Organizacija i ustrojstvo RH

Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u

Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"

Naputak za provedbu prava članova obitelji zatočenog ili nestalog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i provedbu prava iz članka 6. Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Naputak za provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave –

Naputak o provođenju odredbi Ugovora o statusu snaga

Naputak o poreznim povlasticama za UNTAES –

Naputak za izradu izvješća o stanju rješavanja upravnih stvari u tijelima državne uprave i upravnim tijelima Grada Zagreba i rokovima za dostavljanje tog izvješća

Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada –

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem

Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih

Naputak o vremenu i načinu upućivanja novaka na služenje vojnog roka i otpustu iz Oružanih snaga –

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest

Naputak o obrascu, sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša –

Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova –

Naputak o ostvarivanju prava na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje uplate poslodavci sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na području grada Vukovara i grada

Naputak o načinu provedbe popisa za osobe iz članaka 25. do 28. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

Naputak o uništavanju osnovne popisne građe popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine

Naputak o visini naknade za obvezno utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica –

Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti

Naputak za ispitivanje statističkom metodom neservisiranih mjerila električne energije –

Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja medicinskih digitalnih električnih termometara za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela

Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja medicinskih humanih staklenih termometara s tekućinom

Naputak o načinu pečaćenja kada se Rješenje Državnog mjeriteljskog inspektora izvršava pečaćenjem

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka

Naputak za umjeravanje radnih etalona – manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka

Naputak za rad ovlaštenog mjeritelja kod ovjeravanja mjerila

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se