Vlasničkopravni odnosi i obiteljsko pravo

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 1996. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 1998. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 1999. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 2000. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 2000. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 2001. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 2006. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 2006. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 2008. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 2009. godine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – iz 2009. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 1996. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 1999. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 1999. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 1999. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 2000. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 2000. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 2001. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 2001. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 2001. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 2002. godine

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – iz 2002. godine

Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – iz 1997. godine

Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – iz 1999. godine

Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – iz 2000. godine

Zakon o zemljišnim knjigama – iz 1996. godine

Zakon o zemljišnim knjigama – iz 1998. godine

Zakon o zemljišnim knjigama – iz 1999. godine

Zakon o zemljišnim knjigama – iz 2001. godine

Zakon o zemljišnim knjigama – iz 2004. godine

Zakon o zemljišnim knjigama – iz 2007. godine

Zakon o zemljišnim knjigama – iz 2008. godine

Zakon o zemljišnim knjigama – iz 2010. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem iz 1993. godine

Zakon o izvlaštenju – iz 1994. godine

Zakon o izvlaštenju – iz 1994. godine

Zakon o izvlaštenju – iz 2001. godine

Zakon o izvlaštenju – iz 2006. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o arondaciji – iz 1993. godine

Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba – iz 1990. godine

Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba – iz 1991. godine

Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba – iz 1993. godine

Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba – iz 1993. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste iz 1993. godine

Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti i socijalne

Zakon o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste iz 1990. godine

Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske – iz 1994. godine

Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske – iz 1994. godine

Zakon o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku – iz 1995. godine

Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija – iz 1997. godine

Zakon o upravljanju državnom imovinom iz 2010. godine

Zakon o zakladama i fundacijama – iz 1995. godine

Zakon o zakladama i fundacijama – iz 2001. godine

Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva – iz 2003. godine

Zakon o zakladi policijske solidarnosti iz 2005. godine

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina iz 2007. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine iz 1990. godine

Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva iz 2000. godine

Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva iz 2004. godine

Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva iz 2008. godine

Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva iz 2009. godine

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima – iz 2003. godine

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima – iz 2007. godine

Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja iz 1991. godine

Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja iz 1992. godine

Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja iz 1992. godine

Zakon o patentu – iz 2003. godine

Zakon o patentu – iz 2005. godine

Zakon o patentu – iz 2005. godine

Zakon o patentu – iz 2007. godine

Zakon o patentu – iz 2009. godine

Zakon o patentu – iz 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu iz 2004. godine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki

Zakon o industrijskom vlasništvu – iz 1993. godine

Zakon o industrijskom vlasništvu – iz 2002. godine

Zakon o industrijskom vlasništvu – iz 1999. godine

Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva iz 2005. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum o trgovinskim aspektima intelektualnog vlasništva iz 2010. godine

Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda iz 2003. godine

Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda iz 2007. godine

Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda iz 2009. godine

Zakon o industrijskom dizajnu – iz 2003. godine

Zakon o industrijskom dizajnu – iz 2005. godine

Zakon o industrijskom dizajnu – iz 2007. godine

Zakon o industrijskom dizajnu – iz 2009. godine

Zakon o žigu – iz 2003. godine

Zakon o žigu – iz 2007. godine

Zakon o žigu – iz 2009. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova – iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova – iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova – iz 2008. godine

Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga – iz 2003. godine

Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga – iz 2003. godine

Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga – iz 2007. godine

Zakon o najmu stanova – iz 1996. godine

Zakon o najmu stanova – iz 1996. godine

Zakon o najmu stanova – iz 1998. godine

Zakon o najmu stanova – iz 2006. godine

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji – iz 2001. godine

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji – iz 2004. godine

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji – iz 2007. godine

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji – iz 2009. godine

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje – iz 1997. godine

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje – iz 1999. godine

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje – iz 2001. godine

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje – iz 2005. godine

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje – iz 2010. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba – iz 1991. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba – iz 1991. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba – iz 1992. godine

Zakon o privremenom korištenju stanova – iz 1991. godine

Zakon o privremenom korištenju stanova – iz 1993. godine

Zakon o privremenom korištenju stanova – iz 1993. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1992. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1992. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1993. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1993. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1993. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1994. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1994. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1994. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1994. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1995. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1996. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1997. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1998. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1999. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 1999. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 2000. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 2001. godine

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – iz 2002. godine

Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade iz 2006. godine

Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita iz 2011. godine

Zakon o istospolnim zajednicama – iz 2003. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu koji se odnosi na Okvirnu strategiju zajednice o

Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2008. godine

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2009. godine

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2010. godine

Zakon o nasljeđivanju – iz 2003. godine

Zakon o nasljeđivanju – iz 2003. godine

Zakon o nasljeđivanju – iz 2005. godine

Zakon o ništavosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu – iz 1994. godine

Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama «Bljesak» i «Oluja» i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u

Zakon o kamatama – iz 2004. godine

Zakon o kamatama – iz 2005. godine

Zakon o obveznim odnosima iz 2005. godine

Zakon o obveznim odnosima iz 2008. godine

Zakon o leasingu iz 2006. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se