Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 21.12.2001 Pravilnik o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

1918

Na temelju članka 44.L78074 stavka 4. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99. i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 10. prosinca 2001., donio je

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJENOSA RAČUNA ČLANA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način prijenosa osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda.

Članak 2.

(1) Osiguranik može promijeniti članstvo u obveznom mirovinskom fondu samo osobnom prijavom Središnjem registru osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS).

(2) Osiguranik potvrđuje prelazak u novi obvezni mirovinski fond potpisivanjem Obrasca prijave osiguranika u obvezni mirovinski fondL78076 (»Narodne novine« br. 58/01).

(3) Osiguranik prestaje biti članom starog fonda na dan potpisivanja Obrasca iz stavka 2. ovog članka.

(4) Osiguranik postaje članom novog fonda sljedeći dan nakon potpisivanja Obrasca iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Osiguranik može u istom danu izvršiti samo jednu promjenu članstva u obveznom mirovinskom fondu.

Članak 3.

(1) Ukupan iznos sredstava na osobnom računu osiguranika u bivšem fondu određuje se množenjem broja obračunskih jedinica s vrijednošću obračunske jedinice bivšeg fonda na zadnji dan članstva u bivšem fondu.

(2) Mirovinsko društvo koje upravlja bivšim fondom doznačuje na prolazni račun REGOS-a sredstva iz stavka 1. ovoga članka petog radnog dana nakon zaprimljene obavijesti REGOS-a.

Članak 4.

(1) REGOS s prolaznog računa novom fondu prosljeđuje sredstva iz stavka 1. članka 3. umanjena za naknadu za izlaz. Iznos naknade, sukladno odredbama članka 43. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, izračunava REGOS.

(2) Broj obračunskih jedinica koji se bilježi na osobnom računu osiguranika u novom fondu izračunava se dijeljenjem iznosa sredstava iz stavka 1. ovoga članka s vrijednošću obračunske jedinice novog fonda na dan uplate u novi fond.

(3) REGOS prosljeđuje naknadu za izlaz društvu koje upravlja bivšim fondom.

Članak 5.

(1) REGOS jedan primjerak prijave iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika prosljeđuje mirovinskom društvu koje upravlja novim fondom.

(2) REGOS svakog radnog dana izvještava mirovinsko društvo o broju članova, zbirnoj vrijednosti iznosa sredstava i broju obračunskih jedinica na njihovim osobnim računima za sve članove koji su izašli te broju članova i zbirnoj vrijednosti iznosa sredstava novih članova koji su pristupili mirovinskom fondu.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/24
Urbroj: 383-01-01-1
Zagreb, 10. prosinca 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !