Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Vinjani Donji Carinarnice Split – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 24.06.1992 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Vinjani Donji Carinarnice Split

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14.L12140 stavka 2. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine", br. 53/91) direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o početku rada Carinske ispostave Vinjani Donji Carinarnice Split

1. Carinska ispostava Vinjani Donji kao organizacijska jedinica Carinarnice Split počinje raditi od 1. srpnja 1992. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/92-01/06

Urbroj : 513-02-92-3

Zagreb, 17. lipnja 1992.

V. d. direktora

Branko Skok, v. r.

zatvori
Rješenje o početku rada Carinske ispostave Vinjani Donji Carinarnice Split –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !