Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora između HT d.d. i INA - Industrija nafte d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 18.9.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2006-01/50 od 7. rujna 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2331

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 34.L312899, članka 55.L312900 i članka 57.L312901 točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku ocjene sukladnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnoga natjecanja, Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-506-012/2003 sklopljenog između HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10, s druge strane od 17. rujna 2004., Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/1004-001/2004 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži (SN-3059/04-4) sklopljenog između HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 od 17. rujna 2004., Aneksa 1 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i CROSCO d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 18, s druge strane od 17. prosinca 2004., Aneksa 2 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i PROPLINA d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41/2, s druge strane od 24. prosinca 2004., Aneksa 3 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva b.b., s druge strane od 24. prosinca 2004., Aneksa 4 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i Maziva Zagreb d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 175, s druge strane od 24. prosinca 2004., Aneksa 5 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i ITR d.o.o. iz Zagreba, Šubićeva 29, s druge strane od 24. prosinca 2004., Aneksa 6 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i Hostina d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 78, s druge strane od 24. prosinca 2004., Aneksa 7 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i SINACO d.o.o. iz Siska, A. Kovačića 1, s druge strane od 24. prosinca 2004., Aneksa 8 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i CROBENZ d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 228, s druge strane od 24. prosinca 2004., Aneksa 9 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i Petrola d.d. iz Jurdana, Jurdani b.b., s druge strane od 24. prosinca 2004., Aneksa 10 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10 i INA-OSIJEK PETROLA d.d. iz Osijeka, I. F. Gundulića 5, s druge strane od 24. prosinca 2004., pokrenutog po zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 67. sjednice, održane 7. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE O PRIVREMENOJ MJERI

1. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 (u Okvirnom ugovoru, zajednički nazvani: PRUŽATELJ) i poduzetnicima INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10, CROSCO d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 18, PROPLIN d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41/2, STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva b.b., Maziva Zagreb d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 175, ITR d.o.o. iz Zagreba, Šubićeva 29, Hostin d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 78, SINACO d.o.o. iz Siska, A. Kovačića 1, CROBENZ d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 228, Petrol d.d. iz Jurdana, Jurdani b.b., INA-OSIJEK PETROL d.d. iz Osijeka, I. F. Gundulića 5, (u Okvirnom ugovoru zajednički nazvani: KORISNIK) bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana, od dana dostave ovog rješenja, obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/1004-001/2004 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži (SN-3059/04-4), Aneksa 1 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Aneksa 2 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04, Aneksa 3 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Aneksa 4 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Aneksa 5 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Aneksa 6 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Aneksa 7 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Aneksa 8 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Aneksa 9 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), Aneksa 10 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04), (dalje: Okvirni ugovor) i to kako slijedi:
– članka 2. stavka 2.3. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga KORISNIKU ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Okvirnim ugovorom, KORISNIK će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti PRUŽATELJA o zaprimanju ponude, te će zatražiti od PRUŽATELJA ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. PRUŽATELJ se obvezuje svoju ponudu dostaviti KORISNIKU u roku od dvadeset i pet (25) dana od zaprimanja obavijesti. KORISNIK će PRUŽATELJEVU ponudu za specifične nove usluge vrednovati i prihvatiti u slučaju ispunjena uvjeta opisanih u st. 2.9. ovog članka. U slučaju da PRUŽATELJEVA ponuda ne ispunjava uvjete opisane u st. 2.9. ovog članka KORISNIK može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluga za nove specifične usluge.«
– članka 7. stavka 7.3. Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»KORISNIK se temeljem ovog Posebnog ugovora obvezuje u poslovanju s PRUŽATELJEM prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti ponudu od PRUŽATELJA, sukladno odredbama Okvirnog Ugovora.«
– članka 2. stavka 2.6. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»KORISNIK ima pravo, zbog poslovnih ili sigurnosnih razloga,koristiti telekomunikacijske usluge ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga osim PRUŽATELJEVIH, bez štete za ovaj Ugovor pod uvjetom da se ne krše ostale odredbe ovog Ugovora.«
– članka 9. stavka 9.2. Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»KORISNIK je ovlašten bez štete za ovaj Poseban ugovor, te pod uvjetom da se na taj način ne krše ostale odredbe Okvirnog Ugovora, uslijed poslovnih ili sigurnosnih razloga smanjiti količinu Pojedinačnih Pretplatničkih Ugovora, ako su takve telekomunikacijske usluge ograničenog opsega. Za potrebe ovog Posebnog ugovora pojam »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega» podrazumijeva telekomunikacijske usluge za pružanje kojih će količina Pojedinačnih Pretplatničkih Ugovora (priključaka) koje je KORISNIK koristio od PRUŽATELJA u domeni javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u prethodnoj godini.«
– članka 2. stavka 2.7. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»KORISNIK se obvezuje obavijestiti PRUŽATELJA o korištenju telekomunikacijskih usluga koje mu pružaju PRUŽATELJEVI konkurenti, kako je određeno ovim Okvirnim ugovorom.«
– članka 2. stavka 2.9. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da u slučaju da KORISNIK zaprimi ponudu od drugog davatelja telekomunikacijskih usluga za sve priključke i sve telekomunikacijske usluge (koje se odnose na pojedine točke a), b), c) i d) iz st. 2.2. ovog članka ili sve točke zajedno) koje KORISNIK u tom trenutku koristi od PRUŽATELJA i koja je za KORISNIKA financijski za više d (10%) povoljnija od financijskih uvjeta definiranih ovim Okvirnim ugovorom, KORISNIK može zahtijevati korekciju financijskih uvjeta definiranih ovim Okvirnim ugovorom i/ili posebnim ugovorima. Prilikom procjene ponude drugog davatelja usluga KORISNIK se obvezuje uzeti u obzir i ostale parametre Okvirnog ugovora kao što je SLA ugovor, vrijeme trajanja Okvirnog ugovora, ugovorne kazne, naknade štete i sl. U tom slučaju KORISNIK će obavijestiti PRUŽATELJA o zaprimljenoj ponudi (bez obveze davanja ponuditelja) u roku od sedam (7) dana nakon primitka takve ponude i zahtijevati od PRUŽATELJA poboljšanje financijskih uvjeta iz ovog Okvirnog ugovora. Ukoliko PRUŽATELJ ne dostavi KORISNIKU ponudu koja je jednaka ili najviše do 10% nepovoljnija od ponude drugog davatelja usluga iu roku od dvadeset i pet (25)dana od zaprimanja zahtjeva, KORISNIK može raskinuti predmetni Posebni ugovor (ako se radi o pojedinim uslugama koje su predmet Posebnog ugovora definiranim st,. 2.2.2 ovog članka)) li Okvirni ugovor (ako se radi o svim telekomunikacijskim uslugama definiranim st. 2.1. ovog članka) bez ikakvih štetnih posljedica za KORISNIKA. KORISNIK jamči da će prilikom obavješćivanja PRUŽATELJA o prispjeloj ponudi poštovati odredbe ovog stavka, a ako se, i neovisno o tome bilo kada utvrdi drugačije, PRUŽATELJ zadržava pravo raskinuti ovaj Okvirni ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom, a KORISNIK se obvezuje naknaditi PRUŽATELJU stvarnu štetu u visini od 35% od fakturiranog računa (po točkama a), b), c) i d) stavka 2.1. ovog članka, skupno ili zasebno, ovisno o tome na što se ponuda odnosi) za cijelu prethodnu godinu u odnosu nagodinu u kojoj je nastala šteta.«
2. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i poduzetnicima INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10, CROSCO d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 18, PROPLIN d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41/2, STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva b.b., Maziva Zagreb d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 175, ITR d.o.o. iz Zagreba, Šubićeva 29, Hostin d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 78, SINACO d.o.o. iz Siska, A. Kovačića 1, CROBENZ d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 228, Petrol d.d. iz Jurdana, Jurdani b.b., INA-OSIJEK PETROL d.d. iz Osijeka, I. F. Gundulića 5, da ne sklapaju nove Okvirne ugovore i anekse ugovora za vrijeme trajanja ove privremene mjere, a koji su u suprotnosti s nalogom iz točke 1. izreke ovog rješenja.
3. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, da ne sklapaju s trećima nove Okvirne ugovore i anekse ugovora za vrijeme trajanja ove privremene mjere, a koji su u suprotnosti s nalogom iz točke 1. izreke ovog rješenja.
4. Privremena mjera iz točke 1., točke 2. i točke 3. izreke ovog rješenja određuje se do dana donošenja konačnog rješenja u ovom postupku.
5. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. studenoga 2005. zahtjev poduzetnika VIPnet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1, (dalje: VIPnet d.o.o.) protiv poduzetnika HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32 (dalje: T-HT d.d.) i poduzetnika T-Mobile Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 23 (dalje: T-Mobile d.o.o.).
U zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o., u bitnome se navodi da poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. zlouporabljuju vladajući položaj i to T-HT d.d. na tržištu javne govorne usluge u nepokretnim mrežama i na tržištu iznajmljivanja vodova na području Republike Hrvatske, a T-Mobile d.o.o. na tržištu javne govorne usluge u pokretnim mrežama na području Republike Hrvatske, na način da sklapaju Okvirne ugovore kojima se, na štetu potrošača, ograničava tržište i to uvjetovanjem sklapanja ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi s predmetom tih ugovora, što predstavlja zabranjene sporazume u smislu članka 9.L312903 stavka 1. točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).
U smislu odredbe članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, Agencija je prije pokretanja postupka zatražila od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. pisano očitovanje s dokumentacijom na navode iz zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., koji su isti dostavili Agenciji dana 25. prosinca 2005. i 27. prosinca 2005.
Temeljem podataka kojima je Agencija raspolagala iz dostavljene dokumentacije, Agencija je 2. ožujka 2006., u smislu članka 46. ZZTN, donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene sukladnosti s odredbama ZZTN, Okvirnih ugovora s dodacima i prilozima, sklopljenih između poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s ključnim poslovnim korisnicima, koji se u Agenciji vodi pod klasom: UP/I 030-02/2005-01/50.
Agencija nije postupala u dijelu zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., a koji se odnosi na zlouporabu vladajućeg položaja, budući da temeljem članka 5.L312905 stavka 1. točke 7. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj: 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05), Hrvatska agencija za telekomunikacije obavlja regulatorne poslove s ciljem onemogućavanja zlouporabe nadmoćnog položaja na telekomunikacijskom tržištu.
Agencija je predmetni zaključak u smislu članka 47. ZZTN dostavila na očitovanje strankama u postupku. Rečenom odredbom ZZTN, propisano je da će Agencija u postupku u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima dostaviti po jedan primjerak zaključka o pokretanju postupka strankama, a na koji je stranka protiv koje je postupak pokrenut dužna dostaviti odgovor i traženu dokumentaciju.
Traženo očitovanje i preslike Okvirnih ugovora s pripadajućim dodacima i prilozima poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. dostavili su Agenciji dana 28. travnja 2006., kojima se u bitnome navodi kako predmetni Okvirni ugovor s dodacima i prilozima nije zabranjen sporazum u smislu odredaba ZZTN.
Uvidom u dvadeset četiri (24) dostavljena Okvirna ugovora s dodacima i prilozima, Agencija je utvrdila da su iste, poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklapali s različitim poduzetnicima – ključnim poslovnim korisnicima te da nije riječ o tipskim ugovorima.
Stoga je Agencija, iz predmeta pod klasom: UP/I 030-02/2005-01/50, izdvojila predmetne Okvirne ugovore, koje vodi u zasebnim upravnim postupcima ocjene sporazuma.
Upravni postupak ocjene sukladnosti Okvirnog ugovora s odredbama ZZTN, sklopljen između poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s poduzetnikom INA d.d. i povezanim društvima vodi se u Agenciji pod klasom UP/I 030-02/2006-01/50.
Uvidom u dostavljeni Okvirni ugovor koji su poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklopili s poduzetnikom INA d.d. i povezanim društvima, Agencija je kao sporne, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN, utvrdila odredbe članka 2. stavka 2.3., stavka 2.6., stavka 2.7. i stavka 2.9. Okvirnog ugovora te članka 7. stavka 7.3. i članka 9. stavka 9.2. Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora,
Naime, Agencija je utvrdila da se spornim odredbama Okvirnog ugovora određuje:
a. Ako neki drugi davatelj usluga KORISNIKU ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Okvirnim ugovorom, KORISNIK će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti PRUŽATELJA o zaprimanju ponude, te će zatražiti od PRUŽATELJA ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. PRUŽATELJ se obvezuje svoju ponudu dostaviti KORISNIKU. KORISNIK će PRUŽATELJEVU ponudu za specifične nove usluge vrednovati i prihvatiti u slučaju ispunjena uvjeta opisanih u st. 2.9. ovog članka. U slučaju da PRUŽATELJEVA ponuda ne ispunjava uvjete opisane u st. 2.9. ovog članka KORISNIK može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluga za nove specifične usluge.«
b. KORISNIK se temeljem ovog Posebnog ugovora obvezuje u poslovanju s PRUŽATELJEM prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti od PRUŽATELJA, sukladno odredbama Okvirnog Ugovora.
c. KORISNIK ima pravo, zbog poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga osim PRUŽATELJEVIH, bez štete za ovaj Ugovor pod uvjetom da se ne krše ostale odredbe ovog Ugovora.
d. KORISNIK je ovlašten bez štete za ovaj Poseban ugovor, te pod uvjetom da se na taj način ne krše ostale odredbe Okvirnog Ugovora, uslijed poslovnih ili sigurnosnih razloga smanjiti količinu Pojedinačnih Pretplatničkih Ugovora, ako su takve telekomunikacijske usluge ograničenog opsega. Za potrebe ovog Posebnog ugovora pojam »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega» podrazumijeva telekomunikacijske usluge za pružanje kojih će količina Pojedinačnih Pretplatničkih Ugovora (priključaka) koje je KORISNIK koristio od PRUŽATELJA u domeni javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u prethodnoj godini.
e. KORISNIK se obvezuje obavijestiti PRUŽATELJA o korištenju telekomunikacijskih usluga koje mu pružaju PRUŽATELJEVI konkurenti, kako je određeno ovim Okvirnim ugovorom.
f. Ugovorne strane su suglasne da u slučaju da KORISNIK zaprimi ponudu od drugog davatelja telekomunikacijskih usluga za sve priključke i sve telekomunikacijske koje KORISNIK u tom trenutku koristi od PRUŽATELJA i koja je za KORISNIKA financijski za više d (10%) povoljnija od financijskih uvjeta definiranih ovim Okvirnim ugovorom, KORISNIK može zahtijevati korekciju financijskih uvjeta definiranih ovim Okvirnim ugovorom i/ili posebnim ugovorima. Prilikom procjene ponude drugog davatelja usluga KORISNIK se obvezuje uzeti u obzir i ostale parametre Okvirnog ugovora kao što je SLA ugovor, vrijeme trajanja Okvirnog ugovora, ugovorne kazne, naknade štete i sl. U tom slučaju KORISNIK će obavijestiti PRUŽATELJA o zaprimljenoj ponudi (bez obveze davanja ponuditelja) i zahtijevati od PRUŽATELJA poboljšanje financijskih uvjeta iz ovog Okvirnog ugovora. Ukoliko PRUŽATELJ ne dostavi KORISNIKU ponudu koja je jednaka ili najviše do 10% nepovoljnija od ponude drugog davatelja usluga, KORISNIK može raskinuti predmetni Posebni ugovor i Okvirni ugovor bez ikakvih štetnih posljedica za KORISNIKA. KORISNIK jamči da će prilikom obavješćivanja PRUŽATELJA o prispjeloj ponudi poštovati odredbe ovog stavka, a ako se, i neovisno o tome bilo kada utvrdi drugačije, PRUŽATELJ zadržava pravo raskinuti ovaj Okvirni ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom, a KORISNIK se obvezuje naknaditi PRUŽATELJU stvarnu štetu u visini od 35% od fakturiranog računa za cijelu prethodnu godinu u odnosu nagodinu u kojoj je nastala šteta.
Agencija je pored odredbi ZZTN podredno, na odgovarajući način, u konkretnom slučaju primjenjivala u smislu članka 35. stavka 3. ZZTN, kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice odnosno Obavijest Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja broj 032000Y1013(01), Službeni list C 291, 13/10/2000 str. 0001 – 0044, 2000/C 291/01.
Ugovorne odredbe, opisane pod točkama a, b., c., d. i f. upućuju na primjenu tzv. »engleske klauzule«.
Riječ je o odredbi koja obvezuje kupca (poduzetnika INA d.d. i povezan društva) da izvijesti o bilo kojoj ponudi koju pod povoljnijim uvjetima nude drugi dobavljači (konkurenti poduzetnika T-HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o.) i kojom mu se dopušta (poduzetniku INA d.d. i povezana društva) da prihvati tu ponudu samo ako mu dobavljač (poduzetnik T-HT d.d. i poduzetnik T-Mobile d.o.o.) odbije pružati usluge pod tim povoljnijim uvjetima.
Razumno je za očekivati da takva odredba ima isti učinak kao i obveza nenatjecanja, osobito kada kupac (poduzetnik INA d.d. i povezana društva) mora svom dobavljaču (poduzetnik T-HT d.d. i poduzetnik T-Mobile d.o.o.) otkriti podatke o alternativnom izvoru nabave.
Engleska klauzula također može djelovati kao odredba o nametanju određene količine robe/usluge kupcu od strane dobavljača. Nametanje određene količine robe kupcu ima slične, ali slabije učinke isključenja s tržišta od obveze nenatjecanja. Poduzetnicima u vladajućem položaju izričito se zabranjuje primjena engleske klauzule.
Je li u konkretnom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu u cijelosti ili djelomično, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN odnosno, može li se u konkretnom slučaju primijeniti članak 10. ZZTN o izuzeću sporazuma, Agencija će nesporno moći utvrditi tek na temelju provedene detaljne ekonomske analize mjerodavnih tržišta na kojima predmetni sporazumi imaju učinke.
Na temelju ovlasti iz članka 55. stavka 1. ZZTN, Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u smislu odredaba ZZTN, prijete nastankom izravnoga značajnoga štetnog učinka za poduzetnike, odnosno pojedina područja gospodarstva ili interese potrošača.
Uzimajući u obzir sve pravne i činjenične okolnosti koje su Agenciji poznate, Agencija je kao ograničavajuće ocijenila gore navedene odredbe Okvirnog ugovora budući da se istima uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi predmeta tih ugovora, što predstavlja zabranjene sporazume u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN.
U konkretnom slučaju, može se razumno pretpostaviti kako gore navedene odredbe Okvirnog ugovora imaju za cilj sprječavanje, ograničavanje odnosno narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima pa je nepotrebno dokazivati i njihove stvarne učinke na tržištu.
Agencija smatra da daljnja primjena gore navedenih odredaba Okvirnog ugovora, istovremeno prijeti nastanku izravnog, značajnog štetnog učinka za konkurente poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., koji su znatno nepovoljnijem položaju na tržištu od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., te za krajnje korisnike telekomunikacijskih usluga na mjerodavnim tržištima, koje se upućuje i vezuje samo za poduzetnike T-HT d.d. i T- Mobile d.o.o.
Stoga, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 67. sjednici, održanoj 7. rujna 2006. temeljem članka 34., 55. i 57. točka 5. ZZTN, donijelo odluku o izricanju privremene mjere poduzetnicima T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnicima INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10, CROSCO d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 18, PROPLIN d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41/2, STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva b.b., Maziva Zagreb d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 175, ITR d.o.o. iz Zagreba, Šubićeva 29, Hostin d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 78, SINACO d.o.o. iz Siska, A. Kovačića 1, CROBENZ d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 228, Petrol d.d. iz Jurdana, Jurdani b.b., INA-OSIJEK PETROL d.d. iz Osijeka, I. F. Gundulića 5.
Odredbom članka 59. stavka 1. ZZTN, a u smislu članka 57. stavka 5. ZZTN, rješenje Agencije, objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Ukoliko poduzetnici T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnici INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10, CROSCO d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 18, PROPLIN d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41/2, STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva b.b., Maziva Zagreb d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 175, ITR d.o.o. iz Zagreba, Šubićeva 29, Hostin d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 78, SINACO d.o.o. iz Siska, A. Kovačića 1, CROBENZ d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 228, Petrol d.d. iz Jurdana, Jurdani b.b., INA-OSIJEK PETROL d.d. iz Osijeka, I. F. Gundulića 5 ne postupe u skladu s ovim rješenjem, Agencija će, sukladno članku 60. ZZTN, podnijeti nadležnom prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnika INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 10, CROSCO d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 18, PROPLIN d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41/2, STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva b.b., Maziva Zagreb d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 175, ITR d.o.o. iz Zagreba, Šubićeva 29, Hostin d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 78, SINACO d.o.o. iz Siska, A. Kovačića 1, CROBENZ d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 228, Petrol d.d. iz Jurdana, Jurdani b.b., INA-OSIJEK PETROL d.d. iz Osijeka, I. F. Gundulića 5, te odgovornih osoba u istima, a u svezi članka 61. stavka 1. točka 4. i stavka 2. ZZTN.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2006-01/50
Urbroj: 580-05-06-26-1
Zagreb, 7. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora između HT d.d. i INA - Industrija nafte d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !