Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu ("Narodne novine", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 2.7.2007 Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2097

Na osnovi članka 19.L344833 Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljuje

PODATAK

O UKUPNIM IZDACIMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2006. GODINU

Osnovno zdravstveno osiguranje – izdaci

Ukupno

16.826.853.218

Zdravstvena zaštita – svega

14.124.182.093

Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom

2.820.804.696

Ljekovi

2.943.241.143

Sveukupno bolnička i SKZZ

7.638.928.064

Ortopedski uređaji i pomagala

478.162.171

Putni izdaci, dnevnice i izdaci za prijevoz

87.765.101

Ostali oblici zdravstvene zaštite

155.280.918

NADOKNADE

2.021.637.225

Ostali izdaci – rashodi

681.033.900

ostali izdaci za provođenje z.z.

351.527.431

sredstva za funkcioniranje sustava

329.506.469

Osnovno zdravstveno osiguranje – izdaci za zdravstvenu zaštitu umirovljenika i članova njihovih obitelji

Prosječni broj umirovljenika

1.015.823

Članovi obitelji umirovljenika

185.142

Zdravstvena zaštita – svega

6.505.275.820

Primarna zdravstvena zaštita sa stomatološkom

993.618.070

Lijekovi na recepte

1.765.868.384

Bolnička i specijalističko – konzilijarna
zdravstvena zaštita

3.413.411.850

Ortopedski uređaji i pomagala

297.252.992

Ostalo (putni troškovi)

35.124.524

Osnovno zdravstveno osiguranje osigurane osobe – prosjek za 2005. godinu

UKUPNO

4.357.552

Aktivni radnici

1.505.547

Aktivni poljoprivrednici

63.270

Umirovljenici

1.015.823

Nezaposleni

403.988

Ostali osiguranici

138.195

članovi obitelji

1.227.569

prognanici

3.160

Klasa: 025-04/07-01/183
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 20. lipnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.

zatvori
Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !