Obrazovanje,znanost,kultura i šport

Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti društvenih djelatnosti za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske –

Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje –

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Rijeci –

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Splitu –

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi –

Uredba o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zagrebu –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Rijeci –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Gospiću –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Puli –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Splitu –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Osijeku –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zadru –

Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Rijeci –

Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Splitu –

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Dubrovniku –

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Čakovcu –

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Petrinji –

Uredba o osnivanju Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima –

Uredba o osnivanju Zdravstvenog veleučilišta –

Uredba o osnivanju Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu

Uredba o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Uredba o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Uredba o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o Darovnici za pripremu Projekta potpore obrazovnom sektoru

Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji na područjima znanosti i tehnologije

Uredba o objavi ugovora o Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne studije

Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe –

Uredba o osnivanju Hrvatskoga športskog muzeja –

Uredba o osnivanju Muzeja Narona

Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru

Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru

Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku

Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje

Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima

Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici

Uredba o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama –

Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiravanje

Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša –

Uredba o osnivanju Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda –

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti –

Uredba o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru –

Uredba o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet –

Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja –

Uredba o osnivanju Zavoda za rehabilitaciju "Samaritanac" u Splitu –

Uredba o osnivanju Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo –

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za medicinu rada –

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja –

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za toksikologiju –

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje" –

Uredba o osnivanju Javne ustanove “Park prirode Kopački rit” –

Uredba o osnivanju Javne ustanove “Park prirode Velebit” –

Uredba o osnivanju Javne ustanove “Park prirode Biokovo” –

Uredba o podjeli Hrvatskoga filološkoga instituta, Zagreb –

Uredba o osnivanju Centra za krš

Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Uredba o osnivanju Javne ustanove Hrvatski olimpijski centar

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Uredba o osnivanju Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Uredba o osnivanju Hrvatskoga mjeriteljskog instituta

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

Uredba o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za prometnu infrastrukturu

Uredba o pripajanju Hrvatskog instituta za mostove i konstrukcije Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Uredba o prestanku rada Agencije za obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu

Uredba o pripajanju Centra za krš Veleučilištu "Nikola Tesla" u Gospiću

Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo - Državne ergele Đakovo i Lipik

Uredba o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske

Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se