Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon – (“Narodne novine”, br. 9/80, 13/80, 22/81, 53/84, 8/85, 36/88, XX/90, XX/91, XX/91, XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 15.02.1990 Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za, upravljanje vozilima na motorni pogon

REPUBLIČKI KOMITET ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU

Na temelju člana 128.L5589 stava 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br.18/84) predsjednik Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, uz suglasnost s republičkim sekretarom za unutrašnje poslove, donosi

RJEŠENJE

o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za, upravljanje vozilima na motorni pogon

I

U Rješenju o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogonL5591 ("Narodne novine", br. 9/80, 13/80, 22/81. 53/84 i 36/88) u odjeljku I pod A iza rednog broja 28. dodaje se: "29. Dom zdravlja Krapina".

U odjeljku I pod B iza rednog broja 40. dodaje se: "41. Dom zdravlja Crikvenica, 42. Dom zdravlja Ivanec, 43. Dom zdravlja Ludbreg, 44. Dom zdravlja Otočac, 45. Dom zdravlja Valpovo, 46. Dom zdravlja Senj".

II

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 501-02/88-02/22

Urbroj : 534-02-08/88-0005

Zagreb, 18. siječnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Mladen Radmilović, dr med., v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !