Radno i socijalno pravo

Sporazum o Gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike –

Sporazum o visini osnovice za izračun jubilarne nagrade, visini dara za djecu, božićnice i regresa –

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja –

Kolektivni ugovor o visini najniže plaće –

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine –

Kolektivni ugovor za graditeljstvo –

Kolektivni ugovor o radu na određeno vrijeme, sklopljen između Hrvatskog restauratorskog zavoda i Sindikata radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda –

Kolektivni ugovor HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. –

Kolektivni ugovor ugostiteljstva –

Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu d.d. –

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama –

Kolektivni ugovor za putničke agencije –

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje –

Kolektivni ugovor poslodavaca i radnika u djelatnosti obrtništva

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi –

Kolektivni ugovor za vodno gospodarstvo –

Kolektivni ugovor za sustav Bilokalnik –

Kolektivni ugovor sklopljen između Hrvatskih autocesta d.o.o. i Nezavisnog sindikata radnika cesta i auto cesta u Republici Hrvatskoj i Sindikata radnika Hrvatskih autocesta –

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture, čije se plaće osiguravaju iz Državnog proračuna –

Kolektivni ugovor za HEP grupu –

Kolektivni ugovor Hrvatske lutrije d.o.o.

Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske –

Kolektivni ugovor za AGIT d.o.o. –

Kolektivni ugovor društva Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o.

Kolektivni ugovor za STSI d.o.o.

Kolektivni ugovor HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.

Kolektivni ugovor poslodavaca i radnika

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama

Kolektivni ugovor za HEP grupu

Kolektivni ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije

Opći kolektivni ugovor za gospodarstvo

Kolektivni ugovor za zaposlene u Narodnim novinama d.d., Zagreb

Kolektivni ugovor za javne službenika i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje

Kolektivni ugovor za Autoprometno poduzeće d.d, Požega

Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske

Kolektivni ugovor za Zagrebačku banku d.d.

Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o.

Kolektivni ugovor Croatia osiguranja d.d.

Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

Kolektivni ugovor za radnike HP – Hrvatske pošte

Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja

Kolektivni ugovor Hrvatskih cesta d.o.o.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Kolektivni ugovor Hrvatske lutrije d.o.o.

Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Granski kolektivni ugovor za zaštitarsku djelatnost

Kolektivi ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije

Kolektivni ugovor za HEP grupu

Kolektivni ugovor za Dalmacijavino d.d.

Kolektivni ugovor za radnike Plovput d.o.o., Split

Kolektivni ugovor za Societe Generale - Splitsku banku d.d.

Kolektivni ugovor Đure Đakovića Elektromont d.d.

Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o.

Kolektivni ugovor za društvo Panturist d.d., Osijek

Kolektivni ugovor za Zvonimir Security, Trpimir Lučić kd

Kolektivni ugovor Društva Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o.

Kolektivni ugovor za AKD-Zaštita d.o.o.

Kolektivni ugovor za PROTECT d.o.o.

Kolektivni ugovor za Adriatic Security d.o.o.

Kolektivni ugovor za društvo Istra-promet d.o.o., Umag

Kolektivni ugovor za APP d.d.

Kolektivni ugovor za društvo Autotrans d.o.o., Rijeka od 21 prosinca 2009.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske

Kolektivni ugovor za društvo Panturist d.d. Osijek

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Kolektivni ugovor za HEP grupu

Program poticanja zapošljavanja –

Kriteriji za financiranje razvojnih programa –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju

Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zapošljavanju partnera članova diplomatskih misija i konzularnih ureda

Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji diplomatskog i konzularnog osoblja

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija i konzularnih ureda

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program »Razvoj ljudskih potencijala« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji koji su dio kućanstva člana diplomatske misije ili konzularnog ureda

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o obavljanju dohodovne djelatnosti osoba koje su u pratnji članova diplomatskih misija, konzularnih ureda i stalnih misija

Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu –

Rješenju o ovlaštenju Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d. iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju Iskre-S d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju Zagrebačkog centra za zaštitu od požara i zaštitu na radu d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju Tehnoekspertu d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju ING atestu d.o.o. iz Splita za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju Zagrebinspekta d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju Ergonomike d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju Ivaksa d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju V-ING-a d.o.o. iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlašćenju društva TIM d.o.o. iz Rijeke za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju "3. maj" brodogradilišta d.d. iz Rijeke o ispunjavanju uvjeta za obavaljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju DINE - Petrokemija d.d iz Zagreba za obavljanje poslova zaštite na radu za vlastite potrebe

Rješenju o ovlaštenju Build protecta d.o.o. iz Rijeke za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenju o ovlaštenju Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka za obavljanje poslova zaštite na radu

Etički kodeks volontera

Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine

Izvješće Vlade Republike Hrvatske o dosadašnjem tijeku povratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba –

Zaključak o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika koji su bili korisnici društvenih stanova izvan područja posebne državne skrbi –

Program povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba –

Vjerodostojno tumačenje članka 14. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica –

Zaključak o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika koji su bili korisnici društvenih stanova izvan područja posebne državne skrbi –

Povelja Zajednice o osnovnim socijalnim pravima radnika –

Program razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti od 2008. do 2011. godine

Lista stručnjaka koji mogu provoditi stručni nadzor u djelatnosti socijalne skrbi

Konvencija o kontaktima s djecom

Ugovor o darovnici između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove sustava grijanja i tople vode Doma za djecu i mladež Tuškanac

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se