Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis upisanih u Registar mineralnih gnojiva, organskih gnojiva i poboljšivača tla ("Narodne novine", br. XX/01, XX/02, XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 6.2.2001 Objava popisa upisanih mineralnih i organskih gnojiva

OBJAVE

211

Temeljem članka 3.L71807 Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojivaL71806 (»Narodne novine«, pročišćeni tekst – 43/92) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje

POPIS

UPISANIH MINERALNIH I ORGANSKIH GNOJIVA

 1. CHROMOS – ZAŠTITA BILJA Zagreb

– Sequestren 138 Fe 100 SG – tekuće mineralno gnojivo

 2. PLIVA Zagreb

– Lisno gnojivo Foliffertil T – tekuće gnojivo

 3. PETROKEMIJA d.d. Kutina

– Kompleksno gnojivo NPK 18-9-9 – granulirano gnojivo

 4. PETROKEMIJA d.d. Kutina

– Kompleksno gnojivo NPK 6-18-36 – granulirano gnojivo

 5. PETROKEMIJA d.d. Kutina

– Kompleksno gnojivo NPK 14-14-14 – granulirano gnojivo

 6. PETROKEMIJA d.d. Kutina

– Kompleksno gnojivo NPK 7-20-30 sa kalijevim sulfatom – granulirano

 7. PETROKEMIJA d.d. Kutina

– Kompleksno gnojivo NPK 5-20-30 bez klora – granulirano

 8. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– NPK 20-10-10 (limunsko topivo) – složeno kompleksno gnojivo

 9. SYWA Poduzeće za proizvodnju i promet roba i usluga, s.p.o., Zagreb

– Kompleksno gnojivo Preform – tekuće gnojivo

10. INA PETROKEMIJA d.d., Kutina

– Fertina za šećernu repu – R2 – tekuće mineralno gnojivo

– Fertina za vinovu lozu – G1

– Fertina za kukuruz – K1

11. VITAFLORA d.o.o. Čačinci, Braće Radić 32

– tekuća biljna hranjiva PROFERT A

– tekuća biljna hranjiva PROFERT MARA

12. STRBA, Poduzeće za proizvodnju, trgovinu, usluge te projektiranje i izradu elaborata i studija u području poljoprivrede, Zagreb, Kačićeva 9/II

– tekuće mineralno gnojivo MICRO VITAL

13. CHROMOS AGRO d.d. Zagreb, Žitnjak bb

– HUMOVIT (Z)

– HUMOVIT (R)

– HUMOVIT (V)

– HUMOVIT (OG) organska mineralna gnojiva

– HUMOVIT (G)

– HUMOVIT (L)

– HUMOVIT (P)

14. INA PETROKEMIJA d.d., Kutina, Avenija Vukovar bb

– FERTINA B – tekuće mineralno gnojivo

15. CHROMOS AGRO d.d. Zagreb, Žitnjak bb

– SOILEX – graškasto mineralno gnojivo

16. INA PETROKEMIJA d.o.o., Kutina, Aleja Vukovar 4

– FERTINA 18 KRISTALNA – graškasto gnojivo

17. MARKER d.o.o. Rijeka, trgovina i usluge, Verdijeva 6

– HYDROFER 20.20.20 (N, P 205, K 20) – praškasto gnojivo

18. INA PETROKEMIJA d.d. Kutina

– NPK 10-20-30 – kompleksno gnojivo

19. INA PETROKEMIJA d.d. Kutina

– FERTINA V3 – tekuće mineralno gnojivo

20. INA PETROKEMIJA d.d. Kutina, Avenija Vukovar bb

– FERTINA C

– FERTINA V

– FERTINA Ca – tekuća mineralna gnojiva

– FERTINA G

– FERTINA R

21. ECO-ZE PRODUCT d.o.o. Krapina, Ljudevita Gaja 30

– AGRARVITAL-SPS – mineralno gnojivo

22. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– NPK 16-20-0 – složeno kompleksno gnojivo

23. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– NPK 23-21-0 – složeno kompleksno gnojivo

24. BRANKO KESTELI, Koprivnica, Stjepana Kukeca 21

– GRANUDOL – praškasto mineralno gnojivo

25. VITAFLORA d.o.o. Braće Radić 32, Čačinci

– FROFERT PLUS – složeno tekuće gnojivo

26. HYDRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Radnička cesta 22

– složeno kalcijevo dušično mineralno gnojivo ili kalcijum nitrat – CN

– Kalcijev nitrat, Ca (NO3)2

27. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– KAN 27% N – granulirano

28. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– NPK 25-10-10 – granulirano složeno kompleksno mineralno gnojivo

29. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– NPK 12-6-20 – granulirano

30. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– NPK 15-15-15 VT – granulirano

31. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– NPK 18-46-0 – granulirano

32. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– UAN 30% – jednostavno dušično tekuće gnojivo

33. PLIVA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 49

– FOLIFERTIL B-11

– FOLIFERTIL B-11 KOMBI tekuća lisna (folijarna) gnojiva

34. HYDRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Radnička cesta 22

– Složena praškasto-kristalična mineralna gnojiva

Kristalon Specijal, Yellow, Blue Label, Blue, White Label, White, Red.

Složeno kalcijevo dušično mineralno gnojivo: – CN kalcijev nitrat, Ca(NO3)2

Granulirano složeno mineralno gnojivo: – Hidrocomples 12+11+18S

Složeno mineralno mikro gnojivo: – Tenso coctail

Visokokoncentrirano složeno mineralno gnojivo: – Albatros Universal 21+21+21+mikro

– Složena mineralna gnojiva praškastog oblika

PG Mi, PG Mix, PG Mix, PG Mix

35. BRANKO KESTELI, Koprivnica, Stjepana Kukeca 21

– EKO RAST – mineralno gnojivo

36. CHROMOS AGRO d.d. Žitnjak bb, Zagreb

– PROTIFERT – mineralno gnojivo

37. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– FERTINA Ca – mineralno tekuće gnojivo

– KALCIJ-NITRATNO GNOJIVO Ca(NO3)2

38. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva, Kutina, Aleja Vukovar 4

– FERTINA Ca – mineralno tekuće gnojivo

– KALCIJ-NITRATNO GNOJIVO Ca(NO3)2

39. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4

– NPK 7-20-30 – sa kalij sulfatom – granulirano

40. ZDENKO CERAJ Treće Poljanice 1, Zagreb, anorganski poboljšivač tla »SILICIJSKI KREČNJAK«

41. »ZELENI HIT« d.o.o. za proizvodnju i promet poljoprivrednih proizvoda, uvoz-izvoz Zagreb, Čulinečka cesta 148.

1. POLYDRIP – 11:44:11+1MgO

2. POLYDRIP – 20:20:20

3. POLYFEED – 16:8:32+1MgO

4. POLYFEED – 9:12:36+3MgO

5. MULTI-K

42. PETROKEMIJA d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, Kutina

NPK 0-18-18

NPK 0-22-33

NPK 0-25-25

NPK 3-20-30

NPK 3-24-24

NPK 3-30-20

NPK 5-10-45

43. PETROKEMIJA d.d. Kutina, složeno kompleksno mineralno gnojivo NPK 20-20-0 (NP)

44. PETROKEMIJA d.d. Kutina, Jednostavno dušično gnojivo AMONIJ-NITRATA 33,5% N granulirani

45. PLIVA d.d. Zagreb, tekuće mineralno gnojivo Folifertil Ca, lisno (folijarno) gnojivo

46. GABRIJELA d.o.o., P. Preradovića 57, Podravske Sesvete, TEKUĆA MINERALNA GNOJIVA, pod nazivom:

Gnojivo za balkonske biljke – 4:7:8

Gnojivo za lisnate biljke – 7:3:5

Gnojivo za cvatuće biljke – 4:5:7

POPIS UPISANIH ORGANSKIH GNOJIVA

Zakon o poljoprivrednom zemljištuL71803 (»Narodne novine«, br. 54/94 – pročišćeni tekst, 48/95, 19/98 i 105/99.) i članka 12.L71804 Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (»Narodne novine«, br. 15/92).

1. LURA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

– kompostno organsko gnojivo KONFERT

2. PETROKEMIJA d.o.o. Tvornica gnojiva, Kutina, Aleja Vukovar 4

– organomineralne supstrate: HUMIN ZA SOBNO CVIJEĆE I OKUĆNICE I HUMIN ZA POVRĆE

»3. POVRATAK-PRIRODI« ekološko središte inžinjering, marketing d.o.o. Zagreb, Domagojeva 6.

1. AGROVIT-ECOVIT sa osnovnom namjenom poboljšivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških aktivnosti tla.

4. ZRINJEVAC d.o.o. Zagreb, Upisuju se u Registar organsko gnojivo:

1. ZRINKO-KOMP

2. ZRINKO-S (univerzalni supstrat za uzgoj sobnog bilja)

3. ZRINKO-D (supstrat za uzgoj drveća i grmlja)

4. ZRINKO-C (supstrat za uzgoj balkonskog cvijeća)

5. ZRINKO-VRT.

Klasa: 320-11-01/01-01/4
Urbroj: 525-01-01-1
Zagreb, 31. siječnja 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 
zatvori
Popis upisanih u Registar mineralnih gnojiva, organskih gnojiva i poboljšivača tla
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !