Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o određivanju visine troškova predavanja o posljedicama prometnih nezgoda i provjere poznavanja prometnih propisa – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 17.12.1996 Rješenje o određivanju visine troškova predavanja o posljedicama prometnih nezgoda i provjere poznavanja prometnih propisa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 294.L44190 stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst) ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU VISINE TROŠKOVA PREDAVANJA O POSLJEDICAMA PROMETNIH NEZGODA I PROVJERE POZNAVANJA PROMETNIH PROPISA

I

Troškovi predavanja o posljedicama prometnih nezgoda određuju se u iznosu od 50,00 kuna po vozaču.

II

Troškovi provjere poznavanja prometnih propisa određuju se u iznosu od 200,00 kuna po vozaču.

III

Troškove iz točke I i II ovoga Rješenja vozač uplaćuje na žiro-račun broj 30101-789-3018 Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-37803/96
Zagreb, 20. studenoga 1996.

Ministar
Ivan Jarnjak, v. r.

zatvori
Rješenje o određivanju visine troškova predavanja o posljedicama prometnih nezgoda i provjere poznavanja prometnih propisa –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !