Propisi o preuzimanju propisa iz Jugoslavije

Zakon o načinu primjene propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1994. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o unošenju i raspačavanju inozemnih sredstava masovnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao

Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o privrednim prijestupima – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava o međunarodnom prometu – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim i nasljednim odnosima – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1992. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1993. godine

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – iz 1993. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon – iz 1991. godine

Zakon o preuzimanju Zakona o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon – iz 1991. godine

Zakon o konvalidaciji – iz 1997. godine

Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija iz 2009. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se