Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/10 - Lista preventivno zaštićenih dobara ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 14.06.2010 Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/10 - Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2179

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/10

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16.L517351 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2010 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31.ožujka 2010. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj
registra

Datum isteka preventivne zaštite

Katastarske čestice

Katastarska općina

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Grad BJELOVAR

KUPINOVAC

Crkva Roždestva Presvete Bogorodice

33/1 i 623/1

Gornje Plavnice

P-3550

8. 1. 2013.

BRODSKO-POSAVSKA županija

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

Hotel Park

2564

Slavonski Brod

P-3602

23. 2. 2013.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina BLATO

BLATO

Sklop gospodarskih zgrada Arneri

č.zgr. 1647/1. 1647/3, 1647/4. 1647/5, č.zem. 21625, 21634/1, 21634/8, 21626/1, 21626/4, 21626/5

Blato

P-3567

28. 1. 2013.

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK

Srednjovjekovno groblje kod crkve sv. Križa

č.zem. 841

Dubravka

P-3617

11. 3. 2016.

LOPUD

Urbana cjelina Lopud

č.zem. 1333/1, 1333/2, 1330, č.zgr. 445, zem. 1327/2, 1327/1, 1329, 1579/1, 1080/1, 1064, 1065, 1066, 1576, zgr. 411/4, 411/2, 411/1, 411/3, č.zem. 103871, 1038/2, 1021/1, 1003/2, 1497, 43/2, 9/1, 1906, 13/1, 14, 15, 16, 1507, 22/1, 27, 40/2, 29, č.zgr. 46, č.zem. 31, 32/2, 34, 35, 39, 74, 1503, 1505, č.zgr. 513, č.zem. 210/2, 210/1, 1499, 203, 202, č.zgr. 100, č.zem. 244, 247, č.zgr. 171, č.zem. 249, č.zgr. 170, 169, 166, č.zem. 263/1, 299, 300/3, 302, 305, 306, 307, 254, 308, 309, 327, 1524, 375/2, 373, 1600, 402, 400, 404, 390/1, 390/2, 1610, 388, 1575, 1609, 1590/1.

Lopud

P-3565

26. 1. 2013.

Općina LUMBARDA

LUMBARDA

Kuća Žilković

č.zgr. 86, č.zem. 3883 i 1485

Lumbarda

P-3614

28. 1. 2013.

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB

Arheološki lokalitet Prek u Ježdovečkoj šumi

650/1, 650/2 i 651

Lučko

P-3606

26. 2. 2016.

ISTARSKA županija

Grad UMAG

UMAG

Višeslojni arheološki lokalitet i crkva sv. Ivana

24/2, 24/3, 25/2, 28/2, 210/1 ZGR. 210/2 ZGR., 1 ZGR:, 6/3 ZGR. 21/18, 2/8 ZGR., 24/4, 28/1, 39/13, 39/53, 2/1 ZGR., 2/6 ZGR., 2/7 ZGR., 5/7 ZGR., 39/3, 39/4, 39/20, 39/28, 25/3, 39/23, 21/6, 23/5, 6/2 ZGR. 21/43, 6/6 ZGR., 23/8, 44/12, 23/9, 21/33, 21/36, 21/38, 21/31, 21/30, 21/39, 21/52, 21/53, 21/22, 21/37, 44/13, 39/2, 21/25, 23/6, 23/7, 42/7, 21/19, 21/41, 21/20, 21/44, 21/34, 28/1, 6/4 ZGR. 21/17, 22/6, 23/11, 2/5 ZGR., 21/1, 21/2, 21/4, 21/11, 21/12, 21/13, 21/26, 21/29, 21/35, 22/2, 22/4, 23/3, 23/4, 24/6, 24/15, 24/16, 25/1, 27, 39/9, 39/25, 39/26, 25/4, 4 ZGR., 269 ZGR., 5/5 ZGR., 39/51, 21/47, 39/11, 39/12, 39/16, 39/27, 218/1 ZGR. 218/2 ZGR., 21/7, 21/14, 21/15, 21/16, 6/7 ZGR., 23/2, 21/45, 24/12, 24/18, 24/19, 22/7, 21/23, 21/24, 255 ZGR., 189 ZGR. 190/1 ZGR., 2/4 ZGR., 6/5 ZGR. 21/3, 21/10, 24/1, 6/1 ZGR., 5/8 ZGR., 45/3, 21/46, 21/5, 5/1 ZGR. 39/1, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/10, 39/14, 39/15, 39/24, 39/22, 2/3 ZGR., 39/50, 2/2 ZGR., 2/9 ZGR., 24/5, 21/32, 21/40, 21/42, 21/48, 38, 24/14, 24/22, 23/10, 44/9, 21/9, 3/1 ZGR., 42/8, 42/9, 44/26, 22/3, 23/1, 24/8, 24/17, 24/21, 21/21, 24/13, 5/3 ZGR., 24/20, 5/6 ZGR., 39/17, 39/29, 39/30, 39/49, 40/3, 42/4, 39/47, 42/6, 39/18, 44/5, 44/15, 39/39, 39/44, 44/16, 39/34, 44/17, 44/7, 44/8, 39/43, 39/45, 39/38, 39/52, 39/46, 39/48, 44/24, 40/1, 44/20, 44/23, 44/18, 44/4, 44/19, 39/37, 39/41, 39/42, 39/40, 44/2, 44/11, 44/25, 44/22, 39/31, 39/32, 42/5, 39/33, 44/1, 44/6, 39/19, 39/21, 39/35, 40/2, 42/1, 42/2, 42/3, 1704, 44/10, 44/21, 44/3, 44/14.

Lovrečica

P-3573

2. 2. 2016.

Općina VODNJAN

VODNJAN

Kultivirani krajolik sjeverozapadne vodnjanštine s pripadajućim arheološkim, etnološkim i sakralnim spomenicima

Kultivirani krajolik sjeverozapadne vodnjanštine sa pripadajućim arheološkim, etnološkim i sakralnim spomenicima koje se pruža se južnim rubom k.č. 2344/2, te južnim rubom kč. 2139/21, 2132, 2135, 2139/43. Nastavlja se na put k.č. 2139/31 prema jugu do puta k.č. 1346/3. Istim putem (k.č. 1346/3) prema zapadu do k.č 1339/1. Južnim dijelom iste k.č. do puta k.č. 2323. Istim putem prema jugu do k.č. 1/68. Istočnim i južnim rubom iste k.č. granica presijeca put k.č. 1/84, te prolazi južnim dijelom k.č. 1/69 i 1/70. nastavlja se putem k.č.2320/3 prema zapadu, zatim južnim rubom k.č. 2320/1,1/120, 1273/3, 1/121, te zapadnim dijelom k.č. 1274. Nastavlja se južnim rubom k.č. 1273/2, 1263/4, 1263/3, 1262, 1261/1, 1261/2, 1260/1, 1260/2, 1/75, 1/90. Granica dalje ide zapadnim dijelom k.č. 8 i 7. Nastavlja se putem k.č. 1/89 prema zapadu do k.č. 52. Južnim rubom iste k.č. nastavlja se preko južnog ruba k.č. 1/124 do puta k.č. 193/3. Istim putem do kraja, granica ide prema zapadu do k.č.183/1. Nastavlja se južnim rubom iste k.č. do puta k.č. 177/26. Granica po istom putu ide prema jugu, gdje se nastavlja južnim rubom k.č. 214/3. Dalje prolazi zapadnim i sjevernim rubom iste k.č. te se nastavlja putem k.č. 193/2. Po istom putu granica ide prema sjeverozapadu. Nastavlja se zapadnim rubom k.č. 237/2, 237/7, 237/6, 237/5, preko sjeverozapadnog ruba k.č. 237/1 do spoja s putem k.č. 201/1. Istim putem granica ide na sjever gdje se nastavlja sjevernim rubom k.č. 258/2. Granica nadalje ide zapadnim rubom k.č. 306/1 do puta k. č. 373/11. Istim putem granica ide prema sjeveru, sve do sjevernog ruba k.č. 374/4 kad skreće prema istoku. Nastavlja se sjevernim rubom k.č. 375/2, zatim putem 376/18, prolazi sjevernim djelom k.č.376/26, 376/24, i 392/2. Tu se granica nastavlja putem k.č. 376/3 prema sjeveru, sve do sjevernog ruba k.č. 404. Sjevernim rubom iste k.č. (404) granica ide do puta k.č.403/1. Istim putem granica ide na istok do puta k.č. 803/11. otuda granica istim putem ide prema sjeverozapadu do k.č. 803/3. Zapadnim rubom iste k.č granica se nastavlja na zapadni rub k.č. 411/3, 410/2, 410/1, 414/2, 414/8, 414/4, 414/1, 418, 417/3, 417/1, 417/4, 419/4, 419/1 i 432. Na sjevernoj strani k.č. 432 prelazi preko puta k.č.681/1 i spaja se na put k.č. 731/1. Istim putem granica ide prema sjeveru gdje se spaja s putem k.č. 666/5.Ovim putem granica ide na istok do spoja s putem k.č. 725/2, kod obližnje lokve. Istim putem granica ide na sjever sve do spoja s putem k.č. 1047/71. Istim putem granica ide ka istoku do zapadnog ruba k.č. 1063/1. Rubnom granicom iste k.č. nastavlja se zapadnim i sjevernim granicama k.č. 1062/1, te ide na istok sjevernim rubom k.č. 1062/2 sve do spoja s putem k.č. 1047/70. Istim putem granica ide prema istoku do ceste Vodnjan-Bale (k.č. 2056/5). Nastavlja se cijelim istočnim rubom k.č. 1047/59 i k.č. 1047/60.

Vodnjan

P-3604

26. 2. 2013.

VODNJAN

Kultivirani krajolik sjeverozapadne vodnjanštine s pripadajućim arheološkim, etnološkim i sakralnim spomenicima

Granica zatim putem k.č. 1056/6 ide prema jugoistoku sve do sjeverne granice na k.č. 2426/9. Tu presijeca cestu k.č. 1056 i nastavlja se na put k.č. 2507/41. Ovim putem granica ide prema sjeveru do zapadne granice k.č. 2515/1. Sjevernim rubom iste k.č. granica ide ka istoku gdje se nastavlja sjevernim rubom k.č.2517/4, 2518/3, 2518/2, 2518/1, 2518/4, 2583/6. Ovdje granica putem k.č. 2583/29 skreće prema jugu, gdje se spaja s putem k.č. 2597. Istim putem granica ide na istok, gdje se na kraju puta nastavlja sjevernim rubom k.č. 2679/2, 2680, 2681/1, 2672/2, 2672/1, 2672/3, 2672/4, 2671/5, 2671/1, 2669/3. Tu se granica nastavlja prema istoku putem 2668/2. Nastavlja se istočnim rubom k.č. 2667/2, presijeca put k.č. 2709/2, te se prema jugu spušta istočnim rubom k.č. 3212/1, 3211/1, 3211/3, 3210, 3207/2. Granica dalje teče sjeveroistočnim rubom k.č. 3221/3, 3206/2, 3205/2 te istočnim rubom k.č. 3204. Ovdje granica siječe put k.č. 3223/4, nastavlja se sjeveroistočnim rubom k.č. 3224, te presijeca put k.č. 3225/1. Prema jugu granica ide istočnim rubom k.č. 3351/2, 3350, 3355/2, 3360, 3361, 3362, 3364/2 i 3363/2. Dijelom puta k.č. 3864/3, granica ide ka jugu i nastavlja se istočnim rubom k.č. 3169/1, 3167/3, 3167/4, 3166, 3161, 3160/2, kad ponovo presijeca put k.č. 3364/3. Granica dalje teče prema jugu, istočnim rubom k.č. 3364/5, 3385/1, 3385/3, presijeca put k.č. 3391, te se proteže istočnim granicama k.č. 3395/1, 3399/1, 3402/2. Granica zatim siječe put 2425/18 i spušta se prema jugu istočnim rubom k.č. 3457/2, 3452/1, 3453, 3452/2. Granica zatim ide južnim dijelom k.č. 3452/2 na zapad i nastavlja se istočnim rubom k.č. 3436/2, 3436/1, 3437. Zatim prati južni rub k.č. 3256/25, presijeca put k.č. 3256/26, i nastavlja južnim rubom k.č. 3256/24. Na polovini k.č. 3256/24, granica ponovo siječe cestu k.č. 1056/1 i ponovno se spaja sa k.č. 2344/2.

Vodnjan

P-3604

26. 2. 2013.

KARLOVAČKA županija

Grad KARLOVAC

KARLOVAC

Kompleks željezničkog kolodvora

dio 2860/4, 2817, 2818, 2819, 2821, 2827, 2826, 2828, 2829, 2839, 2838, 2840, 2833/1, 2833/2, 2832, 2830

Karlovac 1

P-3571

8. 1. 2013.

KARLOVAC

Tvornica HS produkt

2336/10, dio 2336/12

Karlovac 1

P-3572

7. 1. 2013.

Grad SLUNJ

LUMBARDENIK

Mlin na rijeci Slunjčici

462, dio 552, k.o. Popovac; dio k.č. 1834 (20 m sjeverozapadno i 40 m jugoistočno od brane na Slunjčici), 174 k, k.o. Slunj; 1 k, 1/1, 1/2, k.o. Donji Lađevac

Donji Lađevac – Slunj – Popovac

P-3589

19. 2. 2013.

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina MARIJA BISTRICA

MARIJA BISTRICA

Kulturno-povijesna cjelina Marije Bistrice

najsjeverniji dio 135/1 preko puta (k.č.179/1) dalje zapadno 182/1, 183, 185, 188, 199, 200/1, 203/1, 203/2, 204/1, 204/3, 207, 208, 211, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 257/2, 256/2, 255, 254, 253, 251, 252, pa preko ceste (k.č.339/1) dalje zapadno 689, 693, 598, preko ceste (k.č. 591), 533/2, 533/3, 534/1, 534/2, 542/2, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 538, 539, 566/1, 589/2, 589/1, 589/2, 567/1, 590, 586, 544/3, 544/2, 510/3, 549/1, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 2851/1 2852/1, 2850/2, 2850/1, 2845/3, 2845/2, 2845/1, 2843/6, 2843/5, 2844/1, 2836/1, 2836/2, 498/2, 498/3, 497/1, 496/1, 495/1, 493/1, 492/3, 492/1, 475, 452/2, 431/1, 386/3, 413, preko puta (k.č. 412/1), 3468/1, 3468/2, 3468/3, 3470/2, 3471/1, 3472/1, 3473/1, 3474/1, 3475/1, 3476/1, 3604/3, 3604/2, 3604/1, 3604/4, 3607/1, 3608/1, 3609/1, 3610/1, 3610/2, 2803/2, 2803/1, preko ceste (k.č. 580) do najjužnijih k.č. 2801/1, 2800, i 3611/1 preko ceste (k.č. 2798) istočno 2795, 2793, 2797, 2653/2, 2651/1, preko puta sjeverno idu k.č. 2659/2, 2641, 2642, 2645, dio 2619, 2614, 2613/2, 2613/1, 2612, 2611, 2610/2, 2610/1, 2625, preko potoka Bistrica (k.č. 2609) zatim 2543/2, 2543/3, 2543/1, 2542, 2556, 2557, 2558, 2559/4, 2559/2, 238.

Marija Bistrica

P-3578

10. 2. 2013.

Grad ZABOK

ZABOK

Povijesni graditeljski sklop nekadašnje tvornice »Zagorska industrija vunenih tkanina«

7353/11 (2756/11), 7353/9 (2756/9), 7353/1 (2756/1), 7252/5 (2755/5), 7353/3 (2756/3), 7353/4 (2756/4), 7353/6 (2756/6), 7360 (2765/2), 7252/2 (2755/3), 7353/10 (2756/10), 7353/8 (2756/8), 7353/7 (2756/7), 7353/15 (2756/15), 9933 (4287), 7353/17 (2756/17), 7359/2 (2765/3), 7359 (2765/1), 7361 (2766), 7358/5 (2764/5), 7353/5 (2756/5), 7353/16 (2756/16), 7357/2 (2763/2), 7358/2 (2764/2), 7358/2 (2764/2), 7353/14 (2756/14), 7358/6 (2764/6), 7357/3 (2763/3), 7356 (2762), 7355 (2759), 7354 (2760/1), 9934/3 (2761). 285)

Zabok

P-3574

3. 2. 2013.

LIČKO-SENJSKA županija

Općina BRINJE

JEZERANE

Mrtvačnica »Kostilnica« na mjesnom groblju

dio k.č. 24

Jezerane

P-3582

16. 2. 2013.

STAJNICA

Župna crkva sv. Nikole Biskupa

179/1, 179/2

Stajnica

P-3580

15. 2. 2013.

Grad SENJ

JABLANAC

Župna crkva sv. Josipa

46

Jablanac

P-3583

18. 2. 2013.

STARIGRAD (SENJ)

Župna crkva sv. Jakova Apostola

158

Starigrad

P-3581

17. 2. 2013.

MEĐIMURSKA županija

Općina DONJI KRALJEVEC

HODOŠAN, Glavna ulica

Građevina stare škole

2853

Hodošan

P-3549

11. 1. 2013.

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina DRAŽ

DUBOŠEVICA, Braće Radić 52

Mlin

257

Duboševica

P-3597

11. 2. 2013.

Grad OSIJEK

JOSIPOVAC

Prapovijesni antički i srednjovjekovni arheološki lokalitet »Vedrušed«

2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867/1, 2867/2, 2867/3, 2868, 2869, 2870/1, 2870/2, 2870/3, 2871, 2872/1, 2872/2, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877), 2878/1, 2878/2, 2879/1, 2879/2, 2879/3, 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881, 2882, 2883/1, 2883/2, 2883/3, 2883/4, 2884/1, 2884/2, 2885, 2886, 2887/1, 2887/2, 2888, 2889, 2890/1, 2890/2, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909/1, 2909/2, 2910, 2911/1, 2911/2, 2912, 2913, 2914/1, 2914/2, 2914/3, 2914/4, 2914/5, 2914/6, 2915, 2916, 2617, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927/1, 2927/2, 2927/3, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941/1, 2941/2, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948/1, 2948/2, 2949, 2950, 2951/1, 2951/2, 2952, 2953/1, 2953/2, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975/1, 2975/2, 2976, 2977/1, 2977/2, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985/1, 2985/2, 2985/3, 2985/4, 3012, 3343, 3347, 3349, 3362, 3364, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619.

Petrijevci

P-3576

28.12.2015

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Grad NOVSKA

PLESMO, Plesmo 116 (86)

Tradicijska kuća

179

Plesmo

P-3562

26. 1. 2013.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina MARINA

BLIZNA DONJA

Župna kuća

č.zgr. 117 zu 86

Blizna

P-3579

10. 2. 2013.

Općina PODGORA

PODGORA

Kapelica Ijak na rtu Ijak

Podgora

P-3592

10. 2. 2013.

Općina SELCA

SELCA

Zaseok Zaglav u ruralnoj cjelini Selca

Zona A: k.č.192, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198/1, 198/2, 225, 244, 245, 246, 247, 248, 289, 290, 311, 312. Zona B: 4043, 4044, 4045, 4046, 4048, 4050, 4051, 4052, 4056, 4071, 4076, 4077, 4078, 4080, 4081/1, 4081/2, 4081/3, 4081/4, 4081/5, 4083/3, 4083/4, 4083/5, 4083/6.

Bogomolje

P-3587

3. 2. 2013.

Grad SPLIT

SPLIT, Preradovićevo šetalište 5

Vila Rosina – Hotel ex Matić

9619/1 i 9619/2

Split

P-3619

16. 2. 2013.

Općina SUĆURAJ

BOGOMOLJE

Zaseok Marin(j)a
glavica (Selca Bogomoljska)

Zona A: 310, 4127, 252, 4126, 234, 201, 200, 4120, 4155, 199, 235, 343, 344, 4119, 345, 341, 342, 244 Zona B: 4124, 4122, 4125, 4131, 4132, 4123, 4121, 4118, 4117/1, 4117/2, 4116, 4250/3, 4114, 4113, 4112

Bogomolje

P-3586

5. 2. 2013.

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad DRNIŠ

BIOČIĆ

Arheološki lokalitet Biočić-Čakljine

č.zem. 887 i 882/2

Biočić

P-3566

1. 2. 2016.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Grad SLATINA

SLATINA

Arheološka zona Lipik

1318/14, 1318/11, 1318/13, 1318/12, dio 1318/2, dio 1318/1, 1198/4, 1198/1, 1198/6, 1198/5, 1197, dio 1239/1, 1239/3, dio 1239/2, 1199/4, 1199/1, 1199/6, 1199/5, 1195/3, 1194/2, 1216, 1215, 1214, 1195/2, 1195/4, 1195/5, 1195/6, 1195/1, 1194/1, 1194/3, 1187/1, 1187/2, 1518/2, dio 1518/1, 1488, 1504/2, 1489/2, 1489/1, 1490/2, 1490/3, 1490/1, 1504/1, 1491/2, 1491/3, 1491/1, 1492/2, 1492/3, 1492/1, 1493/2, 1493/3, 1493/1, 1494/2, 1494/3, 1494/1, 1495/2, 1495/3, 1495/1, 1496/2, 1496/3, 1496/1.

Podravska Slatina

P-3605

5. 3. 2016.

SLATINA

Arheološka zona Pašnik

k.č. br. 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 821/5, 821/6, 821/7, 821/8, 822/1, 822/2, 822/3.

Podravska Slatina

P-3616

10. 3. 2016.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina IVANKOVO

PRKOVCI

Poklonac sv. Rožarije

639

Prkovci

P-3613

3. 3. 2013.

Općina NUŠTAR

NUŠTAR

Crkva sv. Ane

1419

Nuštar

P-3577

8. 2. 2013.

Grad VUKOVAR

VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 11

Zgrada

1845

Vukovar

P-3560

19. 1. 2013.

ZADARSKA županija

Grad OBROVAC

GORNJI KARIN

Crkva sv. Kirika i Julite, Stari crkveni dom i kapela sa pripadajućim grobljem

č.zgr. 1/1, 1/2, 1/3 i 21/2

Karin

P-3588

10. 2. 2013.

Općina SVETI FILIP I JAKOV

SVETI FILIP I JAKOV

Ostaci crkve

573/1 (zk.ul. 326)

Raštane

P-3563

29. 1. 2016.

TURANJ

Arheološki lokalitet Tukljača

1140 (st.izm. k. č. 696/13 i 696/30), 1141 (st.izmj. 696/29), 1142 (st. izmj. 696/14), 1134 (st.izmj. dio 706/2, 706/3, 706/4), 1135 (st. izmj. dio 706/3), 1136 (st.izmj. dio 706/3), 1137 (st.izmj. dio 706/3), 1133 (st.izmj. dio 706/1, 706/3, 709, 710), dio 2770 (st.izmj. 709, 1326), 1132 (st. izmj. dio 712/1), 1131 (st.izmj. dio 712/1), 1130 (st.izmj. 712/1), 1129 (st. izmj. dio 712/1), 1128 (st.izmj. dio 712/1), 1127 (st.izmj. dio 1320/12).

Turanj

P-3570

2. 2. 2016.

Općina VIR

VIR

Svjetionik Vir

3432

Vir

P-3564

1. 2. 2013.

Grad ZADAR

ZADAR

Svjetionik Oštri rat

1447

Zadar

P-3575

8. 2. 2013.

ZAGREBAČKA županija

Općina BRCKOVLJANI

BOŽJAKOVINA, Ulica kralja Zvonimira 2

Kurija (gostionica)

1544/2

Brckovljani

P-3618

8.3.2010

Općina RUGVICA

ČRNEC DUGOSELSKI, Posavska 6 i 8

Potez od dvije okućnice

1115 i 1116; i 1114

Leprovica

P-3612

19. 2. 2013.

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj Registra

Datum isteka preventivne zaštite

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

LOPUD, Crkva sv. Jeronima

Oltarna pala sv. Jeronim

P-3600

15. 2. 2013.

LOPUD, Crkva sv. Križa

Raspelo

P-3601

15. 2. 2013.

Općina STON

MALI STON, Crkva sv. Josipa

Skulptura sv. Antuna Pustinjaka

P-3598

18. 2. 2013.

MALI STON, Crkva sv. Josipa

Slika Raspeće sa sv. Rokom i sv. Sebastijanom

P-3599

18. 2. 2013.

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

MLINI, Crkva sv. Ilara

Raspelo

P-3545

15.12.2012

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

JEŽDOVEC, Ježdovečka 52

Miljokaz i dva ulomka miljokaza

P-3595

19. 2. 2013.

ZAGREB, Riznica zagrebačke katedrale

Plenarij od bjelokosti i Raspelo

P-3621

9. 3. 2013.

ZAGREB

Vitraj Marijana Trepšea »Ženski akt u pejzažu«

P-3607

1. 3. 2013.

ISTARSKA županija

Grad PULA

PULA, Arheološki muzej

Oštećeni keramički novovjekovni vrč

P-3609

24. 2. 2013.

PULA

Rimska amfora tipa Lamboglia 2

P-3608

26. 2. 2013.

Općina VODNJAN

VODNJAN

Crkva-Relikvijari – tri drvena sarkofaga s relikvijama, svetim neraspadnutim tijelima blaženog Leona Bemba, sv. Ivana Olinia i sv. Nikoloze Burse

P-3568

26. 1. 2013.

KARLOVAČKA županija

Općina TOUNJ

TOUNJ

Skulpture i ploča s mosta na rijeci Tounjčici

P-3541

10. 12. 2009.

LIČKO-SENJSKA županija

Grad GOSPIĆ

TRNOVAC (GOSPIĆ)

Župna crkva sv. Nikole Biskupa

Glavni oltar i dva pomoćna oltara

P-3556

18. 1. 2013.

Grad SENJ

JABLANAC, Župna crkva sv. Josipa

Inventar crkve

P-3584

18. 2. 2013.

STARIGRAD (SENJ)

Župna crkva sv. Jakova Apostola

Glavni i dva pomoćna oltara

P-3561

21. 1. 2013.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina GRADAC

ZAOSTROG, Muzej Franjevačkog samostana

Tabernakul

P-3611

3. 3. 2013.

Općina NEREŽIŠĆA

NEREŽIŠĆA, Pustinja Blaca

Misnica

P-3620

12. 3. 2013.

Grad SPLIT

SPLIT, Crkva sv. Dujma

Raspelo

P-3610

3. 3. 2013.

SPLIT, Glagoljaška 18

Desantno jurišni brod DJB-103 – Cetina

P-3615

5. 3. 2013.

SPLIT, Riznica katedrale sv. Dujma

Bogorodica s Djetetom (Gospe od Sustipana)

P-3590

12. 2. 2013.

SPLIT, Riznica katedrale sv. Dujma

Glava sv. Ivana Elemozinarija, srebrni moćnik

P-3593

12. 2. 2013.

SPLIT, Riznica katedrale sv. Dujma

Origen, super exodum rukopis

P-3591

12. 2. 2013.

SPLIT, Riznica katedrale sv. Dujma

Ulomci tekstila iz moćnika sv. Staša

P-3596

19. 2. 2013.

SPLIT, Samostan Gospe od Zdravlja

Šest slika

P-3585

8. 2. 2013.

SPLIT, Križeva 29, Župna kuća

Slika Krist Pantokrator

P-3594

9. 2. 2013.

Grad SUPETAR

ŠKRIP, Muzej otoka Brača

Drvena pomorska škrinja

P-3558

13. 1. 2013.

ŠKRIP, Muzej otoka Brača

Drvena škrinja sa čempresima

P-3559

13. 1. 2013.

ŠKRIP, Muzej otoka Brača

Drvena škrinja za miraz

P-3557

13. 1. 2013.

Grad TROGIR

TROGIR, Riznica katedrale sv. Lovre

Relikvijari ruku bl. Ivana Trogirskog

P-3603

17. 2. 2013.

ZADARSKA županija

Općina PREKO

SUTOMIŠĆICA

Župna crkva sv. Eufemije – Misni ornat, misnica, štola i manipula

P-3569

1. 2. 2013.

Klasa: 612-08/10-12/0016
Urbr. 532-04-01-1/4-10-10
Zagreb, 31. ožujka 2010.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

zatvori
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/10 - Lista preventivno zaštićenih dobara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !