Radno i socijalno pravo

Zakon o evidencijama u oblasti rada – iz 1993. godine

Zakon o potvrđivanju Instrumenta za izmjenu i dopunu Statuta Međunarodne organizacije rada iz 2008. godine

Zakon o minimalnoj plaći iz 2008. godine

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama iz 2008. godine

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama iz 2008. godine

Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta iz 2009. godine

Zakon o radu iz 2009. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zapošljavanju i raspoređivanja pomoraca iz 1996. godine iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zapošljavanju i raspoređivanja pomoraca iz 1996. godine iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Customs 2007. iz 2006. godine

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iz 2008. godine

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iz 2010. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje iz 2010. godine

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – iz 2002. godine

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – iz 2005. godine

Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom – iz 2001. godine

Zakon o zaštiti na radu – iz 1996. godine

Zakon o zaštiti na radu – iz 1996. godine

Zakon o zaštiti na radu – iz 2003. godine

Zakon o zaštiti na radu – iz 2008. godine

Zakon o zaštiti na radu – iz 2008. godine

Zakon o zaštiti na radu – iz 2009. godine

Zakon o zaštiti od buke iz 2009. godine

Zakon o volonterstvu iz 2007. godine

Zakon o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva – iz 1990. godine

Zakon o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva – iz 1997. godine

Zakon o doplatku za djecu – iz 2001. godine

Zakon o doplatku za djecu – iz 2006. godine

Zakon o doplatku za djecu – iz 2007. godine

Zakon o doplatku za djecu – iz 2008. godine

Zakon o savjetima mladih iz 2007. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1992. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1992. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1992. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1992. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1993. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1993. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1994. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1994. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1995. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 1996. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 2001. godine

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – iz 2003. godine

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2004. godine

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2005. godine

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2007. godine

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2007. godine

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2009. godine

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2009. godine

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2003. godine

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2004. godine

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – iz 2008. godine

Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu – iz 1994. godine

Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2006. godine

Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz 2006. godine

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica – iz 1993. godine

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica – iz 1995. godine

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica – iz 1999. godine

Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica iz domovinskog rata – iz 1996. godine

Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica iz domovinskog rata – iz 2004. godine

Zakon o humanitarnoj pomoći iz 2010. godine

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu iz 2010. godine

Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjets

Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjets

Zakon o Spomen-području Jasenovac – iz 1990. godine

Zakon o Spomen-području Jasenovac – iz 1990. godine

Zakon o Spomen-području Jasenovac – iz 2001. godine

Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata iz 2011. godine

Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta iz 2003. godine

Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7307-HRza Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj iz 2005. godine

Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu" iz 2008. godine

Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu" iz 2010. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se