Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2008 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
502

MINISTARSTVO KULTURE

3993

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2008

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16.L423659 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2008 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. ožujka 2008. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna, (b) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj Registra

Datum isteka preventivne zaštite

Katastarske čestice

Katastarska općina

BRODSKO-POSAVSKA županija

Općina ORIOVAC

LUŽANI 

Kapela Margetić na groblju 

637 

Lužani 

P-2699 

28. 12. 2010. 

Općina VRPOLJE

STARI PERKOVCI, Dragotinska 15 

Kuća s okućnicom 

1545/1 

Stari Perkovci 

P-2658 

31. 12. 2010. 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK 

Kapelica Mater
Dolorosa 

č. zgr. 337 

Gruž 

P-2754 

22. 2. 2011 

DUBROVNIK 

Ladanjsko–stamb. gospodarski kompleks Bijelić 

č. zgr. 526, 530, 2444, č. zem. 1292, 1291/1, 2398, 1297, 1295/1, 1294, 2397/2 stara izmjera), odnosno č. 2418, dio č. 2419/1, 2421/1,2391, 2392, 2421/4, 2419/2 (nova izmjera). 

Dubrovnik 

P-2646 

6. 12. 2010 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac
Pitarević – Pucić 

č. zgr. 324, 327, 328, č. zem. 950/1, 951, 993/1. 

Gruž 

P-2715 

12. 2. 2011 

Općina KONAVLE

CAVTAT 

Mauzolej obitelji Račić s grobljem sv. Roka 

k. č. zgr. 398, k.č.zem.144 

Cavtat 

P-2645 

29. 10. 2010 

CAVTAT 

Špilja Šipun 

245/1, 248/1, 248/2, 249, 250, 251 

Cavtat 

P-2671 

21. 1. 2014 

Općina VELA LUKA

VELA LUKA 

Austrijska utvrda Fortezza – Hum 

12799/2, 12799/3, 12699/28, 12699/29, 12699/30, 12738/1, 12737/1, 12725/2, 12724/2 i 12716/1. 

Vela Luka 

P-2731 

22. 2. 2011 

ISTARSKA županija

Općina BALE

BALE 

Arheološki lokalitet sv. Mihovil 

509/Z, 3190/1, 3190/3 i 3190/6, 3190/4, 3190/5 i 3190/7, 3190/2, 3301/1, 3191/1, 3192/1, 3191/2, 3191/3, 3188/1, 3188/4, 3188/6 i 3188/5. 

Sošići 

P-2750 

27. 2. 2014 

Općina KANFANAR

SOŠIĆI 

Arheološki lokalitet Karaštak 

738/1 i 738/2, 739, 737/1 i 292/Z, 737/2 i 736/1, 736/2 i 735, 734, 733, 732, 731, 730, 729, 728/1 i 728/3, te 728/2. 

Sošići 

P-2722 

18 .2. 2014. 

Općina VODNJAN

VODNJAN 

Arheol. lokalitet srednjovj. naselje Mednjan s crkvom sv. Martina i ost. troapsidalne crkve 

725/1, 732/6, 732/5, 734/2, 734/1, 733/3, 733/1, 732/1, 732/7, 733/2, 733/4, 732/10, 735/7, 732/12, 732/3, 732/4, 732/8, 732/9, 1000/2, 1000/1, 1161/ZGR, 1160/1 ZGR, 1160/2 ZGR, 1160/3 ZGR, 1160/4 ZGR, 1160/5 ZGR, 1160/6 ZGR, 1160/7 ZGR, 732/11 i 666/5.

Vodnjan 

P-2683 

18. 1. 2014. 

VODNJAN 

Ulomak prsobrana ambona 

732/3 

Vodnjan 

P-2682 

18. 1. 2011. 

KARLOVAČKA županija

Grad KARLOVAC

KARLOVAC 

Dvorac Švarča 

2502, 2504/4, 2503/2, 2510/6, 2509/3. 

Karlovac II 

P-2643 

9. 1. 2011. 

Općina NETRETIĆ

VINSKI VRH

Imanje Strahovnjak

64/2,58/1,58/2,75/8, dio 74/2, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62/1, 62/2, 62/3, 66, 63, 65/1, 74/1.

Vinski Vrh

P-2560 

23. 10. 2010.

Grad OGULIN

JASENAK 

Ruševine crkve sv. Velikomučenika Lazara 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Jasenak 

P-2748 

29. 02. 2011.

LIČKO-SENJSKA županija

Grad OTOČAC

PROZOR 

Ostaci starog grada Prozora 

938/1 i 2466 

Prozor 

P-2716 

22. 2. 2014.

SINAC, Sinac 173 

Tradicijska stambena kuća 

313/1 

Sinac 

P-2688 

8. 2. 2011. 

Općina PERUŠIĆ

GORNJI
KOSINJ

Tradicijski stamb.- poslovni objekt 

484/1A 

Gornji Kosinj 

P-2648 

14. 1. 2011. 

KALUĐEROVAC 

Župna crkva

sv. Nikole Biskupa 

460 

Kaluđerovac 

P-2710 

18. 2. 2011. 

KVARTE 

Arheološki lokalitet Megdan 

439, 440, 459, 460, 461, 462, 463, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 477/1, 477/2, 478/1, 478/2b, 478/2a1, 478/2a2, 478/3, 479, 785/1, 785/2, 786/1, 786/2, 787, 788, 792, 793 i dio 795/1, 795/2, 2572.

Kvarte 

P-2753 

14. 3. 2014. 

MLAKVA 

Arheološki lokalitet Marina glavica 

dio 606/1.

Mlakva 

P-2749 

10. 3. 2014. 

Općina PLITVIČKA JEZERA

TRNAVAC 

Arheološki lokalitet Kulina 

178 

Trnavac 

P-2752 

13. 3. 2014. 

Grad SENJ

STINICA 

Arheološka zona Stinica 

2342, dio 2467/1, 2467/2, 2467/3, 2467/4, 2467/5, 2467/6, 2467/7, 2467/12, 2235/24, 2235/25, 2335, 2335/A, 2337, 2338/2, 2338/3, 2339, 2340, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2235/3, 2235/26, 2235/80, 2338/1, 2980, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986 i 3018.

Stinica 

P-2714 

20. 2. 2011. 

Općina VRHOVINE

TURJANSKI 

Ostaci starog grada Turjanskog 

dio č. 145, č. 2142 i 2143. 

Turjanski 

P-2717 

21. 2. 2014. 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad ĐAKOVO

ĐAKOVO,
Ulica Ivana Pavla II 

Kuća Hager 

522 i 519/3 

Đakovo 

P-2670 

22. 1. 2011. 

SELCI
ĐAKOVAČKI 

Arheološki lokalitet »Kaznica – Rutak«

421/1, 421/8, 421/9, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7,426/8, 426/9, 427/1,427/2, 427/3, 428/1, 443/1, 443/2, 443/14, 443/15, 443/16, 443/17, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 445/6, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 447, 448, 449, 450, 451, 452.

Selci Đakovački 

P-2660 

21. 1. 2014. 

Grad OSIJEK

OSIJEK, Vinkovačka ulica 

Tvornička zgrada tvornice Povischil 

3965/6 

Osijek 

P-2661 

21. 1. 2011. 

Grad VALPOVO

VALPOVO 

Arheol. lokalitet Valpov. »Podgrađe«

1936, 1948, 2577, 2578/1, 2578/2,2578/3, 2579 i 3094/1. 

Valpovo 

P-2675 

23. 1. 2014. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Grad SISAK

LONJA,

Lonja 129 

Tradicijska okućnica 

344 

Lonja 

P-2744 

7. 3. 2011. 

