Obrazovanje,znanost,kultura i šport

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima –

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih –

Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi –

Nastavni plan i program za osnovnu školu

Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Nacionalni program mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskoga obrazovanja

Strategija razvitka Republike Hrvatske «Hrvatska u 21. stoljeću» - Znanost –

Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Popis stručnih naziva i njihovih kratica

Objava o prestanku Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o uzajamnom priznavanju ravnopravnosti školskih svjedodžbi i visokoškolskih

Udžbenički standard

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta razvoja sustava odgoja i obrazovanja

Ugovor o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o suradnji u području kulture, obrazovanja, znanosti, mladeži i športa

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o suradnji na području kulture, obrazovanja, znanosti, tehnologije i športa

Revizija Ugovora između Republike Austrije, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Češke Republike, Republike Mađarske, Republike Poljske, Rumunjske, Slovačke Republike i Republike Slovenije za

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Kodeks etike psihološke djelatnosti –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja

Konvencija o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja

Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

Sporazum o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj, tehničkoj, znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji

Ugovor o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije

Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u područ­ju kulture

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kulturnoj, prosvjetnoj i sportskoj suradnji

Uputstvo o sadržaju i vođenju registra društvenih organizacija tehničke kulture –

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske –

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2004. – Lista zaštićenih dobara –

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2004. – Lista zaštićenih dobara –

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2004. – Lista zaštićenih kulturnih dobara –

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004. – Lista zaštićenih kulturnih dobara –

Rezolucija o obnovi Hrvatske kulturne baštine –

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2004 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 8/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2005 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2005 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 3/2005 – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2005 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2005. – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2005. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/06 – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/06 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 3/2006. – Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2006. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2006 – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2006 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj: 1/2007. – Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj: 2/2007. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/07-Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/07-Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/07 – Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/07 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobra Republike Hrvatske broj 7/2007. – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobra

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 8/2007. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2008 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2008 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/08 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/08 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 3/2008 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 4/2008 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2008. - Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 8/2008. - Liste zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/09 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2009. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/09 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/09 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2009 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2009 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/10 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/10 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2010

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2010

Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine

Okvirna konvencija Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo

Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine

Ugovor između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a

Standard za školske knjižnice –

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Sisku

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Rijeci

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Pazinu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Zagrebu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnoga arhiva u Bjelovaru

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Osijeku

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Dubrovniku

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Slavonskom Brodu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Vukovaru

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Karlovcu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Varaždinu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva za Međimurje

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Zadru

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Virovitici

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Šibeniku

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Splitu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Vukovaru

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću

Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

Međunarodna konvencija protiv dopinga u športu

Zaključak o prihvaćanju Prijedloga programa udruga i iznosa za njihovu financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu –

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se