Obrazovanje,znanost,kultura i šport

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi – iz 1997. godine

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi – iz 2007. godine

Zakon o osnovnom školstvu – iz 1990. godine

Zakon o osnovnom školstvu – iz 1993. godine

Zakon o osnovnom školstvu – iz 1993. godine

Zakon o osnovnom školstvu – iz 1996. godine

Zakon o osnovnom školstvu – iz 2001. godine

Zakon o osnovnom školstvu – iz 2001. godine

Zakon o osnovnom školstvu – iz 2003. godine

Zakon o osnovnom školstvu – iz 2005. godine

Zakon o srednjem školstvu – iz 1992. godine

Zakon o srednjem školstvu – iz 1993. godine

Zakon o srednjem školstvu – iz 1993. godine

Zakon o srednjem školstvu – iz 1995. godine

Zakon o srednjem školstvu – iz 2001. godine

Zakon o srednjem školstvu – iz 2001. godine

Zakon o srednjem školstvu – iz 2003. godine

Zakon o srednjem školstvu – iz 2005. godine

Zakon o pučkim otvorenim učilištima – iz 1997. godine

Zakon o pučkim otvorenim učilištima – iz 1998. godine

Zakon o pučkim otvorenim učilištima – iz 2010. godine

Zakon o obrazovanju odraslih iz 2007. godine

Zakon o obrazovanju odraslih iz 2007. godine

Zakon o obrazovanju odraslih iz 2010. godine

Zakon o strukovnom obrazovanju iz 2009. godine

Zakon o strukovnom obrazovanju iz 2010. godine

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih iz 2010. godine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – iz 2003. godine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – iz 2003. godine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – iz 2004. godine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – iz 2004. godine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – iz 2007. godine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – iz 2007. godine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – iz 2009. godine

Zakon o sanaciji studentskih centara – iz 2001. godine

Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti – iz 1991. godine

Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti – iz 1996. godine

Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti – iz 2002. godine

Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti – iz 2009. godine

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža – iz 2003. godine

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža – iz 2003. godine

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli iz 2006. godine

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama iz 2007. godine

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju iz 2007. godine

Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju iz 2009. godine

Zakon o priznavanju inozemnih i obrazovnih kvalifikacija – iz 2003. godine

Zakon o priznavanju inozemnih i obrazovnih kvalifikacija – iz 2003. godine

Zakon o priznavanju inozemnih i obrazovnih kvalifikacija – iz 2006. godine

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz 2009. godine

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu iz 2010. godine

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina – iz 2000. godine

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina – iz 2000. godine

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru – iz 1997. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog laboratorija za molekularnu biologiju iz 2006. godine

Zakon o psihološkoj djelatnosti iz 2003. godine

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost iz 2001. godine

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost iz 2009. godine

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost iz 2010. godine

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje iz 2006. godine

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije iz 2007. godine

Zakon o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu iz 2007. godine

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu iz 2007. godine

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu iz 2008. godine

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi iz 2008. godine

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi iz 2009. godine

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi iz 2010. godine

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi iz 2010. godine

Zakon o kulturnim vijećima – iz 2004. godine

Zakon o kulturnim vijećima – iz 2009. godine

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi – iz 1990. godine

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi – iz 1993. godine

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi – iz 2009. godine

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi – iz 2001. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura iz 2007. godine

Zakon o tehničkoj kulturi – iz 1993. godine

Zakon o tehničkoj kulturi – iz 1994. godine

Zakon o tehničkoj kulturi – iz 2009. godine

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – iz 1999. godine

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – iz 2003. godine

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – iz 2003. godine

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – iz 2009. godine

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – iz 2010. godine

Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika – iz 1993. godine

Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika – iz 1999. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 2006. godine

Zakon o knjižnicama – iz 1997. godine

Zakon o knjižnicama – iz 1998. godine

Zakon o knjižnicama – iz 2000. godine

Zakon o knjižnicama – iz 2008. godine

Zakon o knjižnicama – iz 2009. godine

Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke iz 1990. godine

Zakon o muzejima – iz 1998. godine

Zakon o muzejima – iz 2009. godine

Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića iz 2007. godine

Zakon o arhivskom gradivu i arhivama – iz 1997. godine

Zakon o arhivskom gradivu i arhivama – iz 2000. godine

Zakon o arhivskom gradivu i arhivama – iz 2009. godine

Zakon o kazalištima iz 2006. godine

Zakon o audiovizualnim djelatnostima iz 2007. godine

Zakon o sportu iz 2006. godine

Zakon o sportu iz 2008. godine

Zakon o sportu iz 2010. godine

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva – iz 1996. godine

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva – iz 1996. godine

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva – iz 2000. godine

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost – iz 1995. godine

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost – iz 1997. godine

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost – iz 1998. godine

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama – iz 1993. godine

Zakon o "Nagradi Ivan Filipović" – iz 1991. godine

Zakon o "Nagradi Ivan Filipović" – iz 2009. godine

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor" – iz 1991. godine

Zakon o ustanovama – iz 1993. godine

Zakon o ustanovama – iz 1997. godine

Zakon o ustanovama – iz 1999. godine

Zakon o ustanovama – iz 2008. godine

Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja iz 2004. godine

Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja iz 2010. godine

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica – iz 2002. godine

Zakon o političkim strankama – iz 1993. godine

Zakon o političkim strankama – iz 1996. godine

Zakon o političkim strankama – iz 1998. godine

Zakon o političkim strankama – iz 2001. godine

Zakon o političkim strankama – iz 2007. godine

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz 2011. godine

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika – iz 1990. godine

Zakon o udrugama – iz 2001. godine

Zakon o udrugama – iz 2002. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se