PRELOŠĆICA 

Tradicijska kuća 

1942 

Prelošćica 

P-2745 

7. 3. 2011. 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad IMOTSKI

IMOTSKI 

Zaselak Kukavice

165; 1771; 166/1; 166/2; 166/3; 618; 1770/2; 1769; 167; 1770/1,1768/3; 1768/2; 68/2; 1766/2; 1773/5; 1773/4; 1775; 1774; 541/1; 541/2; 541/3; 1768/1;169;1767/1»1767/2; 170; 701/5,1776/4; 1777; 1773/1; 1773/2; 1773/3; 61; 701/4; 1766/5; 1766/1; 1766/2; 1763/4,1776/4, 1763/3; 1778/3; 1778/4; 1779; 1783; 1781; 1782; 691; 692; 689; 683/1; 683/2; 701/5; 701/2; 701/1; 1765, 1763/4.

Imotski – Glavina 

P-2695 

1. 2. 2008. 

Općina JELSA

VRBOSKA 

Arheološki lokalitet i kula »Kaštilac«

809/1 

Vrboska 

P-2659 

17. 1. 2014. 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL
ŠTAFILIĆ 

Arheološki lokalitet Bijač 

435/1, 435/5, 435/6, 435/7, 440, 441/1, 441/2, 442, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 444, 445/1, 445/2, 4453, 446, 448/3, 449, 450, 451/1, 451/2. 

Kaštel Štafilić 

P-2662 

23. 1. 2014. 

Općina LEĆEVICA

DIVOJEVIĆI 

Ruralna cjelina zaseoka Brdaci (Žez) 

na sjeveru rubom č. 42, 43, 59, 62, 67,68. na istoku rubom č. 42,44,48, 50, 51, 52. na jugu rubom č. 50/3, 50/4, 54, 55, 78, 79/1, 79/2, 80 i 81/3. na zapadu rubom č. 68, 69 i 70. 

Divojevići 

P-2655 

15. 1. 2011. 

Grad OMIŠ

DUBRAVA (OMIŠ) 

Arheološki lokalitet i crkva sv. Arnira 

269, 5248, 5186/6 i 3288. 

Dubrava 

P-2700 

5. 2. 2014. 

OSTRVICA (OMIŠ) 

Arheološki lokalitet oko crkve sv. Nikole 

3198/2, 3199/1-2, 3200, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209/1-2, 3210, 3228, 322)72, 3232/2-4, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239/1-2, 3240, 3241, 3242, 3260, 3245/1-3, 3246/1-2, 3258/1-4, 3259, 3261/1-2, 3262, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858 u K.o. Čišla, kat. čest. 1826, 1723/1-2, 1724, 1717, 1718, 1710, 746/2, 751/1-2, 752, 753/1-4, 754, 755/1-4, 756. 757/1-3, 758/1-2, 759, 84/1, 6359, 6360, 6348 

Zvečanje i Čišla 

P-2739 

5. 3. 2014. 

PODGRAĐE (OMIŠ) 

Arheološki lokalitet »Solioce« i crkva Uznesenja BDM 

27, 28, 29, 30, 553/1-4, 551, 552/1-2, 555, 564, 555, 681,682/1-2, 712, 714, 715/1-2, 716, 717, 718/1-5, 719, 724/2, 724/8, 724/12-13, 725/1, 725/2, 725/4, 710/3-8, 711/1, 711/2, 711/5, 711/6, 683/1, 683/2, 684/1, 680/1, 680/2, 565/1, 565/2, 565/3, 566, 1258. 

Podgrađe 

P-2729 

21. 2. 2014. 

Općina SEGET

SEGET
GORNJI 

Ruralna cjelina naselja sela Rakijari 

 Na sjeveru rubom čestica: 1749/1, 1758, 1757, 1756, 1755, 1732/2, na istoku rubom čestica: 1766, 1767 i 1768, na jugu rubom čestica: 1769, 1772/1, na zapadu rubom čestica: 1772/1, 1749/1.

Seget Gornji 

P-2687 

7. 2. 2011. 

Grad SPLIT

SPLIT 

Arheološki lokalitet Kula stražarica na Glavičanima, tzv. Turska kula 

1669, 1673/1, 1673/2, 1675/2, 1675/1, 1674, 1668, 1661, 1677/1,1677/2, 1677/3, 1683, 1681/1, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1681/2, 1728/2, 1727/1, 1728/1, 13602/1, 1723/1, 1723/2, 1722/1, 1722/2, 1721/1, 1724/2, 1724/1, 1725/1, 1725/2, 1719/2, 1721/3, 1721/6, 1670/1. 

Split 

P-2644 

7. 1. 2014. 

SPLIT, Marmontova 5 

Fotoklub Split i galerija fotografije – prostor i namjena 

10975 (957/5) 

Split 

P-2728 

20. 2. 2011. 

SPLIT 

Gradski stadion i kompleks bazena 

1600/4, 1600/9, 1600/10 k.o. Split, u zemljišnim knjigama označena kao čest. zem. 7124/2, 7124/7, 7124/8 

Split 

P-2727 

18. 2. 2011. 

SPLIT 

Hajdukov Stari plac 

5669/1 (7246/1) 

Split 

P-2705 

24. 1. 2011.

SPLIT,

Bribirska 2 

Kamena jednokatnica 

4720/1(č. zgr. 2748) 

Split 

P-2650 

16. 1. 2011. 

SPLIT,
Narodni trg 16 (Pjaca) 

Knjižara Morpurgo – prostor i namjena 

dio je katastarske čestice 126424/4 k. o. Split, u zemljišnim knjigama označena kao čest. zgr. 2212 

Split 

P-2725 

21. 2. 2011. 

SPLIT, Obala hrv. narodnog preporoda 6 

Kuća Andrić 

12344 (2656/2) 

Split 

P-2762 

10. 3. 2011. 

SPLIT,

Čulića Dvori 5 

Kuća Arbananasić 

5907 (č. zgr. 320) 

Split 

P-2649 

14. 1. 2011. 

SPLIT, Ul. braće
Kaliterna 6 i 8 

Kuća Ferić 

9614/1, 9614/2, 9613/1, 9613/2, 9613/3 (č.zgr. 3314/1, 3316/2, 3266/1, 3266/2, 3266/3) 

Split 

P-2651 

16. 1. 2011. 

SPLIT,

Iza Vestibula 4 

Nekadašnji samostan klarisa sv. Nikole (Etnografski muzej)

12559, 12557, 12563, 12558, 12560, 12564, 12562, 12561 (č.zgr. 1698, 1697/3, 1697/2, 1696, 16971 i č.zem.10147, 9854, 10148/8).

Split 

P-2706 

14. 2. 2011. 

SPLIT,
Tončićeva 2 

Stambeno – poslovni sklop 

10970 (č.zgr.2728, 967/1, č. zem. 8971) 

Split 

P-2652 

16. 1. 2011. 

SPLIT, Hatzeov perivoj 1 

Vila 

9637/1 i 9637/3 (č.zgr.3063, č.zem. 755/3) 

Split 

P-2653 

16. 1. 2011. 

SPLIT, Ljudevita Posavskog 16 

Vila 

4698/1 i 4698/2 (č.zgr. 2907/1 i 2907/2) 

Split 

P-2707 

14. 2. 2011. 

SPLIT, Domovinskog rata 1 

Vila Antonija (Kuća Gošović) 

4711/2, 4711/3, u zem. knj. označena kao č. zem. 9170/1, č. zgr. 2805 

Split 

P-2724 

18. 2. 2011. 

SPLIT, Zrinsko – Frankopanska 20 

Vila Hranuelli – Ivankin dvor 

4855 (č. zgr. 3004, č.zem.6627/3) 

Split 

P-2654 

16. 1. 2011. 

SPLIT, Glagoljaška 11 

Vila Radić (Hidromet. zavod) 

5946/1 i 5946/6 (u zem. knj. navedene kao č. zgr. 3950 i č. zem. 9346) 

Split 

P-2701 

14. 2. 2011. 

SPLIT 

Zgrada i namjena zgrade splitske Ribarnice 

10914 (2834) 

Split 

P-2702 

13. 2. 2011. 

SPLIT, Zrinsko – frankopanska 26 

Zgrada nekadašnje burze 

4882 i 4883 (u zem. knjigama č. zgr. 3110 i 4356, č. zem. 6627 i 6627/23). 

Split 

P-2704 

14. 2. 2011. 

SPLIT, Trg M. Pavlinovića 1 

Zgrada nekadašnje Glavne bratimske blagajne 

9602/4 (4215) 

Split 

P-2726 

20. 2. 2011. 

SPLIT,

Sinjska 2 

Zgrada osiguravajućeg društva »Croatia«

10807 (3817) 

Split 

P-2703 

14. 2. 2011. 

Grad TROGIR

DIVULJE 

Arheološki lokalitet Tarce – Divulje 

924 

Trogir 

P-2657 

15. 1. 2014. 

TROGIR 

Motel »Sljeme«

3731/1, 3732/1, 3732/2, 3732/3, 3732/4, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3743, 3731/1 i 3742.

Trogir 

P-2730 

26. 2. 2011. 

Općina ZMIJAVCI

ZMIJAVCI 

Zaselak Donji Karoglani 

1029; 1030; 808; 807; 535/1; 535/2; 534/1; 534/2; 536/1 – 536/3; 537;538/1-538/4, 533; 6757/1-6757/6; 6758/1; 6758/2; 6759; 6760/1-6760/5; 6762/2-6762/4; 6763/1,2; 6764/1; 6766; 6767/1; 6767/17; 6767/18,6767/19, 6756; 6761/1,2; 6762/1; 6769/1,2; 6768/18; 6764/2; 538/1,6755/8; 6765; 6767/2; 6767/15; 6767/20.

Runović 

P-2696 

11. 2. 2011.

ZMIJAVCI 

Zaselak Gornji Karoglani 

1031; 805; 806/2; 544; 545; 546; 542/1; 542/2; 541/1; 541/2; 540; 539/2; 6788/1; 6788/2; 6811/11; 6808/1; 6808/2; 6808/3; 6803/1; 6803/2; 6804; 6805; 6802/1; 6802/2; 6801/2; 6801/1; 6800/1; 6800/2; 6800/4, 6789/1; 6787; 6789/6; 6809; 6811/6; 6811/5; 1032; 804; 6811/1; 6811/2; 6812; 1033; 806/1; 539/1; 6799/4; 6800/3; 6797/11, 6797/4.

Runović 

P-2746 

6. 3. 2011. 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad DRNIŠ

BOGATIĆ (DRNIŠ) 

Most na Roškom slapu 

752/1 

Bogatić
Miljevački 

P-2711 

31. 1. 2011. 

Općina Kistanje

IVOŠEVCI

Most na Roškom slapu 

4730/1, 4730/2, 4731, 4732, 4733/3, 4740/2, 4740/3, 4742/1, 4752, 4753, 4754, 4756/1, 4756/2, 4757, 4758, 4759, 4760, 4762/1, 4762/2, 4762/3, 4763/1, 4763/2, 4763/3, 4764/1, 4764/2, 4765/1, 4765/2, 4768/1, 4768/2, 4769, 4770/1, 4770/2, 4771/1, 4771/2, 4771, 4773/1, 4773/2, 4773/3, 4774, 4776/1, 4776/2, 4777, 4778/1, 4778/2, 4778/3, 4779/1, 4779/2, 4779/3, 4780, 4781/1, 4781/2, 4800, 4801, 4802/4, 4804, 4804/4, 4805/1, 4805/2, 4805/3, 4806, 4807, 4808/1, 4808/2, 4808/3, 4808/4, 4809, 4810, 4815/1, 4815/2, 4816/1, 4816/2, 4817, 4819, 4820, 4822/1, 4822/2, 4822/3, 4822/4, 4823, 4824/1, 4824/2, 4825, 4826/1, 4826/2, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4838, 4839, 4842/1, 4842/2, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4853, 4854/1, 4854/2, 4855, 4856, 4856/2, 4857, 4858, 4860, 4861, 4864, 4866/1, 4866/2, 4866/3, 4870/1, 4874/1, 4874/2, 4881, 4905, 4907, 4907, 4908, 4909,4910, 4911, 4912/1, 4912/2, 4913, 4914, 4915/1, 4915/2, 4916/1, 4916/2, 4918/1, 4918/2, 4918/3, 4920/1, 4920/2, 4921, 4927, 4929, 4930/2, 4903 /3, 4956, 5271

Ivoševci

P-2481 

18. 6. 2013.

Općina PRIMOŠTEN

PRIMOŠTEN 

Ruralno naselje Luketin 

6906/1, 6906/2, 6906/3, 6907, 6910, 6911/1, 6911/2, 6911/3, 6911/4, 6911/5, 6911/6, 6912, 6913, 6865/2, 19609/3 te k.č.zgr. 509, 510. 

Primošten 

P-2642 

12. 9. 2010.. 

VARAŽDINSKA županija

Grad VARAŽDIN

VARAŽDIN, Trg slobode 9a 

Kuća Milković 

2077 

Varaždin 

P-2713 

13. 2. 2011. 

ZADARSKA županija

Općina SVETI FILIP I JAKOV

GORNJE
RAŠTANE 

Ostaci crkve sv. Jure 

227 – dio. 

Raštane 

P-2672 

22. 1. 2011. 

ZAGREBAČKA županija

Grad IVANIĆ-GRAD

POSAVSKI BREGI,
Gorenci 3/1 

Tradicijska
okućnica 

801/2 

Posavski Bregi 

P-2712 

15.2.2011 

Grad SAMOBOR

SAMOBOR, Fabkovićeva 8 

Zgrada tradicijske arhitekture 

1465 

Samobor 

P-2751 

21. 2. 2011. 

Grad VELIKA GORICA

NOVO ČIČE 

Zgrada stare škole 

96/1, 96/3, 103 i 104. 

Novo Čiče 

P-2738 

26. 2. 2011. 

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj Registra

Datum isteka preventivne zaštite

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Općina VELIKI GRĐEVAC

DONJA KOVAČICA,

Kapela sv. Petke (sv. Marije Magdalene) 

Ikonostas

P-2693 

31. 1. 2011. 

Općina ZRINSKI TOPOLOVAC

KRIŽ GORNJI, Kapela sv. Križa

Glavni oltar

P-2681 

31. 1. 2011. 

BRODSKO-POSAVSKA županija

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD, Franjevački samostan

Arhiv Franjevačkog samostana 

P-2697 

30. 1. 2011. 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Atelijer Meštrović 

Fundus Atelijera Meštrović 

P-2698 

7. 2. 2011. 

ISTARSKA županija

Općina KRŠAN

PLOMIN,

Crkva sv. Jurja Starog

Glavni oltar sv. Jurja i bočni oltar sv. Nikole 

P-2685 

7. 2. 2011. 

Grad PAZIN

TRVIŽ, Crkva sv. Petra i Pavla

Glavni oltar sv. Petra i Pavla i bočni oltar sv. Franje Asiškog i sv. Antuna Padovanskog 

P-2686 

7. 2. 2011. 

Grad POREČ

POREČ,

Zavičajni muzej Poreštine 

Knjige autora Thomas Graham Jacsona 

P-2684 

8. 2. 2011  

KARLOVAČKA županija

Grad KARLOVAC

KARLOVAC,

Franjevački samostan

Crkvena zastava s prikazom sv. Alojzija i Bogorodice 

P-2733 

3. 3. 2011. 

KARLOVAC,

Franjevački samostan

Crkvena zastava s prikazom sv. Antuna Padovanskog i sv. Nikole 

P-2734 

3. 3. 2011. 

KARLOVAC,

Franjevački samostan

Crkvena zastava s prikazom sv. Florijana i sv. Roka 

P-2735 

3. 3. 2011. 

KARLOVAC,

Franjevački samostan

Crkvena zastava s prikazom sv. Josipa i sv. Roka 

P-2737 

3. 3. 2011. 

KARLOVAC,

Franjevački samostan

Crkvena zastava s prikazom sv. Nikole i sv. Barbare 

P-2736 

3. 3. 2011. 

Općina NETRETIĆ

ZAVRŠJE,

Crkva Uzvišenja sv. Križa

Glavni oltar 

P-2677 

22. 1. 2011. 

Grad OZALJ

OZALJ, Crkva sv. Vida 

Crkveni inventar župne crkve sv. Vida 

P-2676 

22. 1. 2011. 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Općina KLOŠTAR PODRAVSKI

KLOŠTAR PODRAVSKI 

Sakralni inventar župne crkve sv. Benedikta Opata i Žalosne Gospe 

P-2680 

31. 1. 2011. 

Grad KOPRIVNICA

KOPRIVNICA,

Kapela sv. Duha

Glavni oltar, desni bočni oltar sv. Tri kralja, lijevi bočni oltar sv. Marije Magdalene 

P-2692 

31. 1. 2011. 

Općina KOPRIVNIČKI BREGI

KOPRIVNIČKI BREGI, Crkva sv. Roka

Propovjedaonica

P-2694 

31. 1. 2011. 

Grad KRIŽEVCI

KRIŽEVCI,

Župna crkva sv. Ane

Sakristijski ormar 

P-2678 

24. 1. 2011. 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina HRAŠĆINA

HRAŠĆINA, Župna crkva sv. Nikole 

Bočni oltar sv. Izidora i Marice 

P-2741 

1. 2. 2011. 

Općina KUMROVEC

RISVICA,

Crkva Majke Božje Snježne

Orgulje 

P-2743 

1. 2. 2011. 

LIČKO-SENJSKA županija

Grad SENJ

LUKOVO

Zbirka arheoloških predmeta 

P-2723 

25. 2. 2011. 

MEĐIMURSKA županija

Općina DONJI KRALJEVEC

DONJI KRALJEVEC,

Kapela sv. Marije
Magdalene 

Pokretni inventar kapele

P-2740 

6. 3. 2011. 

Općina DONJI VIDOVEC

DONJI VIDOVEC,

Župna crkva sv. Vida

Inventar župne crkve sv. Vida 

P-2641 

20. 12. 2010.. 

Općina GORIČAN

GORIČAN,

Crkva sv. Leonarda

Pokretni inventar crkve sv. Leonarda 

P-2674 

24. 1. 2011. 

Općina MURSKO SREDIŠĆE

MURSKO SREDIŠĆE,

Župna crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava 

Glavni oltar sv. Stjepana i sv. Ladislava 

P-2639 

20. 12. 2010.. 

Grad PRELOG

DRAŠKOVEC,

Crkva sv. Roka

Glavni oltar sv. Roka 

P-2691 

1. 2. 2011. 

Općina SVETA MARIJA

SVETA MARIJA,

Crkva Uznesenja BDM

Pokretni inventar sakralnih predmeta 

P-2673 

24. 1. 2011. 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina BIZOVAC

BIZOVEC,

Župna crkva sv. Matije 

Slika sv. Matej s anđelom 

P-2709 

13. 2. 2011. 

Općina ĐURĐENOVAC

BOKŠIĆ,

Župna crkva sv. Petra 

Slika sv. Petar 

P-2708 

13 .2. 2011. 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad RIJEKA

RIJEKA 

Manevarska lokomotiva tip ĐĐ DL-180N 

P-2647 

11. 1. 2011. 

RIJEKA, Crkva sv. Marije

Polikromirani reljef Bogorodica s Kristom 

P-2718 

6. 2. 2011. 

RIJEKA, Srpska pravoslavna crkvena općina

Srebrni pladanj (tanjur za bosiljak) 

P-2719 

6. 2. 2011. 

RIJEKA, Srpska pravoslavna crkvena općina

Srebrni luster 

P-2721 

6. 2. 2011. 

RIJEKA, Srpska pravoslavna crkvena općina

Srebrno vječno svjetlo (Carsko kandilo) 

P-2720 

6. 2. 2011. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina DVOR

DVOR, parohijska crkva Velikomučenika Georgija 

Ikonostas 

P-2689 

7. 2. 2011. 

Grad GLINA

MAJA,

Crkva sv. Ilije Proroka 

Raspelo iz crkve sv. Ilije Proroka 

P-2690 

7. 2. 2011. 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina LOVREĆ

LOVREĆ, Crkva sv. Duha 

Mehaničke orgulje Walckner 

P-2666 

23. 1. 2011. 

Općina OKRUG

OKRUG DONJI, Put sv. Mavra 1 

Antička posuda za pomasti 

P-2761 

22. 2. 2011. 

OKRUG DONJI, Put sv. Mavra 1 

Antička posuda za pomasti – balzamarij 

P-2760 

22. 2. 2011. 

Grad VRGORAC

DRAGLJANE,

Crkva sv. Ante 

Drveno raspelo 

P-2667 

23. 1. 2011. 

DRAGLJANE,

Crkva sv. Ante 

Slika Bogorodica s Djetetom i ukrasni okvir 

P-2668 

23. 1. 2011. 

VRGORAC, Crkva Navještenja BDM

Drvena skluptura Krista na križu 

P-2669 

23. 1. 2011. 

ZAVOJANE,

Crkva Porođenja BDM

Slika Bogorodica s malim Isusom 

P-2664 

23. 1. 2011. 

ZAVOJANE,

Crkva Porođenja BDM

Slika Krunjenje Blažene Djevice Marije 

P-2665 

23. 1. 2011. 

ZAVOJANE,

Crkva Porođenja BDM 

Slika Sv. Juraj ubija zmaja 

P-2663 

23. 1. 2011. 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad ŠIBENIK

ŠIBENIK, Trg J. Skjavetića

Barokna kamena bunarska kruna 

P-2732 

3. 3. 2011. 

ŠIBENIK, Crkva sv. Frane

Drveni barokni oltari iz crkve sv. Frane 

P-2679 

28. 1. 2011. 

VARAŽDINSKA županija

Općina LEPOGLAVA

LEPOGLAVA, Župna crkva Bezgrešnog Začeća

Pluvijal i oltarni jastuk 

P-2640 

20. 12. 2010.. 

Grad VARAŽDIN

VARAŽDIN, Franjevačka crkva sv. Ivana Krstitelja

Glavni oltar sv. Ivana Krstitelja 

P-2742 

4. 3. 2011. 

VARAŽDIN,

Uršulinski samostan

Slika Presveto Trojstvo s Bogorodicom i sv. Filipom Nerijem 

P-2656 

4. 1. 2011. 

ZAGREBAČKA županija

Općina MARIJA GORICA

MARIJA GORICA, Župna crkva Pohoda BDM 

Oltar sv. Tri kralja 

P-2757 

6. 2. 2011. 

Grad SAMOBOR

SAMOBOR, Franjevačka crkva Uznesenja BDM

Inventar franjevačke crkve Uznesenja BDM 

P-2756 

6. 2. 2011. 

Općina SVETA NEDJELJA

SVETA NEDELJA, Kapela sv. Marije Magdalene

Glavni oltar sv. Marije Magdalene 

P-2759 

6. 2. 2011. 

Grad SVETI IVAN ZELINA

BLAŠKOVEC, Kapela

sv. Antuna Padovanskog 

Glavni oltar sv. Antuna Padovanskog 

P-2755 

6. 2. 2011. 

Grad VELIKA GORICA

KUČE, Kapela sv. Fabijana i Sebastijana

Glavni oltar sv. Fabijana i Sebastijana 

P-2758 

6. 2. 2011. 

Klasa: 612-08/07-12/10024

Urbroj: 532-04-01-1/4-08-14

Zagreb, 31. ožujka 2008.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

zatvori
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2008 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !