Organizacija i ustrojstvo RH

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757

Naredba za provođenje Rezolucije 757

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757

Naredba za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820

Naredba o visini i načinu plaćanja troškova ispitivanja sukladnosti za uređaje koji proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju građene izvore optičkih zračenja

Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza "PR34G13" koji sadrži genetski modificirani organizam

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor –

Naredba o homologaciji vozila kategorije L u pogledu kočenja –

Naredba o homologaciji mopeda s dva kotača u pogledu emisije buke –

Naredba o homologaciji motocikla u pogledu emisije buke –

Naredba o homologaciji motornih vozila s tri kotača u pogledu emisije buke –

Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora –

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih pojasova –

Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za osobne automobile –

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za simetrični kratki svjetlosni snop i/ili drugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti –

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za asimetrični kratki svjetlosni snop i/ili drugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti –

Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju –

Naredba o homologaciji motocikala u pogledu emisije buke –

Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala, pokazivača smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila koja se

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na raspored nožnih uređaja za upravljanje

Naredba o homologaciji naprava za čišćenje glavnih svjetala motornih vozila i motornih vozila s obzirom na naprave za čišćenje glavnih svjetala

Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih svjetala za motorna vozila

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle s asimetričnim dugim i s kratkim svjetlosnim snopom s halogenim HS1 žaruljama

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s halogenim HS2 žaruljama

Naredba o homologaciji stražnjih ploča za označivanje teških i dugih vozila

Naredba o homologaciji ploča za označivanje sporih vozila

Naredba o homologaciji osobnih automobila opremljenih motorom s unutarnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva te vozila kategorije m1 i n1 s elektropogonom

Naredba o homologaciji retrorefleksnih oznaka za teška i duga vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji pojasova i sustava držanja odraslih osoba u motornim vozilima

Naredba o homologaciji upozornih trokutova

Naredba o stavljanju izvan snage Naredbe o homologaciji pneumatskih guma za poljoprivredna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje buke

Naredba o homologaciji malih autobusa za prijevoz putnika s obzirom na njihove konstrukcijske značajke

Naredba o homologaciji velikih vozila za prijevoz putnika s obzirom na njihove opće konstrukcijske značajke

Naredba o homologaciji posebne opreme motornih vozila koja upotrebljavaju ukapljeni naftni plin kao pogonsko gorivo

Naredba o prestanku važenja Naredbe o obveznom atestiranju pamuka i vune –

Naredba o prestanku važenja Naredbe o tekstilnim proizvodima iz uvoza koji u prometu moraju biti opskrbljeni svjedodžbom o kvaliteti –

Naredba o određivanju proizvoda automobilske i gumarske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni jamstvenim listom, tehničkom uputom i popisom servisa, te o najmanjem

Naredba o ukidanju Naredbe o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupka obveznog potvrđivanja

Naredba o ukidanju Naredbe o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova postupka priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti

Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opću upotrebu i građevinarstvo

Naredba o ukidanju Naredbe o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila

Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

Naredba o zabrani stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže biocid dimetil fumarat

Naredba o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor –

Naredba o obveznom atestiranju armirano-betonskih sredstava za zatvaranje otvore za kretanje u skloništima i dvonamjenskim objektima –

Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih žigova i oznaka za ovjeravanje mjerila, oznaka za označavanje mjerila te ovjernih isprava

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, ispitivanja pakovina, ispitivanja osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa

Naredba o obveznom atestiranju profiliranih gumenih brtvenih traka za vrata, kapke i pokretne pregrade skloništa i dvonamjenskih objekata s hermetičnim zatvaranjem

Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se