Vlasničkopravni odnosi i obiteljsko pravo

Zaključak o evidentiranju spornih pitanja vezanih uz imovinu, status poduzeća, dugovanja i potraživanja poduzeća iz Republike Makedonije –

Vjerodostojno tumačenje članka 5. odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova –

Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici, broj TF 055104, za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, Faza II potpore

Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

Tarifa naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja fonograma –

Ugovor o suradnji na području patenata

Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka  –

Strasbourški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata  –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i europske patentne organizacije o suradnji na području patenata –

Konvencija o priznavanju europskih patenata

Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije 2000. usvojen odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio Europske patentne konvencije kako je izmijenjena i dopunjena u

Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije, od 6. ožujka 2008. godine, na snazi od 1. travnja 2008.

Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije, od 25. ožujka 2009., koji stupa na snagu 1. travnja 2009.

Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva

Lokarnski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji za industrijsko obličje

Haški sporazum o međunarodnoj pohrani industrijskog dizajna –

Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna –

Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova

Bečki sporazum o uspostavi Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova

Ugovor o pravu žiga

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova

Administrativne instrukcije za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum

Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum

Zajednički Pravilnik prema Madridskom sporazumu o međunarodnoj registraciji žigova i Protokolu koji se odnosi na taj sporazum

Singapurski ugovor o pravu žiga

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti prava intelektualnog vlasništva

Konvencija o osnivanju svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo – WIPO konvencija

Podatak o etalonskoj cijeni građenja –

Popis državnih stanova koji se ne prodaju –

Uputstvo za primjenu članka 44. do 48. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo –

Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene vrijednosti kn prema DEM na dan 31. svibnja 1995. godine –

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Plan državnih sredstava iz kojih se odobrava zajam prilikom kupnje stana

Obiteljski zakon –

Rezolucija o populacijskoj politici u Republici Hrvatskoj –

Podaci o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života

Podaci o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Podaci o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2008. do 2010. godine

Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2007. godinu

Plan prijama u Državnu službu u Ured pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova 2009. godine

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.–2010.

Konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece

Europska konvencija o ostvarivanu dječjih prava

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine

Vjerodostojno tumačenje članka 1. Uredbe o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama “Bljesak” i “Oluja”

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se