Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora između HT d.d. i Agrokora d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 18.9.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2006-01/57 od 7. rujna 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2337

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 34.L312947, članka 55.L312948 i članka 57.L312949 točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku ocjene sukladnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnoga natjecanja, Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, broj FLM5-304-001/2005, sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane, te Agrokora d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrokor trgovine d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrolagune d.d. iz Poreča, Mate Vlašića 34, Agroprerade d.d. iz Ivanić-grada, Žitna 1, Belja d.d. iz Darde, Industrijska zona 1, Belje Remonta d.o.o. iz Belog Manastira, Osječka 4, Beljetransa d.o.o. iz Darde, Industrijska zona b.b., Belje tvornice opreme i strojeva d.o.o. iz Kneževa, Industrijska 1, Iride d.o.o. iz Daruvara, Petra Zrinskog 34, Jamnice d.d. iz Zagreba, Getaldićeva 3, Konzuma d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1a, Leda d.d. iz Zagreba, M. Čavića 9, Lovnog gospodarstva Moslavina d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Mladine d.d. iz Jastrebarskog, J. bana Jelačića 85, PIK Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, M. Gupca 130, PIK Vrbovec mesne industrije d.d. iz Vrbovca, Zagrebačka 148, PIK Vrbovec govedarske farme d.o.o. iz Vrbovca, Poljanski lug b.b., Riječke tvornice konopa d.d. iz Rijeke, Osiječka 67a, Sojare d.d. iz Zadra, Gaženička cesta b.b., Solane Pag d.d. iz Paga, Svilno b.b. i Zvijezde d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1, s druge strane, od 17. listopada 2005., kao i Izjave uz Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 sklopljene između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane, te Agrokora d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrokor trgovine d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrolagune d.d. iz Poreča, Mate Vlašića 34, Agroprerade d.d. iz Ivanić-grada, Žitna 1, Belja d.d. iz Darde, Industrijska zona 1, Belje Remonta d.o.o. iz Belog Manastira, Osječka 4, Beljetransa d.o.o. iz Darde, Industrijska zona b.b., Belje tvornice opreme i strojeva d.o.o. iz Kneževa, Industrijska 1, Iride d.o.o. iz Daruvara, Petra Zrinskog 34, Jamnice d.d. iz Zagreba, Getaldićeva 3, Konzuma d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1a, Leda d.d. iz Zagreba, M. Čavića 9, Lovnog gospodarstva Moslavina d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Mladine d.d. iz Jastrebarskog, J. bana Jelačića 85, PIK Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, M. Gupca 130, PIK Vrbovec mesne industrije d.d. iz Vrbovca, Zagrebačka 148, PIK Vrbovec govedarske farme d.o.o. iz Vrbovca, Poljanski lug b.b., Riječke tvornice konopa d.d. iz Rijeke, Osiječka 67a, Sojare d.d. iz Zadra, Gaženička cesta b.b., Solane Pag d.d. iz Paga, Svilno b.b. i Zvijezde d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1, s druge strane, od 17. listopada 2005., te T-Mobile Dodatka Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljenog između T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane, te Agrokora d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrokor trgovine d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrolagune d.d. iz Poreča, Mate Vlašića 34, Agroprerade d.d. iz Ivanić-grada, Žitna 1, Belje Remonta d.o.o. iz Belog Manastira, Osječka 4, Beljetransa d.o.o. iz Darde,
Industrijska zona b.b., Belje tvornice opreme i strojeva d.o.o. iz Kneževa, Industrijska 1, Iride d.o.o. iz Daruvara, Petra Zrinskog 34, Jamnice d.d. iz Zagreba, Getaldićeva 3, Konzuma d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1a, Lovnog gospodarstva Moslavina d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Mladine d.d. iz Jastrebarskog, J. bana Jelačića 85, PIK Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, M. Gupca 130, PIK Vrbovec govedarske farme d.o.o. iz Vrbovca, Poljanski lug b.b., Riječke tvornice konopa d.d. iz Rijeke, Osiječka 67a, Sojare d.d. iz Zadra, Gaženička cesta b.b., Solane Pag d.d. iz Paga, Svilno b.b. i Zvijezde d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1, s druge strane, od 17. listopada 2005., pokrenutom po zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 67. sjednice, održane 7. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE O PRIVREMENOJ MJERI

1. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i poduzetnicima Agrokoru d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrokor trgovini d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrolaguni d.d. iz Poreča, Mate Vlašića 34, Agropreradi d.d. iz Ivanić-grada, Žitna 1, Belju d.d. iz Darde, Industrijska zona 1, Belje Remontu d.o.o. iz Belog Manastira, Osječka 4, Beljetransu d.o.o. iz Darde, Industrijska zona b.b., Belju tvornici opreme i strojeva d.o.o. iz Kneževa, Industrijska 1, Iridu d.o.o. iz Daruvara, Petra Zrinskog 34, Jamnici d.d. iz Zagreba, Getaldićeva 3, Konzumu d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1a, Ledu d.d. iz Zagreba, M. Čavića 9, Lovnom gospodarstvu Moslavina d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Mladini d.d. iz Jastrebarskog, J. bana Jelačića 85, PIK-u Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, M. Gupca 130, PIK-u Vrbovec mesnoj industriji d.d. iz Vrbovca, Zagrebačka 148, PIK-u Vrbovec govedarskoj farmi d.o.o. iz Vrbovca, Poljanski lug b.b., Riječkoj tvornici konopa d.d. iz Rijeke, Osiječka 67a, Sojari d.d. iz Zadra, Gaženička cesta b.b., Solani Pag d.d. iz Paga, Svilno b.b. i Zvijezdi d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1 (dalje: Agrokor grupa), bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana, od dana dostave ovog rješenja, obustava primjene odredbe Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 od 17. listopada 2005. (dalje: Okvirni ugovor) i to kako slijedi:
– članak 2. stavak 2.2. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će T-HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje T-HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje T-HT i T-Mobile trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
2. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, poduzetniku T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i poduzetnicima Agrokoru d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrokor trgovini d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Agrolaguni d.d. iz Poreča, Mate Vlašića 34, Agropreradi d.d. iz Ivanić-grada, Žitna 1, Belju d.d. iz Darde, Industrijska zona 1, Belje Remontu d.o.o. iz Belog Manastira, Osječka 4, Beljetransu d.o.o. iz Darde, Industrijska zona b.b., Belju tvornici opreme i strojeva d.o.o. iz Kneževa, Industrijska 1, Iridu d.o.o. iz Daruvara, Petra Zrinskog 34, Jamnici d.d. iz Zagreba, Getaldićeva 3, Konzumu d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1a, Ledu d.d. iz Zagreba, M. Čavića 9, Lovnom gospodarstvu Moslavina d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Mladini d.d. iz Jastrebarskog, J. bana Jelačića 85, PIK-u Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, M. Gupca 130, PIK-u Vrbovec mesnoj industriji d.d. iz Vrbovca, Zagrebačka 148, PIK-u Vrbovec govedarskoj farmi d.o.o. iz Vrbovca, Poljanski lug b.b., Riječkoj tvornici konopa d.d. iz Rijeke, Osiječka 67a, Sojari d.d. iz Zadra, Gaženička cesta b.b., Solani Pag d.d. iz Paga, Svilno b.b. i Zvijezdi d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1 da ne sklapaju nove Okvirne ugovore i anekse ugovora za vrijeme trajanja ove privremene mjere, a koji su u suprotnosti s nalogom iz točke 1. izreke ovog rješenja.
3. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagrebu, Savska cesta 32 i poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 da ne sklapaju s trećima nove Okvirne ugovore i anekse ugovora za vrijeme trajanja ove privremene mjere, a koji su u suprotnosti s nalogom iz točke 1. izreke ovog rješenja.
4. Privremena mjera iz točke 1., točke 2. i točke 3. izreke ovog rješenja određuje se do dana donošenja konačnog rješenja u ovom postupku.
5. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. studenoga 2005. zahtjev poduzetnika VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1, (dalje: VIPnet d.o.o.) protiv poduzetnika HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 (dalje: T-HT d.d.) i poduzetnika T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 (dalje: T-Mobile d.o.o.).
U zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o., u bitnome se navodi da poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. zlouporabljuju vladajući položaj i to T-HT d.d. na tržištu javne govorne usluge u nepokretnim mrežama i na tržištu iznajmljivanja vodova na području Republike Hrvatske, a T-Mobile d.o.o. na tržištu javne govorne usluge u pokretnim mrežama na području Republike Hrvatske, na način da sklapaju Okvirne ugovore kojima se, na štetu potrošača, ograničava tržište i to uvjetovanjem sklapanja ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi s predmetom tih ugovora, što predstavlja zabranjene sporazume u smislu članka 9.L312951 stavka 1. točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).
U smislu odredbe članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, Agencija je prije pokretanja postupka zatražila od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. pisano očitovanje s dokumentacijom na navode iz zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., koji su isti dostavili Agenciji dana 25. prosinca 2005. i 27. prosinca 2005.
Temeljem podataka kojima je Agencija raspolagala iz dostavljene dokumentacije, Agencija je 2. ožujka 2006., u smislu članka 46. ZZTN, donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene sukladnosti s odredbama ZZTN, Okvirnih ugovora s dodacima i prilozima, sklopljenih između poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s ključnim poslovnim korisnicima, koji se u Agenciji vodi pod klasom: UP/I 030-02/2005-01/50.
Agencija nije postupala u dijelu zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., a koji se odnosi na zlouporabu vladajućeg položaja, budući da temeljem članka 5.L312953 stavka 1. točke 7. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj: 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05), Hrvatska agencija za telekomunikacije obavlja regulatorne poslove s ciljem onemogućavanja zlouporabe nadmoćnog položaja na telekomunikacijskom tržištu.
Agencija je predmetni zaključak u smislu članka 47. ZZTN dostavila na očitovanje strankama u postupku. Rečenom odredbom ZZTN, propisano je da će Agencija u postupku u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima dostaviti po jedan primjerak zaključka o pokretanju postupka strankama, a na koji je stranka protiv koje je postupak pokrenut dužna dostaviti odgovor i traženu dokumentaciju.
Traženo očitovanje i preslike Okvirnih ugovora s pripadajućim dodacima i prilozima poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. dostavili su Agenciji dana 28. travnja 2006., kojima se u bitnome navodi kako predmetni Okvirni ugovor s dodacima i prilozima nije zabranjen sporazum u smislu odredaba ZZTN.
Uvidom u dvadeset četiri (24) dostavljena Okvirna ugovora s dodacima i prilozima, Agencija je utvrdila da su iste, poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklapali s različitim poduzetnicima – ključnim poslovnim korisnicima te da nije riječ o tipskim ugovorima.
Stoga je Agencija, iz predmeta pod klasom: UP/I 030-02/2005-01/50, izdvojila predmetne Okvirne ugovore, koje vodi u zasebnim upravnim postupcima ocjene sporazuma.
Upravni postupak ocjene sukladnosti Okvirnog ugovora s odredbama ZZTN, sklopljen između poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s poduzetnikom Agrokor grupi vodi se u Agenciji pod klasom UP/I 030-02/2006-01/57.
Uvidom u dostavljeni Okvirni ugovor koji su poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklopili s poduzetnikom Agrokor grupom, Agencija je kao spornu, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN, utvrdila odredbu članka 2. stavka 2.2. Okvirnog ugovora.
Naime, Agencija je utvrdila da se spornom odredbom Okvirnog ugovora određuje da će poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. pružati poduzetniku Agrokor grupi sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a poduzetnik Agrokor grupa će koristiti sve telekomunikacijske usluge koje poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. trenutno nude ili će nuditi.
U navedenoj odredbi, nije sporna obveza poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. o pružanju svih telekomunikacijskih usluga koje isti nude na tržištu, ali je s aspekta odredbi o zaštiti tržišnog natjecanja sporna obveza poduzetnika Agrokor grupe o korištenju svih telekomunikacijskih usluga koje će poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. nuditi u budućnosti. Iz izričaja sporne odredbe proizlazi da je poduzetnik Agrokor grupa obvezatan koristiti sve telekomunikacijske usluge, za kojima ima potrebu, od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. što za posljedicu ima isključivanje konkurenata poduzetnika T-HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o. s mjerodavnih tržišta.
Imajući u vidu činjenicu da je poduzetnik T-HT d.d. operator sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu usluge nepokretnih javnih telefonskih mreža (na tržištu javnih govornih usluga i na tržištu prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži) na području Republike Hrvatske, a poduzetnik T-Mobile d.o.o. na tržištu javne govorne usluge u pokretnim telekomunikacijskim mrežama na području Republike Hrvatske, može se razumno pretpostaviti da je cilj gore navedene ugovorne odredbe jačanje postojećeg položaja na mjerodavnim tržištima poduzetnika T-HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o. odnosno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na navedenim mjerodavnim tržištima, na način da se značajnom dijelu konkurencije sprječava odnosno ograničava pristup mjerodavnim tržištima, a korisnike upućuje i vezuje samo za poduzetnike T-HT d.d. i T- Mobile d.o.o.
Je li u konkretnom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu u cijelosti ili djelomično, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN, odnosno, može li se u konkretnom slučaju primijeniti članak 10. ZZTN o izuzeću sporazuma, Agencija će nesporno moći utvrditi tek na temelju provedene detaljne ekonomske analize mjerodavnih tržišta na kojima predmetni sporazumi imaju učinke.
Na temelju ovlasti iz članka 55. stavka 1. ZZTN, Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u smislu odredaba ZZTN, prijete nastankom izravnoga značajnoga štetnog učinka za poduzetnike, odnosno pojedina područja gospodarstva ili interese potrošača.
Uzimajući u obzir sve pravne i činjenične okolnosti koje su Agenciji poznate, Agencija je kao ograničavajuću ocijenila gore navedenu odredbu Okvirnog ugovora budući da se istom uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi predmeta tih ugovora, što predstavlja zabranjene sporazume u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN.
U konkretnom slučaju, može se razumno pretpostaviti kako gore navedena odredba Okvirnog ugovora ima za cilj sprječavanje, ograničavanje odnosno narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima pa je nepotrebno dokazivati i njezine stvarne učinke na tržištu.
Agencija smatra da daljnja primjena gore navedene odredbe Okvirnog ugovora, istovremeno prijeti nastanku izravnog, značajnog štetnog učinka za konkurente poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., koji su u znatno nepovoljnijem položaju na tržištu od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., te za krajnje korisnike telekomunikacijskih usluga na mjerodavnim tržištima, koje se upućuje i vezuje samo za poduzetnike T-HT d.d. i T- Mobile d.o.o.
Stoga, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 67. sjednici, održanoj 7. rujna 2006. temeljem članka 34., članka 55. i članka 57. točke 5. ZZTN, donijelo odluku o izricanju privremene mjere poduzetnicima T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i Agrokor grupi.
Odredbom članka 59. stavka 1. ZZTN, a u smislu članka 57. stavka 5. ZZTN, rješenje Agencije objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Ukoliko poduzetnici T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i Agrokor grupa ne postupe u skladu s ovim rješenjem, Agencija će, sukladno članku 60. ZZTN, podnijeti nadležnom prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i Agrokor grupe te odgovornih osoba u istima, a u svezi članka 61. stavka 1. točka 4. i stavka 2. ZZTN.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2006-01/57
Urbroj: 580-05-06-26-1
Zagreb, 7. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora između HT d.d. i Agrokora d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !