Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Ilirika jugoistočna Europa Balanced otvorenim investicijskim fondom Iliriki Investmentsu d.o.o., iz Zagreba ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 4.1.2006 Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Ilirika jugoistočna Europa Balanced otvorenim investicijskim fondom Iliriki Investmentsu d.o.o., iz Zagreba

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

51

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2.L285754, 3.L285755, 4.L285756, 27.L285757, 28.L285758, 29.L285759, 30.L285760 i 50.L285761 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01) i odredbi članka 12.L285763 točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 10/II u predmetu odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom Ilirika Jugoistočna Europa Balanced otvoreni investicijski fond, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 10/II, odobrava se osnivanje i upravljanje Ilirika Jugoistočna Europa Balanced otvorenim investicijskim fondom.

2. Odobrava se izbor depozitne banke Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 10/II i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 10/II, kao osnivač otvorenog investicijskog fonda Ilirika Jugoistočna Europa Balanced otvoreni investicijski fond, ima obvezu objaviti Prospekt i Statut fonda u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja u »Narodnim novinama« i jednim dnevnim novinama.

4. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/199

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje o odobrenju osnivanja i upravljanja Ilirika jugoistočna Europa Balanced otvorenim investicijskim fondom Iliriki Investmentsu d.o.o., iz Zagreba
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !