Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2002. – 31. 12. 2002. – (“Narodne novine“, br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 28.1.2005 Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2002. - 31. 12. 2002.

MINISTARSTVO FINANCIJA

233

Na temelju članka 36.L123628 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2002. godinu (»Narodne novine« 116/2001) Ministarstvo financija objavljuje

PREGLED FINANCIJSKIH JAMSTAVA IZDANIH OD 1. 1. 2002. – 31. 12. 2002.

  

Red.

Zaklj./Odluka Vlade RH

Riznični

Datum

U

Dužnik

Valuta

Iznos jamstva

Iznos jamstva

Krajnji rok

broj

Datum

Klasa, Urbroj

broj jamstva

izdavanja

korist

Namjena kredita

  

u kunama

dospijeća

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

06.12.2002.

341-01/01-01/01

R-JJB-978-JB

10.01.2002.

Zagrebačka banka d.d.

HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., Zagreb

EUR

14.000.000.00

104.007.316.00

10.01.2010.

  

5030120-01-28

   

financiranje Programa modernizacije

    
      

i restrukturiranja HŽ

    

2

06.12.2002.

341-01/01-01/01

R-JJC-978-JB

10.01.2002.

Raiffeisenbank Austria

HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., Zagreb

EUR

7.000.000.00

52.003.658.00

10.01.2010.

  

5030120-01-28

  

d.d..Zagreb

financiranje Programa modernizacije

    
      

i restrukturiranja HŽ

    

3

06.12.2002.

341-01/01-01/01

R-JJD-978-JB

10.01.2002.

Riječka banka d.d.

HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., Zagreb

EUR

7.000.000.00

52.003.658.00

10.01.2010.

  

5030120-01-28

   

financiranje Programa modernizacije

    
      

i restrukturiranja HŽ

    

4

07.02.2002.

432-02/99-03/11

R-191-JDC-JA/A

12.02.2002.

HBOR

PIK - Mesna industrija, Vrbovec

HRK

34.710.000.00

34.710.000.00

2013.

  

5030120-02-3

   

otplata kredita po ugovoru br.RG-22/01

    

5

21.02.2002.

310-14/02-01/07

R-JAI-978-JB

13.03.2002.

Privredna banka Zagreb d.d.

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

EUR

11.000.000.00

81.334.297.00

2007.

  

5030120-02-3

   

– izmirenje obveza prema vjerovnicima

    

6

21.02.2002.

310-14/02-01/07

R-JBJ-978-JB

13.03.2002.

Raiffeisenbank Austria

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

EUR

11.000.000.00

81.334.297.00

2007.

  

5030120-02-1

  

d.d..Zagreb

– izmirenje obveza prema vjerovnicima

    

7

14.03.2002.

432-01/98-01/77

R-JBB-978-JB

21.03.2002.

Raiffeisenbank Austria

ŽELJEZARA SPLIT d.d , Split

EUR

5.145.000.00

38.049.050.03

31.12.2012.

  

5030120-02-1

  

d.d..Zagreb

– završetak investicije modernizacije

    
      

i rekonstrukcije

    

8

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-JBD-191-JB

05.04.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

250.000.000.00

250.000.000.00

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

9

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-JBG-191-JB

15.05.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

91.000.000.00

91.000.000.00

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

10

11.04.2002.

450-02/02-02/07

R-JBH-191-JB

11.04.2002.

Zagrebačka banka d.d.

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

HRK

55.700.000.00

55.700.000.00

2012.

  

5030116-02-1

   

– financijska konsolidacija

    
      

i restrukturiranje PIK Vrbovec

    

11

06.02.2002.

Zakon o

R-ADE-978-JB

17.01.2002.

EIB

HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., Zagreb

EUR

40.000.000.00

300.270.960.00

31.10.2021.

  

potvrđivanju

   

– financiranje obnove željezničke pruge

    
  

Ugovora;

   

na V.c. koridoru

    
  

NN br. 2/02

        

12

11.04.2002.

432-02/99-03/11

R-JBI-191-JB

26.06.2002.

HBOR

PIK Vrbovec – iskup prema vjerovnicima

HRK

131.000.000.00

131.000.000.00

2014.

  

5030116-02-5

        

13

18.04.2002.

432-02/99-03/32

R-JCD-978-JB

28.05.2002.

Privredna banka d.d. Zagreb

SUŠIONICA d.d., Vrpolje

EUR

5.700.000.00

41.850.163.80

30.06.2010.

  

5030120-02-1

   

– ulaganje u društvo Sušionica d.d.

    
      

prema Investicijskoj studiji

    

14

09.05.2002.

351-01/01-03/01

R-JCE-191-JB

28.05.2002.

Zagrebačka banka d.d.

NACIONALNI PARK BRIJUNI

HRK

5.000.000.00

5.000.000.00

2007.

  

5030120-02-1

   

– poslovno financiranje; ulaganje

    
      

u trajna obrtna sredstva

    

15

20.06.2002.

340-03/02-03/04

R-JFD-978-JB

14.06.2002.

KFW

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

EUR

110.000.000.00

807.634.740.00

2012.

  

5030120-02-5

   

– izgradnja autoceste

    
      

Bosiljevo – Sv. Rok – Split

    

16

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-JFE-191-JB

20.06.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

69.000.000.00

69.000.000.00

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

17

23.05.2002.

310-14/02-01/08

R-JFF-840-JB

18.06.2002.

HBOR

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

USD

2.200.000.00

16.427.259.20

2012.

  

5030120-02-2

   

– premošćivanje aktualnih teškoća u

    
      

poslovanju Društva uslijed krize svjetskog

    
      

tržišta

    

18

06.06.2002.

342-18/02-01/05

R-JFG-840-JB

05.07.2002.

Riadria banka d.d.

LOŠINJSKA PLOVIDBA d.d.

USD

3.500.000.00

26.134.276.00

2012.

  

5030120-02-1

   

– refinanciranje kreditnog duga za brod

    
      

»Lošinj« i podmirenje ino dobavljača

    

19

20.06.2002.

340-03/02-03/04

R-JHC-978-JB

04.07.2002.

Zagrebačka banka d.d.

AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB

EUR

60.000.000.00

440.528.040.00

2016.

  

5030120-02-5

   

– refinanciranje

    

20

06.06.2002.

342-18/02-01/08

R-JHE-840-JB

11.07.2002.

Splitska banka d.d.

SPLITSKA PLOVIDBA d.d.

USD

2.000.000.00

14.933.872.00

2012.

  

5030120-02-1

   

– premošćivanje aktualnih teškoća u

    
      

poslovanju Društva uslijed krize

    
      

svjetskog pomorskog tržišta

    

21

23.05.2002.

342-21/02-01/06

R-JHF-840-JB

25.07.2002.

Privredna banka d.d.

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

USD

10.000.000.00

74.669.360.00

2012.

  

5030120-02-1

   

– premošćivanje aktualnih teškoća u

    
      

poslovanju Društva uslijed krize

    
      

svjetskog tržišta

    

22

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-JHH-191-JB

17.07.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

83.000.000.00

83.000.000.00

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

23

13.08.2002.

Zakon o

R-ADF-978-JB

21.08.2002.

EIB

AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB

EUR

60.000.000.00

441.544.860.00

2027.

  

potvrđivanju

   

– za djelomično financiranje projektiranja

    
  

Ugovora;

   

i izgradnje dionica Vrbosko – Bosiljevo i

    
  

NN br. 10/02

   

Bosiljevo – Vukova Gorica

    

24

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-JID-191-JB

19.08.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

77.000.000.00

77.000.000.00

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

25

23.05.2002.

342-18/02-01/04

R-JIG-840-JB

30.08.2002.

Splitska banka d.d.

MEDITERANSKA PLOVIDBA d.d.

USD

7.500.000.00

56.002.020.00

31.10.2010.

  

5030120-02-3

   

– refinanciranje duga-otkup broda

    
      

»Atlantic frigo« od Spar Nord Bank iz

    
      

Kopenhagena. Razlika između iznosa

    
      

odobrenog kredita i konačne cijene broda

    
      

koristit će se za financiranje trajnih

    
      

obrtnih sredstava

    

26

22.08.2002.

341-01/02-01/01

R-JIH-191-JB

11.09.2002.

Raiffeisenbank d.d.

HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., Zagreb

HRK

300.000.000.00

300.000.000.00

2011.

  

5030120-02-17

   

– provedba financijske konsolidacije

    
      

poslovanja u 2001.

    

27

22.08.2002.

341-01/02-01/01

R-JII-191-JB

11.09.2002.

Zagrebačka banka d.d.

HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., Zagreb

HRK

300.000.000.00

300.000.000.00

2011.

  

5030120-02-17

   

– provedba financijske konsolidacije

    
      

poslovanja u 2001.

    

28

29.08.2002.

343-08/02-01/02

R-ADG-978-JB

30.11.2002.

EIB

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE

EUR

20.000.000.00

148.623.560.00

2017.

  

5030115-02-9

   

PLOVIDBE d.o.o. – Projekt kontrole

    
 

22.11.2002.

Zakon o

   

zračne plovidbe Zagreb

    
  

potvrđivanju

        
  

Ugovora;

        
  

NN br. 14/02

        

29

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-AJB-191-JB

23.09.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

65.000.000.00

65.000.000.00

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

30

29.08.2002.

023-03/02-02/08

R-AJC-191-JB

25.09.2002.

HPB, PBZ, ZABA, RiBA

HZZO – rješavanje problematike

HRK

820.000.000.00

820.000.000.00

31.10.2003.

  

5030120-02-6

   

zdravstvenog sustava

    

31

11.07.2002.

340-03/02-03/02

R-AJD-978-JB

17.07.2002.

BANK AUSTRIA, PBZ,

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

EUR

150.000.000.00

1.116.105.000.00

2012.

  

5030115-02-9

  

BAYERISCHE

– izgradnja autoceste

    
     

LANDESBANK

Bosiljevo – Sv. Rok – Split

    

32

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-AJE-191-JB

28.10.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

35.000.000.00

35.000.000.00

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

33

27.09.2002.

342-18/02-01/07

R- AJG-840-JB

25.11.2002.

Splitska banka d.d.

JADROPLOV d.d.

USD

6.000.000.00

44.579.922.00

2012.

  

5030120-02-1

   

– premošćivanje aktualnih teškoća u

    
      

poslovanju Društva uslijed krize svjetskog

    
      

tržišta

    

34

22.11.2002.

Zakon o

R-ADD-978-JB

30.11.2002.

EBRD

HRVATSKA KONTROLA

EUR

25.000.000.00

185.779.450.00

30.09.2005.

  

potvrđivanju

   

ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.

    
  

Ugovora;

   

– Projekt centra za oblasnu kontrolu

    
  

NN br. 14/02

   

Zagreb

    

35

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-AAB-191-JB

05.12.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

6.576.893.14

6.576.893.14

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

36

04.04.2002.

019-04/01-02/05

R-ACA-191-JB

18.12.2002.

HBOR

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE,

HRK

8.097.241.51

8.097.241.51

2008.

  

5030120-02-1

   

OBNOVU I GRADITELJSTVO

    
      

– Program organ. obnove između HBOR-a

    
      

i izvođača

    

37

19.12.2002.

340-03/02-03/02

R-ADB-978-JB

31.12.2002.

ZABA, DEPFA

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

EUR

150.000.000.00

1.116.343.800.00

2017.

  

5030115-02-26

   

– izgradnja autoceste Bosiljevo – Split

    
      

i autoceste Zagreb – Goričan

    

38

22.11.2001.

450-02/00-02/08

R-ADH-978-JB

04.12.2002.

J. P. Morgan

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

EUR

100.000.000.00

742.846.000.00

2012.

  

5030120-01-1

   

– emisija dužničkih vrijednosnih papira u

    
      

okviru Euro Medium Term Note Programa

    

39

22.11.2001.

450-02/00-02/08

R-ADI-978-JB

23.03.2002.

EIB

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

EUR

10.000.000.00

73.938.240.00

2013.

  

5030120-01-1

   

– za financiranje kreditnog programa

    
 

15.03.2001.

Zakon o

   

malog i srednjeg poduzetništva

    
  

potvrđivanju

        
  

Ugovora;

        
  

NN br. 6/01

        
           
  
   

u kunama  

REKAPITULACIJA

TUZEMNA

INOZEMNA

UKUPNO

1 GOSPODARSTVO

1.705.391.778.68

816.784.240.00

2.522.176.018.68

2 POLJOPRIVREDA

263.260.163.80

 

263.260.163.80

3 PROMET

3.713.738.181.20

1.883.853.570.00

5.597.591.751.20

4 TURIZAM

5.000.000.00

 

5.000.000.00

UKUPNO

5.687.390.123.68

2.700.637.810.00

8.388.027.933.68

   

Klasa: 011-01/04-01/241
Urbroj: 513-05-03/04-4
Zagreb, 31. prosinca 2004.

 

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

zatvori
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2002. – 31. 12. 2002. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !