Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Ceba Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 31.1.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Ceba Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

522

Na temelju odredbi članka 15.L323282 točka 4. alineja 1. i članka 8.L323283 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L323285, 50.L323286, 91L323287, 105L323288 i 113.L323289 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova Ceba Balanced fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 18. siječnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, odobrava se osnivanje Ceba Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, odobrava se Prospekt i Statut Ceba Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Ceba Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
4. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke, Zagreb, Jurišićeva 4, koja će obavljati poslove depozitne banke za Ceba Balanced fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8 i Hrvatske poštanske banke, Zagreb, Jurišićeva 4.
5. Ceba Balanced fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPM074.
6. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/23
Urbroj: 326-113/07-5
Zagrebu, 18. siječnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ceba Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Ceba Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !