Vlasničkopravni odnosi i obiteljsko pravo

Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske –

Uredba o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvu Republike Hrvatske –

Uredba o privremenom prenošenju nekretnina, zrakoplova i drugih pokretnina –

Uredba o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvo Republike Hrvatske –

Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

Uredba o Uredu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske –

Uredba o prijavljivanju imovine koju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj imaju u republikama bivše SFRJ –

Uredba o održavanju zgrada

Uredba o podnošenju prijava po Zakonu o industrijskom vlasništvu –

Uredba o produljenju rokova iz članaka 9. i 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo –

Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo –

Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo –

Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže –

Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine –

Uredba o raspolaganju i upravljanju stanovima na područjima posebne državne skrbi –

Uredba o visini najviših dopuštenih ugovornih kamatnih stopa

Uredba o visini stope zatezne kamate

Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se