Organizacija i ustrojstvo RH

Ustav Republike Hrvatske –

Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske –

Deklaracija o načelima ponašanja sudionika u izborima –

Pravila o postupanju Hrvatske radiotelevizije tijekom izborne promidžbe –

Pravila o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga u promatranju rada tijela za provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnoga sabora –

Obvezatne upute broj I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj II – Obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj III – Postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj IV – obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj V – o pravima i dužnostima stranih promatrača

Obvezatne upute broj VI – sastavljanje liste kandidata u XII. izbornoj jedinici

Obvezatne upute broj VII – o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute broj VIII – o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj IX – o načinu uređenja biračkog mjesta

Pravila o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga

Obvezane upute broj X – Obrasci za postupak izbora

Vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Obvezatne upute II – Obrasci za postupak kandidiranja –

Obvezatne upute III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske –

Obvezatne upute broj IV o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode –

Obvezatne upute broj V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto –

Obvezatne upute broj VI o načinu uređenje biračkog mjesta –

Obvezatne upute broj VII – glasovanje u inozemstvu –

Obvezatne upute broj VIII o obrascima za provedbu izbora –

Obvezatne upute broj IX – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova –

Konačni službeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske provedenih 16. siječnja 2005. i ponovljenog glasovanja na dva biračka mjesta 23. siječnja 2005.

Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe

Obvezatne upute broj I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj III - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provedbu izbora za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj IV - o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatsko zastavom i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj V - o načinu glasovanja s tjelesnom manom nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj VI - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezne upute broj VII - o obrascima za provedbu izbora

Obvezatne upute broj VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Konačni službeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2009. godinu

Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2010. godinu

Izborni etički kodeks

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2005. godinu

Nacionalna populacijska politika

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2007. godinu

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine

Amandmani LIV do LXIlI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu

Izvješće o uočenim pojavama neustavnosti u normativnom uređenju parkiranja na području jedinica lokalne samoprave

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu

Izvješće o uočenoj pojavi propuštanja zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije

Sporazum o povlasticama i imunitetima Međunarodnoga kaznenoga suda

Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora

Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti Mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu »Europa za građane«

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj

Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

Opća deklaracija o ljudskim pravima

Obrasci za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih za diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti postupci vode

Povelja o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj –

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2006. godinu

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2007. godinu

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2008.godinu

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2009. godinu

Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2010. godinu

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2011. godinu

Nacionalni program za borbu protiv korupcije s akcijskim planom za borbu protiv korupcije –

Poslovnik Hrvatskog sabora  –

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske –

Izjava Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji –

Povelja zahvalnosti Svetom Ocu Ivanu Pavlu II.

Rezolucija o zaštiti ustavnog demokratskog poretka i nacionalnim  pravima u Hrvatskoj –

Rezolucija o zaštiti Ustavnog poretka Republike Hrvatske –

Rezolucija o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika –

Rezolucija Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 26. 1. 1994. –

Rezolucija o osudi genocida u obliku masovnog terora i nasilja što ga okupatorske srpske vlasti čine onemogućavanjem opskrbe vodom gradova Biograda n/m, Zadra i okolice –

Rezolucija o mandatu Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda

Rezolucija o zahtijevanjima u svezi mandata Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na teritoriju Republike Hrvatske –

Rezolucije o mandatu Prijelazne uprave - UNTAES-a –

Rezolucija Sabora Republike Hrvatske od 5. lipnja 1992. –

Rezolucija Sabora Republike Hrvatske

Zaključci Sabora Republike Hrvatske o političkim prilikama u Republici Hrvatskoj –

Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 3.8.1991. –

Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 8.10.1991. –

Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 9.11.1991. –

Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 5.12.1991. –

Zaključci Sabora Republike Hrvatske o pokretanju postupka za prijem odnosno učlanjenje Republike Hrvatske u sve međunarodne institucije i ustanove –

Rezolucija o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji –

Zaključak Sabora Republike Hrvatske od 28.12.1991. –

Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 14.2.1992. –

Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 27.3.1992. –

Zaključci Sabora Republike Hrvatske od 8.5.1992. –

Zaključci Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 26.3.1993. –

Zaključak Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 30.4.1993. –

Zaključci Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 1.7.1993. –

Zaključci Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 24.11.1994. –

Zaključci Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od  28.3.1995. –

Rezolucija o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom

Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske –

Deklaracija o kršenju prava pripadnika hrvatske manjine u Republici Srbiji i autonomnim pokrajinama Vojvodini i Kosovu

Deklaracija o osudi Narodne skupštine Republike Srbije zbog miješanja u unutarnje stvari Republike Hrvatske –

Deklaracija o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu –

Deklaracija o osudi uhićenja i umorstva Andrije Hebranga –

Deklaracija o vanjskoj politici Republike Hrvatske –

Deklaracija o osudi jednostranog čina Parlamenta Republike Slovenije –

Deklaracija

Deklaracija o nestalim, zatočenim i nasilno odvedenim osobama –

Deklaracija  o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji

Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom

Deklaracija o antifašizmu

Deklaracija o potpori hrvatsko-mađarskoj kandidaturi za organizacjiu Europskoga nogometnog prvenstva UEFA EURO 2012. godine

Deklaracija

Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj1945. – 1990. godine

Deklaracija o Oluji

Deklaracija o presudi Međunarodnoga kaznenog suda za ratni zločin na Ovčari i suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2006. godinu

Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo

Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006. – 2008.

Strategija suzbijanja korupcije

Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji

Povelja zastupnicima prvog saziva Sabora, članovima Vlade i Predsjedništva Republike Hrvatske u periodu 1990. - 1992. godine

Plan prijama u državnu službu u Ured Predsjednika Republike Hrvatske za 2007. godinu

Plan prijama u državnu službu u Ured predsjednika Republike Hrvatske za 2008. godinu

Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje se pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe

Strategija razvitka »Hrvatska u 21. stoljeću – makroekonomija» –

Strategija razvoja industrijske prerade drva i papira –

Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine –

Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2004. godina –

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i Bugarske pravoslavne crkve u Hvatskoj, Hrvatske starokatoličke crkve i Makedonske pravoslavne crkve u Hrvatskoj

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007. –

Zaključci Vlade Republike Hrvatske o različitim pojavama kriminalnih radnji –

Izjava Vlade Republike Hrvatske o Mišljenju Europske komisije o hrvatskom zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji i Europskom partnerstvu –

Izjava Vlade Republike Hrvatske o proširenju Europske unije –

Zaključak o odrednicama razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave

Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Zaključak za prestanak postupanja po Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva

Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Zaključak o prihvaćanju Mjera za gospodarski oporavak i razvitak - modeli financiranja

Zaključak Vlade Republike Hrvatske

Zaključak o prihvaćanju Smjernica za pomoć poduzetnicima u teškoćama

Sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marino o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Ugovor o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško

Ugovor o programu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima za provedbu »Pretpristupne pomoći Danske Hrvatskoj za razdoblje 2005. – 2007.«

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji i uzajamnoj pomoći u borbi protiv nezakonitih financijskih radnji, uključujući financijske radnje

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima državljana

Ugovor između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Đamahirije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Memorandum o financiranju usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Projekt tehničke pomoći

Ugovor o poticanju investiranja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Ugovor o potvrđivanju

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Ženevske konvencije i dopunski protokoli

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Moldove o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Sporazum o financiranju za Nacionalni Phare program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi programski zajam za prilagodbu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država i Protokol za provedbu Ugovora

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit

Sporazum o garanciji, između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i Ugovornog pisma br. 0298, potpisanog 12. siječnja 1995. godine u Luxembourg

Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske

Ugovor o suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena

Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike

Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile

Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije o poticanju i zaštiti ulaganja

Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice »Posebni program za poduzetništvo i inovacije

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Tajland o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih država sudionica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, sukladno rezoluciji 12

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima danske bilateralne pomoći Hrvatskoj

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Sporazum između Republike Hrvatske i Eurojusta

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za 2007. godinu, koji se odnosi na: Horizontalni program za Tempus, Erasmus Mundus i Mladi na djelu na zapadnom

Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje

Sjevernoatlantski ugovor

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala

Memorandum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit

Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje

Sporazum između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga

Protokol o pravnom položaju međunarodnih vojnih zapovjedništava uspostavljenih na temelju Sjevernoatlantskog ugovora

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na Višekorisnički program 2B, za projekte koji zahtijevaju Sporazum o financiranju u okviru

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, u okviru komponente Prekogranična suradnja

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA – program Jadranska prekogranična suradnja« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska« u okviru instrumenta pretpristupne pomoći

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA,

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Kreditni program financiranja izvoza"

Sporazum o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u borbi protiv kriminala

Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Pripremnim mjerama za sudjelovanje Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu u okviru

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 20

Sporazum o pravnom položaju Organizacije Sjeveroatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja

Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007 - 2011

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom o provedbi Sporazuma između Vlade

Pravila o Programu izobrazbe za trenere/učitelje poduzetništva –

Ugovor o osnivanju Regionalne škole za javnu upravu

Plan prijama u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2006. godinu

Plan prijama u državnu službu

Plan prijama u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za 2006. godinu

Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Carinske uprave

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2007. godinu

Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2007. godinu

Plan prijama u državnu službu za 2007. godinu

Plan prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2007. godini

Sporazum o zaštiti dostojanstva državnih službenika i namještenika

Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2008. godinu

Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2008. godinu

Plan prijama u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za 2008. godinu

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini

Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2009. godinu

Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu

Plan prijama u državnu službu u ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za 2010. godinu

Plan prijama u državnu službu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2010. godinu

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu

Europska povelja o lokalnoj samoupravi -

Obvezatne upute broj LS I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj LS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj LS III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj LS IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj LS V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj LS-VI

Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLS II - obrasci za provođenje dopunskih izbora

Obvezatne upute broj DLS III - kandidiranje

Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS-II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj LS III - primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj DLS IV - o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj DLS V - o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – primjena Obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – primjena Obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute LS II – primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – primjena Obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – Primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj OVM I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj OVM II – Obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj OVM III – Postupak kandidiranja

Obvezatne upute OVM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne

Obvezatne upute broj OVM V o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj OVM VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj OVM VII – Obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj LS I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – Primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II – Primjena Obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLS II - o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj DLSN II - o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj LS - I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS - II - primjena Obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj DLSN II - o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLS II - o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. svibnja 2010.

Obvezatne upute broj DLSN II/A - o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

Obvezatne upute broj DLS III - o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Obvezatne upute broj LS I

Obvezatne upute broj LSN I

Obvezatne upute broj LS II

Obvezatne upute broj LSN II

Obvezne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, članove

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, članove Općinskog vijeća Općine

Zaključak o prihvaćanju i poštivanju načela  i instituta

Vjerodostojno tumačenje člana 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i člana 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj

Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici Švedske međunarodne agencije za razvoj i suradnju

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provođenje izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

Obvezatne upute broj DLSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009.

Obvezatne upute DLSN II/A

Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

Obvezatne upute broj LSN I- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LSN II- o obrascima za provođenje prijevremenih izbora gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Benkovca

Obvezatne upute broj DLSN III - o obrascima za postupak dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Pojezerje

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Pojezerje

Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju –

Sporazum o daru za djecu i isplati solidarne naknade zaposlenicima kojima je osnovna bruto plaća pala za 100 i više kuna nakon primjene Uredbe –

Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu

Migracijska politika Republike Hrvatske za 2007./2008. godinu

Poslovnik o radu Povjerenstva za azil

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza

Ugovor o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine

Ugovor o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, između Republike Hrvatske i Republike Albanije

Ugovor o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile

Ugovor o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

Ugovor o uzajamnom ukidanju viza za kratki boravak između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike

Ugovor o ukidanju viza, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o putovanju građana bez viza

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o ukidanju viza za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje meksičkih diplomatskih i službeni

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području obrade zahtjeva za izdavanje vize u Veleposlanstvu Republike Mađarske u Republici Moldovi

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj zaštiti tajnosti podataka

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

Sporazum između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine

Uputa o načinu provedbe Odluke o načinu dostave i sadržaju podataka koji se dostavljaju Međunarodnom monetarnom fondu –

Sporazum o Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Agreement of the international bank for reconstruction and development

Sporazum o Međunarodnom udruženju za razvoj

Sporazum o Međunarodnoj financijskoj korporaciji

Konvencija o osnivanju Agencije za multilateralne garancije investicija sa komentarom na konvenciju

Memorandum o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje

Sporazum o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj, Agreement establishing The European Bank For Recounstruction And Development

Bečki dokument 1992 o pregovorima u pogledu mjera za gradnju povjerenja i sigurnosti sazvanicima u skladu s bitnim odredbama završnog dokumenta Bečkog sastanka Konferencije o europskoj sigurnosti i

Deklaracija Helsinškog susreta na vrhu poglavarstva država ili vlada zemlja članica KESS-a

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica

Ugovor o prijateljskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Mađarske

Sporazum o osnovanju Inter-američke banke za razvoj

Povelja Ujedinjenih naroda

Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Albanije

Europska konvencija o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup

Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

Zaključak u svezi s graničnim sporom s Republikom Slovenijom

Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na Paneuropskom prometnom koridoru V/B

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavi graničnog prijelaza Goričan – Letenye II za kontrolu graničnog prometa osoba na zajedničkom mjestu na autocesti

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za prekograničnu suradnju između Hrvatske, Slovenije i Mađarske, PHARECBC/INTERREG III A – program za susjedstvo

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o osnivanju i nadležnosti zajedničkih tijela za identificiranje i označavanje državne granice

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za prekograničnu suradnju između Hrvatske, Slovenije i Mađarske Phare CBC/INTERREG IIIA – Program za susjedstvo

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Jadransku prekograničnu suradnju između Hrvatske i Italije, Phare CBC/INTERREG III A - Novi jadranski program za

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru državne granice

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente Prekogranična

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru komponente Prekogranična

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekogranič

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne

Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izmjeni Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. godinu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Sutli na međudržavnom graničnom cestovnom prijelazu Miljana - Imeno

Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima

Strategija obrane Republike Hrvatske –

Dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. – 2015.

Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u oružanim snagama Republike Hrvatske, s izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj

Metodologija za izradu planova obrane

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o vojnoj tehničkoj suradnji

Protokol o eksplozivnim ostacima rata

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji na vojnim područjima obuke, tehnike i znanosti

Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o provedbi vojnih vježbi i obuke i pružanju potpore države domaćina

Međunarodna konvencija protiv uzimanja talaca koje je Republika Hrvatske stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu"

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj

Sporazum o osnivanju Vijeća Jugoistočne Europe za civilno-vojno planiranje u slučaju opasnosti

Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Vojnoj operaciji Europske unije u Republici Čadu i Srednjoafričkoj Republici

Međunarodna konvencija protiv novačenja, korištenja, plaćanja i osposobljavanja plaćenika

Konvencija o kazetnom streljivu

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu»

Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga

Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda u svezi s doprinosom sredstvima promatračkih snaga Ujedinjenih naroda za razdvajanje

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području obrane

Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske

Godišnje smjernice za rad sigurnosnih službi Republike Hrvatske

Međunarodna konvencija za suzbijanje terorističkih napada eksplozivnim napravama

Europska konvencija o suzbijanju financiranja terorizma

Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zlouporabe droga kao i protiv organiziranog kriminala

Konvencija o transferu osuđenih osoba

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za program pomoći EU na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za 2005. godinu

Protokol o izmjenama i dopunama Europske konvencije o suzbijanju terorizma

Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji

Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma

Sporazum između Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji

Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o suradnji na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala

Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih

Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Europske unije radi pridonošenja odvraćanju, prevenciji i sprječavanju djela piratstva i oružan

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte o borbi protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma

Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma

Deklaracija o slobodi izražavanja i informiranja –

Zaključci o prihvaćanju akata Savjeta Europe o slobodi izražavanja i informiranja –

Parlamentarna skupština Savjeta Europe – Preporuka 834

Savjetodavna skupština Savjeta Europe – Rezolucija 428

Popis tijela javne vlasti za 2008. godinu

Popis tijela javne vlasti za 2009. godinu

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu

Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga

Oluka o privremenom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije

Popis značajnih događaja

Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim

Objava o brisanju iz popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata –

Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i sprečavanje nastajanja i širenja požara –

Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova –

Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para –

Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara –

Popis pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata –

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini

Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

Strategija i akcijski plan biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske –

Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj –

Ureba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku

Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka

Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine

Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine

Popis ovlaštenih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija medicine rada za obavljanje pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja –

Državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta

Sporazum između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano uz atomske podatke s Tajnim tehničkim dodatkom Sporazumu između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano uz atomske

Popis stručnih institucija koje imaju ovlast za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada –

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i kajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske

Nacionalna strategija zaštite okoliša –

Nacionalni plan djelovanja za okoliš –

Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2008. godinu

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2009. godinu

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske

Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2010. godinu

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2011. godinu

Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske na području zaštite okoliša i prirode

Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime

Konvencija o nuklearnoj sigurnosti

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica

Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš za »Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi«

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

Memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu

Sporazum o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera

Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom

Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II«

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2

Ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2

Protokol o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica

Dvostrani sporazum o projektu između između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanj

Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun"

Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina"

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Višekorističkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta

Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazuma o slivu rijeke Save

Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja

Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš

Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja

Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda –

Upute za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete –

Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu

Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći

Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti

Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju

Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i Protokola uz Sporazum

Međunarodna konvencija o suzbijanju djela nuklearnog terorizma

Sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju

Sporazum o financiranju između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske za program potpore Zajednice na području nuklearne sigurnosti za Hrvatsku za 2006. godinu

Nastavak obnove ratom stradalih područja –

Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara do kraja 2002. i za 2003. godinu –

Plan i program obnove i razvoja Grada Vukovara za period od 1. siječnja 2004. do 31. prosinca 2008. godine –

Program stalnih državnih robnih zaliha –

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD 2002. –

Statistički standardi za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima

Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004. - 2012.

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. - 2007.

Statistički standardi za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2007.

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. – 2012)

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008.

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2008.

Statistički standardi za strukturno-poslovno istraživanje industrije

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji

Statistički standardi za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2009.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine

Nacionalna klasifikacija zanimanja –

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10

Indeksi cijena na malo u Republici Hrvatskoj u 1999. godini:

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u veljači 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u ožujku 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u travnju 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u svibnju 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u lipnju 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u srpnju 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u kolovozu 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u rujnu 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u listopadu 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u studenome 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u prosincu 2005. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u veljači 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u travnju 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u ožujku 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u lipnju 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u srpnju 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u kolovozu 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u rujnu 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u listopadu 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u studenome 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u prosincu 2006. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u veljači 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u ožujku 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u travnju 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u svibnju 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u lipnju 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u srpnju 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u kolovozu 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u rujnu 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u listopadu 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u studenome 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u prosincu 2007. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u veljači 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u ožujku 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u travnju 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u svibnju 2008.

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u lipnju 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u srpnju 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u kolovozu 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u rujnu 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u listopadu 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u studenome 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u prosincu 2008. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u veljači 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u ožujku 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u travnju 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u svibnju 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u lipnju 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u srpnju 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u kolovozu 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u rujnu 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u listopadu 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena Republici Hrvatskoj u studenome 2009. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u prosincu 2009. godini

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u veljači 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u ožujka 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u travnju 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2010. godine

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2010.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2011.

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u 1999. godini –

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2005. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2006.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2006. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2007.godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2007. godine.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2008. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijski proizvoda u prosincu 2009. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijela industrijskih proizvoda u listopadu 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2010. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2010.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2011.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2011.

Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila

Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih

Popis normativnih dokumenata koje je izradio OIML i popis njihovih dijelova koji su sukladni s bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkih zahtjevima za

Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi

Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

Popis tijela za ocijenu sukladnosti opreme pod tlakom

Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu

Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme 2009-10-01

Popis hrvatskih norma u području sigurnosti dizala

Popis hrvatskih norma u području plinskih uređaja

Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva

Postupovnik o postupcima službenog obavješćivanja u području norma i tehničkih propisa

Popis Hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda

Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda

Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda

Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne s bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila

Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

Popis normi

Konvencija o metru

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se