Organizacija i ustrojstvo RH

Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti – iz 1999. godine

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske – iz 1990. godine

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske – iz 1993. godine

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – iz 1996. godine

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – iz 2001. godine

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – iz 2002. godine

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – iz 2002. godine

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – iz 2005. godine

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – iz 2006. godine

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – iz 2008. godine

Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom – iz 1996. godine

Zakon o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave – iz 1996. godine

Zakon o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave – iz 2001. godine

Zakon o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave – iz 2006. godine

Zakon o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave – iz 2009. godine

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – iz 1999. godine

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – iz 2000. godine

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – iz 2003. godine

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – iz 2003. godine

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – iz 2006. godine

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – iz 2007. godine

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – iz 2010. godine

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – iz 2011. godine

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – iz 1992. godine

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – iz 1992. godine

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – iz 1997. godine

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – iz 2004. godine

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – iz 2006. godine

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – iz 2011. godine

Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora – iz 1999. godine

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske iz 2006. godine

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske iz 2007. godine

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske – iz 1995. godine

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske – iz 2006. godine

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske – iz 2006. godine

Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora iz 2006. godine

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – iz 2000. godine

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – iz 2000. godine

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – iz 2002. godine

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu iz 2006. godine

Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda iz 2001. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. godine iz 1995. godine

Zakon o potvrđivanju članka 41. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. godine iz 1995. godine

Zakon o potvrđivanju drugog fakulativnog protokola uz Međunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima namijenjen ukinuću smrtne kazne iz 1995. godine

Ustavni zakon za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1990. godine

Ustavni zakon za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1990. godine

Ustavni zakon za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1990. godine

Ustavni zakon za provođenje amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1990. godine

Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008. godine

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – iz 2002. godine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – iz 2010. godine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – iz 2010. godine

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru – iz 2000. godine

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru – iz 2001. godine

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru – iz 2009. godine

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru – iz 2010. godine

Zakon o istražnim povjerenstvima – iz 1996. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o priznanju Hrvatskog sabora «Zlatni grb» – iz 2004. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice iz 2002. godine

Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru iz 2009. godine

Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju iz 2010. godine

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament iz 2010. godine

Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti – iz 2004. godine

Zakon o postupku primopredaje vlasti – iz 2004. godine

Zakon o postupku primopredaje vlasti – iz 2007. godine

Zakon o postupku primopredaje vlasti – iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o općim uvjetima za razvojnu suradnju iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o općim uvjetima za razvojnu suradnju iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i člano

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i člano

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reorganizaciji dugova, između Republike Hrvatske, koju zastupa Ministarstvo financija za i u ime Vlade Republike Hrvatske i Oesterreichische Kontrollbank AG iz 1996. g

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reorganizaciji dugova, između Republike Hrvatske, koju zastupa Ministarstvo financija za i u ime Vlade Republike Hrvatske i Oesterreichische Kontrollbank AG iz 2006. g

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru:

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru:

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni Phare program za 2005. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni Phare program za 2005. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu »Marco Polo« iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekogranič

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekogranič

Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o dodatnom znaku raspoznavanja iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu iz 1995. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 iz 2008. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 iz 2008. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo

Zakon o sprječavanju sukoba interesa iz 2011. godine

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Republici Hrvatskoj – iz 1993. godine

Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata iz 2004. godine

Zakon o državnim službenicima i namještenicima – iz 2001. godine

Zakon o državnim službenicima i namještenicima – iz 2008. godine

Zakon o državnim službenicima i namještenicima – iz 2010. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 1998. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 1998. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 1999. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2000. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2000. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2000. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2001. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2001. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2001. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2002. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2003. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2004. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2004. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2005. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2005. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2006. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2006. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2007. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2007. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2007. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2008. godine

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – iz 2009. godine

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora – iz 1998. godine

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora – iz 2001. godine

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora – iz 2001. godine

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora – iz 2005. godine

Zakon o državnim službenicima iz 2005. godine

Zakon o državnim službenicima iz 2007. godine

Zakon o državnim službenicima iz 2008. godine

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj iz 2008. godine

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj iz 2010. godine

Zakon o lokalnoj i područnoj iz 2001. godine

Zakon o lokalnoj i područnoj iz 2001. godine

Zakon o lokalnoj i područnoj iz 2005. godine

Zakon o lokalnoj i područnoj iz 2007. godine

Zakon o lokalnoj i područnoj iz 2008. godine

Zakon o lokalnoj i područnoj iz 2009. godine

Zakon o lokalnoj i područnoj iz 2009. godine

Zakon o brdsko-planinskim područjima – iz 2002. godine

Zakon o brdsko-planinskim područjima – iz 2002. godine

Zakon o brdsko-planinskim područjima – iz 2003. godine

Zakon o brdsko-planinskim područjima – iz 2005. godine

Zakon o brdsko-planinskim područjima – iz 2005. godine

Zakon o brdsko-planinskim područjima – iz 2008. godine

Zakon o Zagrebačkoj županiji – iz 1995. godine

Zakon o Gradu Zagrebu – iz 2001. godine

Zakon o Gradu Zagrebu – iz 2008. godine

Zakon o Gradu Zagrebu – iz 2009. godine

Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije – iz 1995. godine

Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije – iz 1995. godine

Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije – iz 1995. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2001. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2002. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2003. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2004. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2005. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2005. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2006. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2007. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2007. godine

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne iz 2011. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt "Integralni razvoj lokalne

Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske zajednice iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske zajednice iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske iz 2009. godine

Zakon o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske iz 2009. godine

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 2006. godine

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 2006. godine

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 2007. godine

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 2008. godine

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 2010. godine

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 2010. godine

Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba iz 2007. godine

Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba iz 2008. godine

Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba iz 2011. godine

Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne iz 2010. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima – iz 1994. godine

Zakon o upravnoj inspekciji iz 2008. godine

Zakon o sanitarnoj inspekciji iz 2008. godine

Zakon o sanitarnoj inspekciji iz 2010. godine

Zakon o Državnom inspektoratu iz 2008. godine

Zakon o Državnom inspektoratu iz 2008. godine

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske iz 1995. godine

Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske iz 1995. godine

Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa – iz 1990. godine

Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa – iz 1994. godine

Zakon o elektroničkom potpisu iz 2002. godine

Zakon o elektroničkom potpisu iz 2008. godine

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu iz 1991. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 1999. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2000. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2001. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2001. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2001. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2001. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2002. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2002. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2004. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2006. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2006. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2007. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2007. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2008. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2008. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2009. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2009. godine

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika – iz 2011. godine

Zakon o plaćama u javnim službama – iz 2001. godine

Zakon o plaćama u javnim službama – iz 2009. godine

Zakon o osnovici plaće u javnim službama iz 2009. godine

Zakon o osnovici plaće u javnim službama iz 2009. godine

Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1991. godine

Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1991. godine

Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1992. godine

Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1993. godine

Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1994. godine

Zakon o državnim maticama – iz 1993. godine

Zakon o matičnom broju – iz 1992. godine

Zakon o matičnom broju – iz 2002. godine

Zakon o osobnoj iskaznici – iz 2002. godine

Zakon o osobnoj iskaznici – iz 2002. godine

Zakon o osobnoj iskaznici – iz 2006. godine

Zakon o osobnom identifikacijskom broju iz 2008. godine

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana – iz 1999. godine

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana – iz 2002. godine

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana – iz 2005. godine

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana – iz 2009. godine

Zakon o azilu iz 2007. godine

Zakon o azilu iz 2010. godine

Zakon o općem upravnom postupku iz 2009. godine

Zakon o upravnim sporovima iz 2010. godine

Zakon o zaštiti tajnosti podataka – iz 1996. godine

Zakon o zaštiti tajnosti podataka – iz 2007. godine

Zakon o zaštiti osobnih podataka – iz 2003. godine

Zakon o zaštiti osobnih podataka – iz 2006. godine

Zakon o zaštiti osobnih podataka – iz 2008. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka iz 2005.

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka iz 2005.

Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka iz 2007. godine

Zakon o tajnosti podataka iz 2007. godine

Zakon o javnom okupljanju – iz 1999. godine

Zakon o javnom okupljanju – iz 2005. godine

Zakon o javnom okupljanju – iz 2005. godine

Zakon o vanjskim poslovima – iz 1996. godine

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima – iz 2004. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima iz 2007. godine

Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja iz 2008. godine

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu iz 2008. godine

Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije – iz 1992. godine

Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj – iz 1993. godine

Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj – iz 1993. godine

Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba – iz 1996. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1994. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1994. godine

Zakon o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničko-transportno poduzeće

Zakon o uvođenju Europske zadruge – Societas Cooperative Europaea iz 2008. godine

Zakon o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ iz 1993. godine

Zakon o privremenom neprimjenjivanju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ iz 1996. godine

Zakon o potvrđivanju Konzularne Konvencije između Republike Hrvatske i Republike Poljske iz 1996. godine

Zakon o obrani – iz 2002. godine

Zakon o obrani – iz 2002. godine

Zakon o obrani – iz 2007. godine

Zakon o obrani – iz 2009. godine

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – iz 2002. godine

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – iz 2002. godine

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – iz 2003. godine

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – iz 2004. godine

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – iz 2007. godine

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – iz 2009. godine

Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – iz 2009. godine

Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu iz 2002. go

Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu iz 2010. go

Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju iz 2004. godine

Zakon o civilnoj službi – iz 2003. godine

Zakon o nadzoru državne granice – iz 2003. godine

Zakon o nadzoru državne granice – iz 2004. godine

Zakon o nadzoru državne granice – iz 2006. godine

Zakon o nadzoru državne granice – iz 2007. godine

Zakon o nadzoru državne granice – iz 2007. godine

Zakon o nadzoru državne granice – iz 2008. godine

Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država... - iz 200

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država koje djeluje u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država... - iz 200

Zakon o potvrđivanu ugovora o RACVIAC-u iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju ugovora o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o osnivanju Regionalnog središta za pomoć u verifikaciji i provedbi kontrole

Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ iz 2003. godine

Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava iz 2008. godine

Zakon o humanitarnom razminiranju iz 2005. godine

Zakon o humanitarnom razminiranju iz 2007. godine

Zakon o humanitarnom razminiranju iz 2008. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj suradnji iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izručenju iz 1995. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1994. godine

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957., Dopunskog protokola Europske konvencije o izručenju od 15. listopada 1957. i Drugog dopunskog protokola Europske konvencije

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957., Dopunskog protokola Europske konvencije o izručenju od 15. listopada 1957. i Drugog dopunskog protokola Europske konvencije

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava iz 2008. godine

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava iz 2008. godine

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske iz 2006. godine

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske iz 2006. godine

Zakon o informacijskoj sigurnosti iz 2007. godine

Zakon o sigurnosnim provjerama iz 2008. godine

Zakon o pravu na pristup informacijama – iz 2003. godine

Zakon o pravu na pristup informacijama – iz 2010. godine

Zakon o medijima – iz 2004. godine

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji – iz 2001. godine

Zakon o elektroničkim medijima iz 2009. godine

Zakon o vatrogastvu – iz 1999. godine

Zakon o vatrogastvu – iz 2001. godine

Zakon o vatrogastvu – iz 2003. godine

Zakon o vatrogastvu – iz 2004. godine

Zakon o vatrogastvu – iz 2004. godine

Zakon o vatrogastvu – iz 2009. godine

Zakon o vatrogastvu – iz 2010. godine

Zakon o zaštiti od požara iz 2010. godine

Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom – iz 1997. godine

Zakon o Nacionalnom parku i spomen području Brijuni – iz 1990. godine

Zakon o Nacionalnom parku i spomen području Brijuni – iz 1991. godine

Zakon o Nacionalnom parku i spomen području Brijuni – iz 1999. godine

Zakon o Nacionalnom parku «Kornati» – iz 1997. godine

Zakon o proglašenju Nacionalnog parka «Krka» – iz 1997. godine

Zakon o proglašenju Nacionalnog parka “Sjeverni Velebit” – iz 1999. godine

Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom iz 1997. godine

Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom iz 1997. godine

Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom iz 1997. godine

Zakon o Parku prirode “Kopački rit” – iz 1999. godine

Zakon o proglašenju Parka prirode “Učka” – iz 1999. godine

Zakon o proglašenju Parka prirode “Papuk” – iz 1999. godine

Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode – iz 1999. godine

Zakon o proglašenju Parka prirode “Vransko jezero” – iz 1999. godine

Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode – iz 2009. godine

Zakon o proglašenju parka prirode «Lonjsko polje» – iz 1990. godine

Zakon o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje« iz 2006. godine

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa iz 2001. godine

Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško iz 2007. godine

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti iz 2010. godine

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja iz 2010. godine

Zakon o otpadu – iz 2004. godine

Zakon o otpadu – iz 2006. godine

Zakon o otpadu – iz 2007. godine

Zakon o otpadu – iz 2008. godine

Zakon o otpadu – iz 2009. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1994. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru

Zakon o zaštiti prirode iz 2005. godine

Zakon o zaštiti prirode iz 2008. godine

Zakon o genetski modificiranim organizmima iz 2005. godine

Zakon o genetski modificiranim organizmima iz 2009. godine

Zakon o potvrđivanju protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna iz 2008. godine

Zakon o potvrdivanju Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime iz 1996. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka iz 1999. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka iz 2000. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o daljnjem smanjenju emisija sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine iz 1998. godine

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša iz 2008. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru

Zakon o potvrđivanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine iz 2007. godine

Zakon o zaštiti okoliša iz 2007. godine

Zakon o zaštiti i spašavanju – iz 2004. godine

Zakon o zaštiti i spašavanju – iz 2007. godine

Zakon o zaštiti i spašavanju – iz 2009. godine

Zakon o zaštiti i spašavanju – iz 2010. godine

Zakon o privatnoj zaštiti – iz 2003. godine

Zakon o privatnoj zaštiti – iz 2010. godine

Zakon o privatnoj zaštiti – iz 2010. godine

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja iz 2006. godine

Zakon o privatnim detektivima iz 2009. godine

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda – iz 1997. godine

Zakon o sustavu obrane od tuče – iz 2001. godine

Zakon o sustavu obrane od tuče – iz 2007. godine

Zakon o Tjednu solidarnosti – iz 1996. godine

Zakon o utvrđivanju ratne štete – iz 1991. godine

Zakon o utvrđivanju ratne štete – iz 1991. godine

Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu – iz 1998. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučajevima katastrofa i teških nesreća iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučajevima katastrofa i teških nesreća iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica iz 2006

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica iz 2006

Zakon o potvrđivanju Protokola o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja iz 2007. godine

Zakon o potvrđivanju iz 1993. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala

Zakon o obnovi – iz 1996. godine

Zakon o obnovi – iz 1996. godine

Zakon o obnovi – iz 1996. godine

Zakon o obnovi – iz 2000. godine

Zakon o obnovi – iz 2009. godine

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara – iz 2001. godine

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara – iz 2005. godine

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara – iz 2008. godine

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara – iz 2009. godine

Zakon o državnim potporama iz 2005. godine

Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak iz 2006. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 iz 2005. godine

Zakon o područjima posebne državne skrbi iz 2008. godine

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina iz 2007. godine

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina iz 2008. godine

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina iz 2010. godine

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti iz 2008. godine

Zakon o društvenom planiranju u Republici Hrvatskoj – iz 1990. godine

Zakon o strateškim robnim zalihama – iz 2002. godine

Zakon o službenoj statistici – iz 2003. godine

Zakon o službenoj statistici – iz 2009. godine

Zakon o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica – iz 1991. godine

Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka – iz 1992. godine

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001. – iz 2000. godine

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001. – iz 2001. godine

Zakon o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini iz 1990. godine

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine iz 2010. godine

Zakon o normizaciji – iz 1996. godine

Zakon o normizaciji – iz 2003. godine

Zakon o normizaciji – iz 2003. godine

Zakon o normizaciji – iz 2003. godine

Zakon o akreditaciji – iz 2003. godine

Zakon o akreditaciji – iz 2009. godine

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda iz 2009. godine

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda iz 2010. godine

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti iz 2010. godine

Zakon o mjeriteljstvu – iz 2003. godine

Zakon o mjeriteljstvu – iz 2003. godine

Zakon o mjeriteljstvu – iz 2007. godine

Zakon o računanju vremena – iz 1993. godine

Zakon o računanju vremena – iz 1996. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se