Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o nošenju odore zaposlenika zaštitarskih trgovačkih društava – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 10.11.1995 Pravilnik o nošenju odore zaposlenika zaštitarskih trgovačkih društava

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 107.L36648 stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine" broj 29/91 - proćišćeni tekst, 73/91,19/92, 33/92 i 76/94) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NOŠENJU ODORE ZAPOSLENIKA ZAŠTITARSKIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

Trgovačko društvo koje obavlja poslove pružanja usluga zaštite osoba i imovine mora osigurati svojim zaposlenicima radnu odoru.

Radna odora iz stavka 1. ovoga članka mora biti na vidnom mjestu označena nazivom tvrtke trgovačkog društva.

Članak 2.

Radna odora trgovačkog društva iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika ne smije biti po boji, kroju i oznakama jednaka ili slična odori Hrvatske vojske, odorama pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova ili odori državnih službenika drugih tijela državne uprave.

Zaposlenici trgovačkog društva iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika koji obavljaju poslove postavljanja i održavanja sredstava i naprava za tehničku zaštitu osoba i imovine te zaposlenici koji obavljaju poslove tjelesne zaštite, moraju pri obavljanju svojih poslova nositi radnu odoru.

Članak 3.

Radne odore smiju se nositi samo za vrijeme obavljanja poslova iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika.

Zaposlenici trgovačkog društva iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika ne smiju u radnoj odori ili označenim dijelovima odore dolaziti i odlaziti s rada.

Zaposlenici koji u obavljanju poslova tjelesne zaštite čuvaju štićene osobe, mogu obavljati te poslove u građanskoj odjeći temeljem izdatog radnog naloga.

Članak 4.

Radne odore i uvjeti nošenja odjeće moraju biti propisani općim aktima trgovačkog društva.

Trgovačka društva dužna su donijeti akt iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na obrtnike.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o oznakama, vrsti i nošenju uniforme radnika koji obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštiteL36650 ("Narodne novine" broj 10/87).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511 -01 -01 -29626/ 1 -95.

Zagreb, 6. studenoga 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.

zatvori
Pravilnik o nošenju odore zaposlenika zaštitarskih trgovačkih društava –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !