

Zakon o sigurnosti prometa na cestama iz 2010. godine

Zakon o kombiniranom prometu iz 2009. godine

Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu – iz 1996. godine

Zakon o željeznici – iz 2003. godine

Zakon o željeznici – iz 2003. godine

Zakon o željeznici – iz 2004. godine

Zakon o željeznici – iz 2007. godine

Zakon o željeznici – iz 2008. godine

Zakon o željeznici – iz 2009. godine

Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu iz 2000. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu iz 2009. godine

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu iz 2007. godine

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu iz 2008. godine

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu iz 2009. godine

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu iz 2009. godine

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu iz 2010. godine

Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga iz 2007. godine

Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga iz 2009. godine

Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa iz 2008. godine

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi – iz 1993. godine

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi – iz 1994. godine

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi – iz 1998. godine

Zakon o Plovputu, Split – iz 1997. godine

Zakon o Hrvatskom registru brodova – iz 1996. godine

Zakon o lučkim kapetanijama – iz 1997. godine

Zakon o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i na unutrašnjim vodama – iz 1993. godine

Zakon o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i na unutrašnjim vodama – iz 1994. godine

Zakon o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i na unutrašnjim vodama – iz 1998. godine

Zakon o Jadroliniji Rijeka – iz 1996. godine

Zakon o Jadroliniji Rijeka – iz 2006. godine

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2006. godine

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2009. godine

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2009. godine

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2011. godine

Zakon o hidrografskoj djelatnosti – iz 1998. godine

Zakon o hidrografskoj djelatnosti – iz 1998. godine

Zakon o hidrografskoj djelatnosti – iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o povlasticama i imunitetima međunarodne vlasti za morsko dno iz 2000. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1968. i Protokola iz 1979. o izmjeni Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o teretnici iz 1924. iz 1995. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine iz 2010. godine

Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske iz 2007. godine

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda iz 2007. godine

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda iz 2007. godine

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka iz 2009. godine

Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe – iz 1998. godine

Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe – iz 2000. godine

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu – iz 1998. godine

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu – iz 2008. godine

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu – iz 2009. godine

Zakon o zračnim lukama iz 1998. godine

Zakon o zračnim lukama iz 2011. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola s usuglašenom Međunarodnom konvencijom o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe "Eurocontrol" iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz iz 2008. godine

Zakon o zračnom prometu iz 2009. godine

Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. – iz 1999. godine

Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. – iz 2001. godine

Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije – iz 1998. godine

Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije – iz 1999. godine

Zakon o plaćanju doplatne marke «800 godina spomena imena Osijeka» u unutarnjem poštanskom prometu – iz 1996. godine

Zakon o plaćanju doplatne marke «Obilježavanje 600-te obljetnice Dominikanskog sveučilišta» u unutarnjem poštanskom prometu – iz 1996. godine

Zakon o plaćanju doplatne marke «Izgradnja spomen-doma dr. Ante Starčević» u unutarnjem poštanskom prometu – iz 1996. godine

Zakon o plaćanju doplatne marke «Izgradnja spomen-doma dr. Ante Starčević» u unutarnjem poštanskom prometu – iz 1996. godine

Zakon o plaćanju doplatne marke «200. obljetnica rođenja i 135. obljetnica smrti Antuna Mihanovića» u unutarnjem poštanskom prometu – iz 1996. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije iz 1995. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije iz 2011. godine

Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije iz 2011. godine

Zakon o elektroničkim komunikacijama iz 2008. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d. iz 2010. godine

Zakon o osnivanju Javnog poduzeća “Narodne novine” – iz 1999. godine

Zakon o elektroničkoj ispravi iz 2005. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 1995. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 1997. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 1999. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2000. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2000. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2001. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2003. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2004. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2004. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2004. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2009. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2009. godine

Zakon o komunalnom gospodarstvu – iz 2009. godine

Zakon o grobljima – iz 1998. godine

Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena – iz 1997. godine

Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena – iz 2001. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2002. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2003. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2004. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2005. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2006. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2006. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2007. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2008. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2009. godine

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu – iz 2009. godine

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2009. godine

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2009. godine

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2010. godine

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2010. godine

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2010. godine

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2010. godine

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2010. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se