Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe ("Narodne novine", br. XX/01, XX/02, XX/03, XX/03, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 14.3.2001 Rješenje o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI I MINISTARSTVO FINANCIJA

 

371

Na temelju članka 25.L72473 stavka 5. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

o davanju ovlaŠtenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opĆe uporabe

I.

Za ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, ovlašćuje se:

A/ za osnovnu djelatnost:

1. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar

2. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

3. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnika

4. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac

5. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar

6. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić

7. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Požega

8. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak

9. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik

10.Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

11.Zavod za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije, Virovitica

12.Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

13.Hrvatski veterinarski institut, Podružnica Veterinarski zavod Rijeka, Rijeka

14.Hrvatski veterinarski institut, Podružnica Veterinarski zavod Split, Split

15.Hrvatski veterinarski institut, Podružnica Veterinarski zavod Vinkovci, Vinkovci

16.Hrvatski veterinarski institut, Podružnica Veterinarski zavod Križevci, Križevci

17.Medicinski fakultet Sveučilišta Rijeka, Rijeka

18.Veterinarska stanica Grada Zagreba, Zagreb

19.Veterinarska stanica Čakovec d.o.o., Čakovec

B/ za specijaliziranu djelatnost:

1. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula

2. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

3. Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

4. Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Zadar

C/ za analize i superanalize:

1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

2. Centar za kontrolu namirnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Zagreb

3. Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Zagreb, Veterinarski fakultet Zagreb

4. Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Zagreb

5. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

6. Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

II.

Danom stupanja na snagu ovoga rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabeL72475 (»Narodne novine« br. 20/91 i 23/91).

III.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-011-01/01-01/39
Urbroj: 534-04-03-01-1
Zagreb, 27. veljače 2001.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.

 
zatvori
Rješenje o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !