Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o osnivanju drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10, XX/16)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 10.05.2010 Rješenje o osnivanju drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1366

Na temelju članka 234.L505291 stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 76/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O OSNIVANJU DRUGOSTUPANJSKOG ZDRAVSTVENOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

Osniva se Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače (u daljnjem tekstu: Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo)

Članak 2.

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova: specijalista medicine rada, psihologa i doktora specijalnosti iz koje je utvrđena određena zdravstvena zapreka.

Članove Drugostupanjskog povjerenstva za svaki pojedini slučaj s liste iz članka 3.#clanak3 ovog Rješenja imenuje predsjednik Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva.

U utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za upravljanje vozilima u drugom stupnju ne mogu sudjelovati liječnici koji su sudjelovali u donošenju ocjene zdravstvene sposobnosti za upravljanje vozilima u prvom stupnju.

Članak 3.

Za predsjednika Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva imenuje se Mladen Kratohvil, dr. med., spec. med. rada.

Za zamjenicu predsjednika Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva imenuje se Zorica Karlauto-Švarc, dr. med., spec. med. rada.

Za članove Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva imenuju se:

1. Doktori medicine specijalisti medicine rada

– mr. sc. Vesna Rajhvajn-Rajčević, dr. med., spec. med. rada

– Vesna Gulin, dr. med., spec. med. rada

– dr. sc. Jadranka Božin-Juračić, dr. med., spec. med. rada

– Nada Strikić, dr. med., spec. med. rada

– Kamila Latin-Lapaine, dr. med., spec. med. rada

– Mira Vukšić, dr. med., spec. med. rada

– Dragica Rossi-Gašparović, dr. med., spec. med. rada

2. profesori psihologije ili diplomirani psiholozi

– Andreja Bogdan, dipl. psiholog

– Ingrid Cippico, prof. psihologije

– Barica Urh, dipl. psiholog

– Sandra Bušurelo-Erak, prof. psihologije

– mr. sc. Irena Pastuović-Terze, prof. psihologije

3. doktori medicine specijalisti za ortopediju

– prof. dr. sc. Dubravko Orlić, dr. med.

– prim. Miroslav Gluhinić, dr. med.

– prof. dr. sc. Robert Kolundžić, dr. med.

4. doktori medicine specijalisti za otorinolaringologiju i kirurgiju vrata i glave

– Cvjeta Saša Stojan, dr. med.

– Vesna Mijić, dr. med.

– Krsto Dawidowsky, dr. med.

5. doktori medicine specijalisti za kardiologiju

– doc. dr. sc. Maja Strozzi

– prof. dr. sc. Vjeran Nikolić Heitzler

– prof. dr. sc. Josip Vincelj

6. doktori medicine specijalisti za očne bolesti

– Dunja Mihajlović, dr. med.

– Maja Čorak, dr. med.

– Nataša Đapić, dr. med.

7. doktori medicine specijalisti psihijatri

– prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc, spec. neuropsihijatar

– prof. dr. sc. Neven Henigsberg, spec. psihijatar

– prim. dr. Gordan Makarić, spec. psihijatar

8. doktori medicine specijalisti neurolozi

– prof. dr. sc. Ivo Lušić

– doc. dr. sc. Sanja Hajnšek

– prof. dr. sc. Silva Butković-Soldo.

Članak 4.

Visina naknade za zdravstveni pregled Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače utvrđuje se u iznosu od 750,00 kuna neto.

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na žiro-račun Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, uz naznaku svrhe uplate.

Članak 5.

Naknada za rad predsjedniku Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva po zasjedanju iznosi 450,00 kuna neto, a za članove Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva iznosi 350,00 kuna neto.

Članak 6.

Sjedište Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva je u Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Šarengradska 3, Zagreb.

Članak 7.

Stručno administrativne poslove za Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo obavlja Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozačeL505293 (»Narodne novine« broj 133/99 i 28/00)

Članak 9.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-011-01/09-01/83

Urbroj: 534-07-01-10-4

Zagreb, 22. travnja 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Rješenje o osnivanju drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !