Pretvorba,privatizacija i trgovačka društva

Pravilnik o visini naknade za izdavanje rješenja kojim se utvrđuju nekretnine –

Pravilnik o vrsti dokumenata koje je kupac dionica, udjela, stvari i prava dužan dostaviti Hrvatskom fondu za privatizaciju prilikom sklapanja ugovora o kupnji –

Pravilnik o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda –

Pravilnik o uvjetima i načinu zamjene dionica ili udjela –

Pravilnik o dodjeli dionica bez naplate –

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje

Pravilnik o programu stručnoga ispita za stečajnoga upravitelja i načinu njegova polaganja

Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja

Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Pravilnik o pohrani dionica koje se vode u računalnom sustavu Središnje depozitarne agencije za potrebe preuzimanja dioničkih društava –

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju –

Pravilnik o minimalnim uvjetima za Ugovor o naukovanju –

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama –

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe o naukovanju –

Pravilnik o postupku i načinu polaganja  majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti –

Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o majstorskom ispitu i ispitu o stručnoj osposobljenosti –

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita –

Pravilnik o obliku i sadržaju svjedožbe o pomoćničkom zvanju –

Pravilnik o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode u Hrvatskoj obrtničkoj komori, odnosno o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode vezano uz

Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori

Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore

Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju obrt

Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta

Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola

Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju i sadržaj

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

Pravilnik o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Pravilnik o sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Pravilnik o cijenama usluga –

Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza –

Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se