Pretvorba,privatizacija i trgovačka društva

Upute za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća –

Dopune Uputa za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća –

Upute za provedbu članka 20, stavak 4. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća –

Upute za primjenu članka 7. stavak 3. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća –

Uputa o načinu kupnje dionica ili udjela deviznim depozitima građana koji se pretvaraju u javni dug Republike Hrvatske

Vjerodostojno tumačenje članka 24. Zakona o privatizaciji –

Obvezatni naputak za primjenu odredaba Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom

Stečajni zakon –

Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima –

Zaključak Vlade Republike Hrvatske

Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva Euro Daus d.d. Split, Put Mostina 1, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb

Zaključak kojim se Društvu Novabela d.o.o. Zagreb, ne priznaje svojstvo stranke u postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija d.d. Split, pokrenutog temeljem

Zaključak kojim se Društvu ARIS 2000 d.o.o. Zagreb, ne priznaje svojstvo stranke u postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija d.d. Split, pokrenutog temeljem

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Pravinik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika –

Program ispita o stručnoj osposobljenosti –

- alatničar –

- autoelektričar –

- autolimar –

- automehaničar –

- bravar –

- elektroinstalater energetskih instalacija –

- elektroinstalater signalnih instalacija –

- elektromehaničar za kućanske aparate –

- fasader –

- fotograf –

- frizer –

- instalater centralnog grijanja i klimatizacije –

- kemijski čistač –

- klesar –

- krojač muške odjeće –

- krojač ženske odjeće –

- krovopokrivač –

- krznar –

- kuhar –

- limar –

- mesar –

- mlinar –

- mljekar –

- naočalni optičar –

- obućar –

- ortopedski obućar –

- pediker –

- pekar –

- pismoslikar –

- pletač –

- plinoinstalater –

- puškar –

- slastičar –

- soboslikar-ličilac –

- staklar –

- stolar –

- strojobravar –

- tesar –

- tokar –

- urar –

- vodoinstalater –

- zidar –

- zlatar –

- kozmetičar –

- trgovac –

- autoserviser -

- graditelj brodova -

- glazbalar -

- vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

- galanterist -

- alatničar –

- autoelektričar –

- autolimar –

- automehaničar –

- bravar –

- dimnjačar –

- drvotokar –

- elektroinstalater –

- elektromehaničar –

- elektroničar - mehaničar –

- fotograf –

- frizer –

- graditelj drvenih brodova –

- graditelj metalnih brodova –

- graditelj plastičnih brodova –

- instalater centralnog grijanja i klimatizacije –

- kemijski čistač –

- klesar –

- klobučar –

- kovač –

- kozmetičar –

- krojač –

- krovopokrivač –

- krznar –

- kuhar –

- limar –

- ljevač –

- mehaničar poljoprivrednih strojeva –

- mesar –

- mlinar –

- mljekar –

- obućar –

- optičar –

- pediker –

- pekar –

- pismoslikar –

- pletač –

- plinoinstalater –

- precizni mehaničar –

- prodavač –

- puškar –

- slastičar –

- soboslikar-ličilac –

- staklar –

- stolar –

- strojobravar –

- tapetar –

- tesar –

- tokar –

- urar –

- vodoinstalater –

- zidar –

- zlatar –

- alatničar –

- autoelektričar –

- autolimar –

- automehaničar –

- bravar –

- brodski mehaničar –

- dimnjačar –

- galanterist Opće obrazovni dio programa –

- glazbalar za trzalačka glazbala –

- glazbalar za gudačka glazbala –

- graditelj orgulja –

- graditelj metalnih brodova –

- graditelj plastičnih plovila –

- instalater grijanja i klimatizacije –

- graditelj drvenih brodova –

- kemijski čistač –

- klesar –

- klobučar –

- kovač –

- kozmetičar –

- konobar –

- krojač –

- kotlar –

- krznar –

- kuhar –

- limar –

- ljevač –

- mehaničar poljoprivredne mehanizacije –

- mesar –

- mljekar –

- obućar –

- pećar –

- pekar –

- plinoinstalater –

- puškar –

- precizni mehaničar –

- slastičar –

- strojobravar –

- tapetar –

- tokar –

- urar –

- vodoinstalater –

- zlatar –

- krovopokrivač

- staklar

- tesar

- zidar

- prodavač

- fasader

- frizer

- kemijski čistač

- instalater grijanja i klimatizacije

- graditelj plastičnih plovila

- graditelj orgulja

- limar

- kuhar

- krznar

- krovopokrivač

- krojač

- kozmetičar

- kovač

- kotlar

- konobar

- klobučar

- brodski mehaničar

- bravar

- automehaničar

- autolimar

- autolakirer

- autoelektričar

- alatničar

- dimnjačar

- elektroinstalater

- elektromehaničar

- fasader

- fotograf

- glazbalar za trzalačka glazbala

- glazbalar za gudačka glazbala

- graditelj metalnih brodova

- graditelj drvenih brodova

- elektroničar-mehaničar

- galanterist

- klesar

- ljevač

- mehaničar poljoprivredne mehanizacije

- mesar

- mljekar

- obućar

- pećar

- pediker

- pekar

- pismoslikar

- plinoinstalater

- precizni mehaničar

- prodavač

- puškar

- staklar

- slastičar

- soboslikar-ličilac

- stolar

- strojobravar

- tapetar

- tesar

- tokar

- urar

- vodoinstalater

- zidar

- zlatar

Pravila o radu Hrvatske mreže konzultanata –

Pravila o izdavanju certifikata konzultantima i stjecanju statusa licenciranog člana Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo –

Poslovnik o radu Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata –

Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Kodeks strukovne etike –

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se