Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
101 5.9.2008 Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

3089

Na temelju članka 33.L408426 Zakona o volonterstvu (»Narodne novine« broj 58/07) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, način izvještavanja, izvještajno razdoblje i rok za dostavljanje izvješća te druga pitanja važna za izvješće.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Izvješće) podnosi svaki organizator volontiranja koji ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o volonterstvu, a koji je u izvještajnom razdoblju organizirao volontiranje.

Članak 3.

Izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 4.

Rok za dostavljanje Izvješća je kraj veljače u tekućoj godini za proteklu godinu.

Članak 5.

Izvješće se dostavlja na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i nalazi se u njegovom privitku (u daljnjem tekstu: Obrazac).

Članak 6.

Obrazac se ispunjava u dva primjerka od kojih jedan zadržava organizator volontiranja kao podnositelj izvješća.

Članak 7.

Organizator volontiranja daje podatke na Obrascu prema podacima iz službene evidencije koja se kod njega vodi te odgovara za točnost dostavljenih podataka.
Obrazac mora biti potpisan od odgovorne osobe organizatora volontiranja i ovjeren službenim pečatom organizatora volontiranja.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.
Izvješće za 2008. godinu organizatori volontiranja ne podnose.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranjaL408428 (»Narodne novine« broj 106/07 i 127/07).

Klasa: 230-01/08-0003/1
Urbroj: 519-07/1-4-08-6
Zagreb, 15. srpnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske i
ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !