Pretvorba,privatizacija i trgovačka društva

Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – iz 2001. godine

Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – iz 2002. godine

Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – iz 2004. godine

Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – iz 2005. godine

Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – iz 2005. godine

Zakon o ovlasti Hrvatskog fonda za privatizaciju da preuzme i podmiri dio duga Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske – iz 1993. godine

Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj – iz 1992. godine

Zakon o pretvorbi Zagrebačkog velesajma – iz 1996. godine

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije iz 2010. godine

Zakon o trgovačkim društvima – iz 1993. godine

Zakon o trgovačkim društvima – iz 1999. godine

Zakon o trgovačkim društvima – iz 2000. godine

Zakon o trgovačkim društvima – iz 2003. godine

Zakon o trgovačkim društvima – iz 2007. godine

Zakon o trgovačkim društvima – iz 2008. godine

Zakon o trgovačkim društvima – iz 2009. godine

Zakon o sudskom registru – iz 1995. godine

Zakon o sudskom registru – iz 1996. godine

Zakon o sudskom registru – iz 1999. godine

Zakon o sudskom registru – iz 2005. godine

Zakon o sudskom registru – iz 2007. godine

Zakon o sudskom registru – iz 2010. godine

Zakon o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća – iz 1991. godine

Zakon o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća – iz 1991. godine

Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea iz 2007. godine

Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca iz 2008. godine

Zakon o preuzimanju dioničkih društava iz 2007. godine

Zakon o preuzimanju dioničkih društava iz 2009. godine

Zakon o sanaciji određenih poduzeća – iz 1995. godine

Zakon o sanaciji određenih poduzeća – iz 1998. godine

Zakon o sanaciji određenih poduzeća – iz 1999. godine

Zakon o sanaciji određenih poduzeća – iz 2000. godine

Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnost – iz 1994. godine

Zakon o obrtu – iz 1993. godine

Zakon o obrtu – iz 1995. godine

Zakon o obrtu – iz 1996. godine

Zakon o obrtu – iz 1996. godine

Zakon o obrtu – iz 1996. godine

Zakon o obrtu – iz 2001. godine

Zakon o obrtu – iz 2001. godine

Zakon o obrtu – iz 2003. godine

Zakon o obrtu – iz 2007. godine

Zakon o obrtu – iz 2007. godine

Zakon o obrtu – iz 2010. godine

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva – iz 2002. godine

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva – iz 2007. godine

Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori – iz 1991. godine

Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori – iz 1991. godine

Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori – iz 1993. godine

Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu – iz 1998. godine

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije iz 2006. godine

Zakon o stambenim zadrugama – iz 2000. godine

Zakon o stambenim zadrugama – iz 2000. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se