Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 27.08.2010 Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

2800

Na temelju članka 40.L608892 i članka 16.L608893 stavka 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 109/07. i 125/08., dalje: Zakon) te članka 30.L608895 stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II

O OBRASCIMA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RIBNIK

1. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik raspisanih Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 24. kolovoza 2010. primjenjivat će se:

Obvezatne upute LSN II o obrascima za provođenje izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada ZagrebaL608897 od 15. travnja 2009. (»Narodne novine«, broj 46/09).

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-05/10-03/07

Urbroj: 507-10-01

Zagreb, 24. kolovoza 2010.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !